Scipio krónika 3.

A 259-es év egy örömteli eseménnyel kezdődik a család számára, hiszen Cassius Mancinus beházasodásával egy kiváló vezetőt és hadvezért sikerül soraik közé állítaniuk. Az új család-tag érkezésével azonnal új tervek születnek. A karthágói birodalom ugyan jelentősen meggyengült az elmúlt néhány év során, de a Scipiok számára ez kevés. Példát kell mutatni a többi népnek, hogy hogyan jár, aki velük húz ujjat. Két városuk maradt a punoknak: Palma és Corduba. A terv Palma elfoglalására meg is született. Cassius lett a hadművelet parancsnoka. Egy sikeres támadás után ő lenne az újjonan elfoglalt város kormányzója is. A támadó sereg egyik felét Lilübaeum tekintélyes helyőrsége adja, míg a másik rész Karthágó városából csapódik hozzá. Az előkészületek nagy tempóban elkezdődnek. 258 nyarán a sereg első fele Cassiussal az élen behajózik, és elindul Karthágó felé. Közben ismét egy házasság köttetik: Valerius Caldus veszi feleségül a család egy leányát. Közben rossz hírek is érkeznek, hiszen a szenátus ismét nem szavazott bizalmat egyetlen családtagnak sem… 258 hideg hónapjaiban Cassius seregéhez csatlakozik a karthágói erősítés, és a városban befejeződik az első Princips alakulat kiképzése. Ez az alakulat most jelenik meg a Scipio család seregében. „ A Princips öregebb katona, a legmegbízhatóbb, aki valaha is szolgált. Feladatuk a légió második vonalában harcolni és bekapcsolódni a küzdelembe, ha egyszer a hastatusok elfáradnak. De nem azért, mert ilyenkor az ellenség már elfáradt… Két pilával vannak felfegyverezve, amit az ellenség zárt soraira dobnak a kézitusa kezdete előtt. Felszerelésükhöz tartozik egy kard, egy bronz sisak, egy nagy pajzs és egy láncing is. A pila egy ügyesen tervezett puha vas nyakú lándzsa, ami ütközéskor elhajlik. Így nem lehet visszadobni, és ha beleáll valakibe, igencsak akadályozza a mozgást. „ Még ebben az évben Decimus Lollius követ tárgyal az egyiptomiakkal. Nagyon barátságosan fogadják, sikerül kereskedelmi egyezményt kötniük, és térkép információkat eladni nekik 3460 denariusért. 257 a növekedés éveként indult. Thapsusban 6079 lakossal egy helytartói palota építése indult, míg Capua 12 039 polgára pro-konzuli palota építésébe fogott. Pablius Scipio nagykorú lett. Cassius megérkezik Palma-hoz, a sereg partraszáll, és azonnal ostrom alá veszi a várost. A város mellett egy másik pun sereg állomásozik. Felderítők szerint nem jelentős erő, de majd az ostromnál ügyelni kell rájuk. Az ostrom elkezdésére 256 teléig kell várni, hiszen az ostromgépek csak ekkorra készültek el. Komoly ellenállásra nem számított a római parancsnok, hiszen a város csak fa fallal védett, és a véderő sem túl nagy. Cassius mélységben helyezte el erőit a másik pun sereg miatt. Az első vonalat négy Hastatus alkotta, plusz három a faltörő kosokkal. Mögöttük az íjászok és velitesek. A hátsó sorban négy Hastatus várakozott. Megindult a támadás, elsőként a faltörő kosok indultak el. A kapu mögött egy tábornoki nehézlovas és egy paraszti egység várt a támadókra. Cassius mindhárom íjász egységét ellenük küldte. Erre mindkét pun egység visszavonult a kaputól. Mikor a kapu betört, azonnal két Hastatus rohant be a városba. A karthágói könnyűgyalogság intézett ellenük támadást, de a pilum és nyílzáporban semmi esélyük nem volt. Ez alatt bekapcsolódik a harcba a karthágói felmentő sereg. A kapitányuk nagy hibát vétett, hiszen anélkül hogy bevárta volna a gyalogságát, rohamot indított. A rómaiakat is meglepte a hirtelen rájuk csapó lovasroham, de három hastati azonnal ellentámadásba lendült. A nehézlovas támadás összeomlott, a megmaradt három!!!! lovas a városba menekült be. Csak ezután kezdett közeledni három városi milicista egység. Gyors római átcsoportosítás után masszív Hastati fal, mögötte íjászok várták őket. A punok tisztában voltak vele, hogy a páncélos gyalogság ellen szemernyi esélyük sincs, ezért azt megkerülve az íjászokat akarták támadni. Ekkor érte el őket a pusztító nyílzápor, és a Hastatusok rohama. A milicisták hullottak, két egység néhány másodperc alatt teljesen odaveszett. A harmadik megfogyott alakulat támadása még elérte az íjászokat, de nemsokára ők is menekültek. Akinek sikerült a