Total War Online - Magyarország | Fórum
http://twonline.hu/forum/

63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia
http://twonline.hu/forum/viewtopic.php?f=150&t=1904
Oldal: 1 / 2

Szerző:  Mergor [ 2017.11.11. 20:57 ]
Hozzászólás témája:  63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Az OMC alapvető szabályzata, ezt mindenki olvassa el és kéretik betartani :
http://www.twonline.hu/index.php?option ... le&id=1191
Alapvető szabályok:
- Mentésidő: 48 óra
- 5 körönte kérhető egy 24 órás, kettő 12 órás pluszidő.
- Megfelelő ok esetén a házigazdák hitelezhetnek egy játékos számára további plusz időt.

Házigazda, és a '1105AD' mod készitője: bayarder, Mergor
https://drive.google.com/open?id=1kgxkX ... C7y_DM1uHI
Csomagold ki a fájlokat, és rakd a \mods nevezetű mappádba! A mod használatához a Kingdoms kiegészítők és a legújabb patchek szükségesek!

A mod sajátosságai röviden: ( A mod teljes mértékben az 58-as OMC-re épül. Minden ott található újdonság az '1105AD'-ban is benne van! )

- 100% Történelemhű kezdőpozíciók, hadvezérek, családtagok és családfák
- Különböző frakciók más játékélményt nyújtanak
- Egyedi keresztes hadjárat, és könnyebb utazás a Szentföldre
- A képezhető kémek és orgyilkosok száma a területek számához kötve
- Állandó, és drága kőfalas erődök melyek ingyenes fenttartást biztosítanak
- A seregek hadvezér nélkül sokkal lassabban mozognak
- Erősebb egységeknek a létszámuk is több, nagyobb súlyt adva nekik autócsatában

A lázadókat az admin irányítja, és sok régióban máshogy fognak viselkedni, de közös hogy ostromból kitámadhatnak.


Népek és tulajdonságaik:Eventek: Minden nagyobb népnek lesz egy speciális eventje. A kör elején az event a diplomáciában ki lesz hirdetve.

Szerző:  Ív Béla [ 2017.11.25. 18:30 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Edmund feszengve várakozott York váránál. Nem túl gyakori, hogy egy skót nemes , aki ráadásul a Felföldről származik átlépje Hadriánus Falának vonalát. Nem túl gyakori, mert egy skótnak ugyan mi dolga lehet Albionban, de ha dolga van, akkor se gyakori, hogy átlépi a Falat.

Bár már a Fal se a régi, inkább, valami kerítés, amivel birkákat kerítenek le, mint komoly akadály. Viszont ez határvonal a Szigetek két Királysága közt. Edmund a Felföldről nem gyakori vendég ennyire délen, pláne most, nem érzi jól magát. Királya Edgár küldte délre, hogy Henrik Királlyal tárgyaljon, mert az nem válaszol hollóinkkal küldött üzeneteinkre.

York nem túl nagy város, a hatalmas rómaiak idejében se számított annak, pláne most. Itt vár Edmund arra, hogy fogadják, és átadhassa királya üdvözletét. Sajnálatos módon azonban eddig senki nem fogadta, így már kezdett kétségbe esni, hogy hollót kell küldenie Edinburgh-be, amikor mégis csak megszánta a Teremtő.

Nyílt titok, hogy Őszentsége keresztes seregeket akar küldeni a Szentföld védelmére, így minden olyan népnek, kik őszintén részt akarnak venni, elemi érdeke, hogy a hátországukban béke legyen.

Sybilla hercegnő fogadta Edmundot, aki örömteli híreket közölt. Henrik, Anglia királya a Szentföldre készül, és békét szeretne a szigeteken. Azonnal indulni akar, így megkéri a skót király képviselőjét, Edmundot, hogy a lázadó városokra legyen gondja, és biztosítsa a hátországot, míg Ő a Szentföldön a szaracénokkal hadakozik.

