I. Makedón-Római háború

Aljas Fülöp makedón király i.e. 244-ben 15000 dénárért megvette Salona városát a Római Köztársaságtól. Következõ évben visszatértek a rómaiak, ostrom alá vették a tenger menti városkát.
Demetrius, Fülöp testvére, akit hódítóként jegyez a történelem ( korábban leigázta a görög városállamokat ) megindult a város felmentésére, és ezzel i.e. 243-ban megkezdõdött az I. makedón háború.
Demetrius az Adria jobb partján haladt felfelé, közben levert több római sereget, északon elfoglalta Pataviumot, Medoliánumot, Segestát. Közben Anisthenés ( Demetrius võje ) partra szállt Croton és Tarentum között, elfoglalta azokat, majd északnak fordulva Capuát is bevette.
Arminium, Arrietum, valamint Korzika és Szardínia szigete a Juliusok kezén volt, Róma is erõsen tartotta magát, Szicília Scipio kézen, segítséget nem küldött, Carthagoval csatázott)
( Hozzá kell tennünk, hogy Fülöp nem csak aljas volt, hanem ravasz is, lefizette Carthagot Scipiokkal szemben. )
Scipiok tehát Capua védelmén kívül nem játszottak szerepet.
I.e. 238 -ban Demetrius megindult északról, Anisthenes délrõl, hogy találkozzanak a Tiberisnél.
Elsõnek Róma esett el, aztán Arminiumot és Arrietumot vette be az északi sereg. A lakosság egy része rabszolgaként végezte, a szenátus tagjait kivégezték. Arrietum, a Juliusok székhelye fellázadt, a vissztérõ makedón sereg vérfürdõt rendezett. Juliusok erõs hajóhaddal rendelkeztek, hogy a maradék városaikat tenger felõl védelmezzék, partraszállást megakadályozzák. Több jelentõs gyõzelmet arattak a makedon hadihajók fölött, de végül Nagy Sándor utódai mindkét szigeten megvetették a lábukat. Nem volt kegyelem, a városokat elfoglalták, a lakosság nagy részét lemészárolták. 1 évvel késõbb mindkét sziget fellázadt, a helyõrségek elmenekültek. 2 évig telt, míg az összevont seregek újra partraszálltak, Hódító Acestes ( Demetrius testvérének fia ) Korzikán, Anesthenes Szardinián. A lázadó városok ezalatt felkészültek, elszánták magukat, hogy a végsõkig kitartanak.. Mindkét város elesett, Anisthenés és Acestes nem kegyelmezett, minek következtében a 6-8000 fõs városok népessége tizedére csökkent.
Mindezen háborúskodások 20 éig tartottak ( az isten tudja mér ennyi ideig)
i.e. 218-at írunk, és most kezdõdik a II. római-macedón háború, mely kizárólag Szicíliában fog zajlani. Szirakúza, Messana és Lybelinum a scipiok kezén, kõfalú erõdítések, a sziget belsejében erõs seregek.

 
Fórum: legfrissebb
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Posted by Pretoriánus - szept.. 23, 2018 11:49
Posted by Roger - szept.. 23, 2018 10:22
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 98 vendég böngészi