római vonalon átvergődnie, azokra a tábornok nehézlovasai rontottak rá. A felmentő sereg az elmenekült lovasok kivételével elpusztult, halottai borították a Palma előtti területet. Mikor a hátsó fenyegetés megszűnt, Cassius az egész sereggel megindult a város főtere felé. A teret egy nehézlovas és egy paraszti egység védte. A már bevált módon az íjászok kezdték el puhításukat. Mindhárom íjász egység bekapcsolódott a harcba. A nyílzápor pusztítása még a rómaiakat is meglepte. A teret hamarosan hörgő sebesültek és halottak borították. Elesett az összes védő, köztük Theodekles kapitány is. A római sereg 170 emberével fizetett a városért, viszont minden védő elesett. Cassius újdonsült városa lakosságának nagy részét eladta rabszolgának. Már csak egyetlen városa maradt a hajdanán oly dicső és hatalmas karthágói birodalomnak: Corduba. A Scipiok következő hódításának célja nem is lehetett kétséges… Fél évvel később Decimus Lollius követ Rhodosz-nál a görög városokkal tárgyal. Nagy előrelépést nem sikerül elérnie, de térkép infót ad el 1880 denariusért. 255 tél. A szenátus újabb feladata nam kis felháborodást vált ki, hiszen a feladat Athén kikötőjének blokádja. Ez több szempontból is nagyon rosszkor jött. A görögökkel most kezdett a kapcsolat javulni, ráadásul a város közelében nincs flottája a családnak. Még az is kérdéses, hogy a megadott határidőig sikerül-e odaérni a hajóknak. Ráadásul a görög flotta még mindig nagyon erős. Mindenesetre az egyetlen bevethető flotta Galerius admirális vezetésével kifut Karthágóból, és elindul Athén felé… Közben Aulus Karthágó mellett nekilátott a Corduba ellen szánt sereg szervezésének. Zsoldosokat fogadott fel, egy numídiai lovas zsoldos, és egy zsoldos hoplita egység került irányítása alá. Közben már úton volt Palma-ból három íjász egység feltöltésre. 254 nyarán újból beiktatások vannak a szenátusban, a családot ezúttal is mellőzik… Szürakuszai-ban a város növekedése miatt pro-konzuli palota építése indult. Az újabb támadás előkészületei 253 nyaráig tartanak, amikor Decius admirális a sereggel elindul Corduba felé. Még ebben az évben a szenátus közli, hogy nem sikerült a családra bízott feladatot teljesíteni. Ennek egyszerű oka, hogy nem értek oda a hajók Athénhoz. A Scipiok nem fogják fel tragikusan a dolgot, hiszen nem hiányzott volna a görögökkel egy újabb konfliktus. 252 telén megérkezik az újabb parancs a szenátustól. Minden áron bele akarják vonni a családot a görögök elleni háborúba, hiszen ezúttal Rhodosz blokádja a feladat. Ezt már nem lehet megtagadni, hiszen a következmények beláthatatlanok lennének. A flotta is közelebb van, hiszen most fordult vissza Athén mellől. Ezalatt Decius admirális Palma-ból kiegészíti a sereget, és most már egy komoly, felszerelt sereggel hajózik Corduba partjaihoz. Decimus, a követ a makedónokkal tárgyal, kereskedelmi egyezmény és térkép info eladása 2X2450 denariusért az alkudozás vége. 251-ben Spurius admirális két triremiszből álló flottája Rhodosz-hoz érkezik. Egy kisebb görög flottát talál ott, amit azonnal meg is támad. A hellén hajók elmenekülnek, a kikötő blokád alá kerül. Ezzel újra beáll a hadiállapot a görögökkel. Közben Corduba védői körül is szorul a hurok. Flavius kapitány frissen felszerelt seregével partraszáll a város mellett, míg Decius admirális a kikötőt zárja le. A 250-es év igen mozgalmasan indul. A szenátusi feladatot sikerült teljesíteni, az 1000 denarius jutalom meg is érkezik a kincstárba. A római előljárók nem hagynak időt a pihenésre, máris itt az újabb feladat: Narbo Martius kikötőjét kell blokád alá vonni. Talán érzik, hogy nagy terhet rónak a Scipio családra, hiszen a beiktatási ceremónián Quintust kinevezik Quaestor-rá! Ez a tisztség a legalacsonyabb az előljárók sorában, többnyire a kincstár elszámoltatásának vezetője. Messana-ban is egy pro-konzuli palota építése indul a város rohamos növekedése miatt. Flavius kapitány seregével körülzárja Cordubát, megkezdődik a város ostroma. Még ebben az évben Julianushoz görög követ érkezik, és tűzszünetet kér. A római elfogadja az ajánlatot, hiszen nem hiányzik a birodalom hátában egy ellenség. Most még a punok ellen van lekötve a haderő java. Julianus egy Thrák követtel is tárgyal, vele kereskedelmi egyezményt és térkép információk cseréjét sikerül kialkudni. 