Edmund megnyugodott, hisz, Skócia érdeke a béke, így a hollót nyugodtan küldhette el északra, a jó hírrel, hogy Anglia nem kíván a lázadó tartományokkal foglalkozni. Nincs is annál szebb, mint amikor a népek ilyen könnyen boldogságot okoznak egymásnak.

Szerző:  Ív Béla [ 2017.11.26. 11:50 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

„Nemsokára különös csoda történt – beszéli a krónikás – mely Skótországban sok bajnak lett szülő anyja. Történt, hogy két nemes Fores felé útaztak, hol akkoriban a király tanyázott, s minden kiséret nélkül haladtak erdőn és mezőn, midőn egyszerre egy erdei tisztás közepén három különös ruháju és vad külsejű asszony állt eléjök, kik egy régebbi világ teremtményeinek látszottak. Mialatt csodálkozva néztek reájuk, egyikük megszólalt és mondá: „Üdvözlégy Nemes, Glammis thánja!” (mert atyja, Sinell halála által nem régen jutott e méltóságra.) A második így kiáltott: „Üdvözlégy Nemes, Cawdor thánja!” A harmadik pedig mondá: „Üdvözlégy Nemes, Skóczia leendő királya!” Erre így szólt a másik nemes: „Miféle asszonyok vagytok ti, kik irántam oly kevés kedvezést mutattok, holott társamnak legmagasabb méltóságokat, sőt királyságot is igértek, nekem pedig semmit?” „Igen,” felelt az első asszony, „nagyobb jótéteményt igérünk neked, mint neki; mert uralkodni fog ugyan, de szerencsétlen vége lesz és nem hagy hátra ivadékot; holott te nem fogsz ugyan uralkodni, de ivadékaid lesznek, kik megszakítás nélkül fognak uralkodni Skótország fölött.” Erre rögtön eltűntek szemök elől az asszonyok. Ezt a két nemes eleinte csak a képzelet csalódásnak tartá, úgy hogy a második az első nemest tréfából Skóczia királyának, őt pedig első nemest sok király atyjának szólítá. Később azonban általános lett a vélemény, hogy ez asszonyok vagy boszorkányok voltak, mintegy a sors istennői, vagy valamiféle nymphák vagy tündérek, kik jóstehetséggel bírtak, mert minden épen úgy történt, a mint előre mondták. Mert nemsokára, midőn Cawdor thánját felségárulás miatt Foresben kivégezték, javait és hivatalait a király bőkezüleg első nemesre ruházta…”

Szerző:  Mergor [ 2017.11.26. 16:08 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Allah 498. évében, a Ramadán hónap negyedik jaum al-khamiszán, csupán 3 hónappal az új Szultán uralkodásának kezdete után a muszlim krónikások a következő feljegyzéseket tették Muhammad Tapar döntéseiről:

A Szultán fényüző életmódot él: Háreme hatalmas, a fővárosba özönlő selymet pedig megveszi, és azzal dekorálja ki szobáit, palotáit. Személyes testőrsége páncélján sokszor drágakövek díszlenek, ágyán bíbor lepedő van, a pénzérmék amiket veret színaranyak, minden jaum asz-szabt napján pedig összehívja a gazdag beylikeket és egy-egy indiai herceget, mennyegzőket tartva nekik, és számos lányának.

A Szultán békeszerető: Első döntése alapján, és a sok évszázados háborúk után felkereste ama római császárt, megnemtámadási egyezményt kötve vele, lezárva a vérrontást, hogy aranykor kezdődjön mindkét nép számára.

A Szultán rendet teremt: Második döntése értelmében üdvözölt minden bölcs keresztény uralkodót ki országának jövöjét nem a háborúban látja, és intett minden olyat aki hatalmát tüzzel és vassal szerezte. Levelet küldött hirnökeivel a keresztes országok, és a kereskedőállamok vezetőinek, továbbá minden olyan uralkodónak aki a Szentföldre készül, hogy innentől garantálja a Fatimid szultánságot, megvédi muzulmán testvéreit a keresztény hódítástól, és mindenkinek háborút üzen aki ellenséges lépéseket tesz a fatimid imám felé.

Szerző:  Adam15_HUN [ 2017.12.18. 17:03 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Üdvözlöm a világ uralkodóit,

Ordelafo Faliero vagyok, de a legtöbben uomo militare, azaz a harcos emberként ismernek. Uralkodásom alatt eddig folyamatosan háborúban állt Velence, de ennek ha ideiglenesen is, de vége.
Velence egyelőre megpihen, és visszaáll a kereskedelemre. Ennek fényében a közeli uralkodóknak Meg Nem Támadási szerződést, és Kereskedelmi egyezményt ajánlok. Ezenkívül számítsanak rá, hogy hamarosan felkeresem néhányukat, hogy kereskedelmi telepeket hozhassak létre területükön.
Más országnak csak diplomatája léphet Velencei területre.

Szerző:  wick [ 2018.01.24. 20:50 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Anglia királyi udvarának közleménye:

Hőn szeretett királyunk maga utazott északra különös hírek hallatán.
Miszerint az északi skót király nemhogy a normann fosztogatók ellen tenne, sőt együtt hajóznak.
http://www.kephost.com/images/2018/01/24/63.-III..jpg
Az ír földekről jött a hír miszerint ostromolják nagyobb városaikat is már, majd ígéretet tettek, hogy bármi áron a végsőkig megvédik otthonaikat, cserébe királyunk elismeri az Ír szigetek függetlenségét.
Útja közben kelet felől is hírek jöttek a normann flotta közelségéről és a skót hajók elkészültéről. A skót király megkeresésünkre ködbe burkolózott.
A királynak mihamarabb lépnie kellett és megparancsolta az angol hajóknak a támadást fővárosuk kikötőjébe.
http://www.kephost.com/images/2018/01/24/63.-I..jpg
http://www.kephost.com/images/2018/01/24/63.-II..jpg
Estére már győzelmet arattunk.Talán ez csak egy kis győzelem és többet talán ritkán ad majd az ÚR,de legalább Angliáé,ki nem hajol meg a zsarnokság,fosztogatás követői előtt.

Szerző:  Ív Béla [ 2018.01.25. 05:20 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Anglia Királyágoz!

Magyarázatot kérünk orvul elkövetett tettére, hogy miért támadta meg a hatalmas Anglia a kicsi Skóciát?

A hatalmas tengeri diadaláról rántsuk le a leplet. Azt a hajót semmisítette meg, amely diplomatámat szállította volna a kontinensre, amely az Ön kérésére utazott volna hajón, az angol partoktól messzebb...

Értetlenül állunk cselekedete előtt, az Ír szigetre nem támasztott követelést, elismerte azt skót érdekszférának.

Kárpótlást kérek elvesztett hajómért és a kirobbantott háborúért.

Kérem a baráti országok támogatását!

Szerző:  wick [ 2018.01.25. 19:53 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Skócia királyának!

Anglia lehet nagyobb,mint Skócia,de az északi fosztogatókkal való összefogásának esetén, mint látni véltük,kevés az esély nyugalmunk megtartására,rettegésben élés,hogy mikor fosszák ki vidékünket.
Mint már kihirdettük több hajó került vizrebocsájtásra,nem pedig egy diplomata kísérésére,sajnálatosan már nem is lesz szüksége szállítására.A támadásunk hírére menekülésbe kezdett és ekkor sietségében érte a végzete lovasbalesetben.
Kárpótlást nem áll módomban fizetni és a háború is csak akkor érhet véget,ha a fosztogatók hazatérnek vagy,ha szép Angliámért nem dobog már szívem.