249-ben két város is komoly fejlődésen megy át, hiszen Thapsus és Karthágó is „kinőtte” jelenlegi határait. A nyár közepén pedig elkezdődik a döntő csata, vagyis… Flavius serege nyár végére elkészült az ostromgépekkel. Ezúttal három faltörő kossal, és egy ostromtoronnyal próbálkozott. Ekkor még nem is sejtette, hogy az ostromtorony mekkora szolgálatot fog tenni… A római parancsnok seregét klasszikus módon állította fel, az újdonságnak számító Princips csapatból ezúttal három is rendelkezésére állt. Gondterhelten szemlélte, hogy a város erős kőfalai roskadásig voltak ellenséges gyalogosokkal. A kapu mögött nagy létszámú lovas várakozott, felkészülve a támadók visszaszorítására. A már szokásos módon megindultak az ostromgépek, mögöttük pedig az egész sereg. Ahogy közelebb értek, hatalmas nyílzápor fogadta őket, az egyik faltörő kos szinte azonnal fel is gyulladt. A másik kettő azonban célba ér, és neki is lát a kapu „puhításának”. Az ostromtornyot a kaputól balra levő falhoz tuszkolják, és egy Princips egység meg is indul a falakra. A kapu betörése után Flavius két Hastatus és egy Princips alakulatát küldi rohamra. A támadók már a kapu vonalában komoly veszteséget szenvednek, aztán amint a falakon belülre érnek, rájuk zúdul több száz pun lovas minden dühe. Hatalmas öldöklés veszi kezdetét, senki nem kér, és nem is kap kegyelmet. A lovasok is hullanak de győz a túler?. Előbb a két kivérzett Hastati kezd el hátrálni, majd a Princips-ek maradéka is menekülőre fogja. Az első betörési kísérlet kudarcot vall… Közben az ostromtorony segítségével a falra törő Princips-ek helyzete sem rózsás. Amint az első római a falra tette a lábát, heves támadás éri őket. Az ellenfél fürge könnyűgyalogosai a veszteséggel nem törődve harcolnak, kihasználják a fal adta lehetőségeket. Ezen a kis helyen nem tud a római katonák magasabb harcértéke érvényesülni. A kapunál ideiglenesen győzedelmeskedő karthágói lovasok önbizalma annyira megjön, hogy kirontanak a kapun, és megtámadják az ott várakozó egyik római csapatot. Meggondolatlanságukért nagy árat fizetnek, hiszen akkora nyílzápor és pilum-eső zúdul rájuk, hogy pár pillanat alatt tizenöt-húsz lovas fekszik holtan a földön. A többi azonnal visszahúzódik a városba. Flavius dühösen vágtat embereihez. Üvölt velük, szervezi a következő, mindent eldöntő rohamot. Számára is kellemetlen meglepetés ez a heves ellenállás, nem szeretne mindjárt az első megmérettetésén elbukni. Az újabb támadásra a lovasság elleni harc specialistáit, a Hoplitákat küldi két Hastati kíséretével. Ez a támadás végre sikeres, a kaput védő lovasok sok halottat hátrahagyva visszamenekülnek a főtérre. A támadók azonnal megszállják a kaput védő tornyokat is, így szabad az út a városba. Az ostromtoronynál a helyzet szintén válságos. Hatalmas kézitusa folyik, minden centi előrejutás több ember életébe kerül. Az itt harcoló Princips segítségére még egy Hastatus siet.
Az elkeseredett védők még egy ellentámadást indítatnak a kapu visszavételére, de a római erők már biztos kézzel tartják azt. Hatalmas veszteségek árán, de sikerült megtisztítani a kaput és környékét, és a védők nagy részét harcképtelenné tenni. Már „csak” a főteret védő lovasok állnak a győzelem útjába. A római parancsnok ezt a támadást sem szeretné a véletlenre bízni, ezért szinte minden épkézláb katonáját rohamra küldi. Néhány percnyi véres tusa után elcsendesedik a csatamező, Corduba elesett. A védők az utolsó emberig meghaltak, és halálukkal a karthágói birodalom is megszűnt létezni. A Scipio család sikerei lassan Rómában is kezdenek feltűnést kelteni. A család azonban ezt csak bevezetésnek gondolja, nincs idő kényelmesen ülni a győzelmi babérokon. Nyolc városból álló birodalmuk már elég hátteret biztosít, hogy a másik ősi ellenség elleni harc is elkezdődhessen. Ez az ellenség nem más, mint a Görög városok…

Szecsi

 
Fórum: legfrissebb
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Posted by Pretoriánus - szept.. 23, 2018 11:49
Posted by Roger - szept.. 23, 2018 10:22
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 101 vendég böngészi