Szerző:  caroberto [ 2018.01.25. 20:13 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

A dán kiráj közleménye:

Az Úr évének 793. évében történt, hogy bátor harcosok északról elsőként szálltak partra a Brit-szigeteken és fosztották végig az utukba kerülő településeket a zsákmány érdekében. Ezen pogányok később újra és újra visszatértek és idővel saját államot is alapítottak Danelaw néven. Azonban tetteik kivívták az Úr haragját, így végül kiűzettek a szigetek nagy részéről, hejettük pedig a szászok alapítottak kirájságot, amit most Anglia néven ismerünk.
Észak népei időközben megtértek és a dán korona alatt egységesültek, azonban érdekeik még mindig megmaradtak a Brit-szigeteken. Azonban az angolok kirája úgy tűnik megfeledkezett erről és felborítva a békét és az egyensújt háborút kezdett a skótokkal. Minden bizonnyal azt gondolta könnyű dolga lesz, azonban tévedett. A dán kiráj meghallotta a skótok segéjkiáltását és azonnal közbelépett.
Hajóink szembekerültek az angolok bárkáival, amik megtámadták a skótok diplomatáját. Hiába voltak számbeli fölényben a szedett-vedett szász flotta nem bírt a tapasztalatban felettük álló dán tengerészekkell. Az Úr ezúttal a mi oldalunkra állt és mindenestül elsüjjesztette az ellenség hajóit.
Kép
Kép
A dán kiráj ezennel háborúban áll az angolokkal a skótok védelme érdekében. Kérek minden keresztény uralkodót, hogy ne segítse az angolokat igazságtalan háborújukban.

Niels, Dánia kirája

Szerző:  Ív Béla [ 2018.01.26. 05:16 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Világ Uralkodói!

Angol Király orvtámadása, mint olvashattuk, öncélú és feltételezésen alapuló volt.

Nagy hiba volt...

Köszönjük a Dán Király segítségét, és szövetséget ajánlok neki!

Köszönöm az angolok királyának, mert meggondolatlan lépései segítettek abban, hogy mindenki számára láthatóvá válljon, amit vallok, hogy a cselekedetei alapján itéljünk meg egy uralkodót.

Világ Uralkodói ne támogassátok az agresszor angliát!

Szerző:  Cisquo [ 2018.02.10. 21:57 ]
Hozzászólás témája:  63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Dicsőség az ÚRNAK,

ki kezemet harcra, ujjaimat viadalra tanította!
Keresztény testvérek együttes erővel, isten akaratából győzelmet arattak Gáza vidékén.Ezzel biztosítva a szent föld békéjét, hogy lásd Jeruzsálem boldogságát életed minden napján!

Excellenciás urunk győzelmünk napján útnak indult a szent városból Rómába Őszentségéhez, hogy áldott koronát kérjen a kereszténység bajnokának Baldwin királynak.
Nemsokára pápai küldöttekkel és szent koronával tért vissza.
Kép

Ezzel megalakult a Jeruzsálemi királyság, mely nem feledi nyugati testvéreit, kiket továbbra is tárt karokkal vár a hitetlenek elleni harcban, lelkük üdvösségéért.
Lehetne itt egy jobb világ!!


Szülőföldünkön egyes nemesek önkényesen, népünket sanyargatva uralkodni kívánnak, melyeknek fontosabb volt vagyonuk és jószáguk, mint eme szent küldetés melyet keleten vívunk.Napjaik leáldozóban, kastélyaik nem védik meg őket az úr kegyeiből áldott katonáinktól.

Szerző:  Mergor [ 2018.02.16. 15:00 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Kép

I. - Robert Curthose

Amikor Curthose Róbert, Vilmos a hóditó elsőszülött fia elindult a pápa hívására az első keresztes hadjáratra, saját birtokát kellett jelzálogba adnia, hogy serege, és utazásának költségeit fizetni tudja. Több év után, eladósodva, de győztesen térd haza Angliába, de dicsőség helyett csupán az a hír köszöntötte hogy fiatalabb testvére, Henrik ül a trónon, aki esélyt sem adva neki, egyből megkoronáztatta magát a volt király halála után. Miután újra elvették tőle a trónt, hiszen se pénze, se támogatottsága nem volt annak ellenére hogy ő a legidősebb fiú, háborút indított, és megszállta a szigetet 1101-ben. Inváziója sikertelen volt, és egy nehézkes kompromisszumot kellett kötnie királyával melyben megkapta Caen tartományait. Viszont 4 évvel később, 1105-ben az Angol király elajándékozta* tartományát a Francia királynak. Dühtől fűtve, a következő levelet küldte a franciáknak:

Fülöp!

Tartományom, Caen a te kezedben van. Földem nincs, de keresztes seregem igen. Amennyiben átadod a várt és kivonulsz egységeiddel, elismered grófságom mint önálló ország, úgy bevonulok és a lakosságnak haja szála se görbül. Ha viszont megtagadod törvényes birtokomat tőlem, úgy megostromlom a várat, és tűzzel és vassal veszem el tőled, háborút indítva a földed ellen.

Robert Curthose


Mit fog tenni Franciaország királya?
(lehet választani)

- A francia seregek kivonulnak, üresen hagyják Caen várát, és 10 körös admin által fentartott MNT-t** kötnek Robert Curthoséval. Robert Curthose elbocsájtja fél seregét, és Caen székhellyel kialakúl a Normandiai grófság, amely önálló országként fog viselkedni, mint Vilnius, Riga, vagy Helsinki.

- A franciák nem vonulnak ki, Robert Curthose serege megostromolja Caent, kifosztja azt, utána pedig rablóhadjáratra indul Franciaországban.


Kép

A levél hírére a környező grófok, rablóbárok és nagybirtokosok mozgolódni kezdenek a Királyság területén. Az Aquitaniai grófot már megölték, tökéletes alkalom arra hogy megszilárdítsák hatalmukat. Nyíltan kimondják támogatásukat Robert Curthose felé, és manővereket végeznek hogy előkészítsék Rennes, Angers, és Tours elfoglalását.


Effektus: A következő körben Elias de Maine vezetésével elindul a bárók lázadása. A fő sereg minimális erősítést kap, majd megostromolja az említett városokat. Csupán bevonulnak majd a városokba, nem fosztják ki azokat.

* Ez a kitalált rész, sikerült megvásárolnod magadnak az angolok eventjét Cisquo, és kénytelen vagyok nekik mást adni, neked pedig egy hibridet. :P
** Ez alatt az idő alatt az eventet kapó frakció semmi esetben nem támadhatja meg a Normandiai grófságot. Azt MNT-t kijátszani nem lehet, így másik frakció ha elfoglalja a várost is csak minimum az épületek összértékének feléért adhatja el a várost a franciáknak amíg a 10 kör le nem jár.

Szerző:  Mergor [ 2018.02.18. 18:41 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

A francia király elfogadta Robert Curthose követeléseit! Az újdonsült báró elvárja a csapatok kivonulását Caenből a következő félévben, seregeit pedig felére csökkenti miután elfoglalta helyét az új ország, a Normandiai grófság trónján. Innentől a grófság és a benne lévő lázadók úgy fognak viselkedni mint a Vilniusiak, Rigaiak, és Helsinkiek.

A bárok felkészülése befejeződött, 8 frissen képzett egységgel, és 3 zsoldossal bővült seregük. Következő félévben készek megtámadni a célpontjaikat.

Szerző:  gzura [ 2018.02.19. 20:26 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Üdvözlégy keresztény uralkodó!


Az Úr kegyelméből szólok most Hozzátok, urak! Krisztus 1099. évében úgy tetszett Teremtőnknek, hogy én, Raniero püspök, azaz II. Paszkál pápa vezessem tovább az Anyaszentegyházat. Urunk akarata teljesült azzal, hogy a 160. római pápa én lettem; megteszek ezért mindent Érte. Nem titkolt célom, hogy a keresztény világot közelebb vezessem Hozzá. Nehéz feladat ez, de vállalnom kell.

Most, Urunk 1106. évében Róma bíborosaként az a kívánságom, Uralkodók, hogy a kereszt jelével mindenhova elvigyük és elvigyétek a kereszténységet! Harcoljatok minden gonosz ellen! A lázadó eretnekek kerüljenek minél gyorsabban a tisztitótűz vagy a pokol mélyére!
Virágozzon a kereszténység és virágozzon az Egyház!

Ehhez szükséges a tökéletes összhang közöttünk. Szükséges, hogy összefogjunk, hisz közös ellenségeink nem fogynak el; a sátán kitartó.
Ezért kérlek Titeket, uralkodók:
Ne legyen tettetek, mielőtt megbizonyosodtok arról, hogy a kereszténységnek tesztek-e jót!
Ne legyen tettetek, mely akármilyen módon gátolná Krisztus földi helytartóságának munkáját!
Úgy tetszik Istenünknek, hogyha segítjük egymást, segítjük papjainkat, segítjük az Egyházat.

Erősítsük együtt az Egyházat! Istenünk több, mint egy évezrede tette le alapjait hitünknek. Azóta szüntelen él a tanítás bennünk. Bennünk van, mi adjuk át ezt a későbbi koroknak. Nekünk ez a feladatunk, azonban ezt nem egyedül kívánjuk elérni. Mindenki segítsége szükséges ahhoz, hogy unokáink és azok unokái is megtapasztalhassák Istenünk irgalmát.
A papoknak, püspököknek és szerzeteseknek meg kell élniük valamiből. A pápai udvar kiadásai nagyobbak, mint gondolná az ember, hisz karitatív munkánk kiterjedt az utóbbi időben.
.
Ezért kérem, és el is várom mindenkitől, hogy segítse az egyházat javakkal is.
.
Ez közös célunk, közösen tegyünk meg hát mindent, ami erőnkből, hitünkből és lehetőségünkből telik!

Istenünk áldását kérem a Szentföldön harcolókra és az új Jeruzsálemi Királyságra! Minden állam, ki harcol a pogányok ellen, számíthat hosszú távú támogatásomra!

Célunk mindenkit visszavezetni a helyes útra hogy az Egyház támogatói lehessenek.
Reméljük hamar, sok ilyen lesz....
Az Egyház is minden olyan ember, nép, ország mellett kiáll, aki(k) folyamatosan bizonyítják hitüket.
Akik viszont nem bizonyítják, azok számíthatnak a Pápai Intésre. Remélem, nem fog többet előkerülni ez a szó....

Diplomatánk elindult európai útjára, hogy beszéljen a népek vezetőivel. Reméljük, hamar eljut mindenkihez, hogy az Egyház újra egységes lehessen!


Minden uralkodónak bölcs uralkodást kíván a Pápai Udvar!

Az Úr áldja meg Önöket, családjukat, népüket, országukat!
II. Paszkál pápa

Szerző:  Ív Béla [ 2018.02.20. 20:28 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Dávid Dunkeld herceg csapatainak nem jelentett akadály az ír lázadók földjének fővárosa, Dublin. A lázadók rossz Király mellé álltak, de most a megmaradtaknak nem késő. Dávid Ír alkirály megbékélésre hívja az ír előkelőket Galway várába, hogy hódolatukat kifejezhessék.

Viszont az angol agresszorok, hatalmas sereget gyűjtöttek össze Yorktól északra, nem is lehet más céljuk, csak a skót főváros. Azt beszélik a királyságukban nem maradt egy épkézláb hadrafogható kardforgató, mindenki északra menetel... :twisted:

Kép Kép Kép Kép

Edgar skót király Edinburgh-ban esküvői frigyét ünnepelte, Skócia Hatalmas!

Szerző:  Cisquo [ 2018.03.15. 14:35 ]
Hozzászólás témája:  63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Frankhon Hírei:

Király parancsára újabb lázongó bárótól vette el kastélyát a koronához hű serege.Melyben maga a herceg is vonult , majd állította ítélőszék elé az engedetleneket.

http://www.kephost.com/image/JEei http://www.kephost.com/image/JEet
http://www.kephost.com/images/2018/03/18/kem1.jpg
http://www.kephost.com/image/JEeW http://www.kephost.com/image/JEe4

Most még kegyes ítélet született, csupán megmaradt seregével és családjával a szentföldre zarándokolva megbánhatja bűneit és harcolhat lelki üdvösségéért.

Caen várából kivonultunk, így a herceg elfoglalhatja birtokát, hosszas uralkodást kívánunk! :)


Jeruzsálem Hírei:


Királyságunk továbbra is várja nyugat segítő kezeit.
Szaladin bekerített minket és, ha megtámad akkor le is győzhet!

Meg kell védenünk a várost és a benne élőket, minden erőnkkel!
Deus Vult!
:mrgreen:

Szerző:  Mergor [ 2018.04.01. 11:07 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

https://postimg.org/gallery/xg7b36om/

Az egyiptomi kalifa jelentéséből:

Gáza visszafoglalása megtörtént, és az igaz muzulmánokból összeállított sereg, a legjobb hadvezéreink segítségével készen áll hogy minden további keresztes próbálkozást visszaverjen.

Szerző:  Dragon. [ 2018.04.14. 12:49 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Kálmán Király örömmel olvasta a beérkezett tekercset mely ama hírről számolt be, hogy országának katonái a Herceg vezetésével sikeresen elfoglalták Bécs városát a lázadó német földesuraktól.
A csapatok most készülnek a város egykori kormányzója, Leopold által vezetett sereg visszatérésére és az elkövetkező ostromra.

Továbbá aggódva olvasta egy másik jelentésbe, hogy a portyázó kunok egyre mélyebbre jönnek és a környező falvak lakósai már elkezdtek vissza menekülni a várak oltalmazó kőfalai mögé.

Szerző:  misafeco [ 2018.04.27. 09:26 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Örömteli hírt kell közölnünk, a lázadó földesúr, Wartislaw von Pomerania seregei megsemmisítő vereséget szenvedtek a birodalmi had ellenében! Zsoldos íjászaink meggyengítették az ellenség sorait, melyek számbeli fölényük ellenére képtelenek voltak ellenállni gyalogságunk rohamának, a menekülőket páncélos lovasaink vágták le, vagy ejtették foglyul. Tanuljon ebből minden lázadó, amely német földre merészkedik!

Berthold von Innsbrucknak üzenjük, hogy megtarthatja várát és földjeit, sőt még adót is szedhet az átutazóktól, de nem támadhat fegyverrel a Birodalomra, sem magyar barátainkra. Ha nem fogadja el ajánlatunkat, koalíciót fogunk szervezni ellenében, és akkor búcsút mondhat az életének és gazdagságának.

Szerző:  ZsYroS [ 2018.04.30. 12:24 ]
Hozzászólás témája:  Re: 63. M2TW 1105AD Autocsata OMC - Diplomácia

Muhammad Tapar, a Nagy s Hódító szultán hadba hívta birodalmát a Szicíliai uralkodó ellen. Határozott felszólítás ellenére nem vonta vissza Caesaera ostroma alól seregét.
A török seregek legvadabb és állatiasabb harcosaival kell most szembenézni városai alatt.

A szultán ékes példát fog szolgáltatni az idegen uralkodó meggyalázott testével minden nyugati népeknek.

Oldal: 1 / 2 Időzóna: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/