Gall-Germán háború II. rész

Kénytelen voltam valamit kitalálni. Először is erőltetett menetben megindultam az erősebb sereg felé. Gyors felkészülés, és
készleteink feltöltése után délután indultunk. Estére táborba szálltunk. Másnap
reggel itt talált meg egy követ, aki újdonsült vezértársamtól, Akvitániai
Virsucciustól jött. Ezúton tudatta velem, hogy egy új, kisebb sereg élén őt
küldték a gall vezérek a segítségemre, és elsöpörte a Vesontiot ostromló
sereget. Végre egy jó hír! Vele egyesülve biztosan győzelmet arathatok a nagyobb
germán sereg felett is! [gondolta ekkor még…]

A küldött meghallgatása után tehát nem haboztam, a
lehető leghamarabb továbbindultam nyugatnak. Meneteléssel töltöttünk három
napot, amikor újabb küldött érkezett társvezéremtől.

Azt üzente, rátaláltak a germánok, és kénytelen volt észak
felé visszavonulni. Számos sebesültje van, egyedül vagyok kénytelen harcolni az
ellenséggel, egyedül lovasságát bocsáthatja rendelkezésemre, akik már el is
indultak kelet felé.

Az említett harcosokkal sikerült is Vesontiotól
valamivel keletre egyesülnöm . Felderítőket küldtem ki, hogy tájékozódjak a
germán sereg helyzetéről. Megtudtam, hogy a várostól északra lévő dombságban
táboroznak. Késlekedés nélkül megindultam, hiszen tudtam, ha nem ütközök meg
velük hamarosan, a másik gall sereg teljesen odavész. Pár nap múlván a
dombvidékre érkeztem, majd az ellenség közelében tábort vertünk. Őrséget
állítottam, a katonákat pihenőre küldtem, és bevettem magam sátramba. Hiába
gyötörtem magam órákon át, semmi épkézláb ötlet nem pattant ki fejemből. Mikor
már teljes sötétség volt odakint, úgy döntöttem, imádkozok isteneimhez, majd
lefekszek aludni. Ezt is tettem.

Másnap reggel valóban csodára ébredtem:pontosan tudtam, hogyan győzzem le az ellenfelet!

Csatarendbe állítottam katonáimat, és beszédet intéztem
hozzájuk. Az ellenség egy dombon foglalt állást, így én is odavezényeltem
embereimet. Ekkor valahogy tudtam, pontosan tudtam azt, hogy a germánok nem
állják majd rohamom. Ekképpen teljes elhatározottsággal küldtem a dárdásokat, és
parittyásokat, hogy puhítsák meg az ellenség sorait. Közben mögöttük támadásra
készülődött a lovasság és a gyalogság egyaránt. Miután kellő mértékűnek ítéltem
a lövedékesek által okozott pusztítást, visszarendeltem őket, majd rohamra
küldtem katonáimat. Az ellenség gyenge lovasságát gyorsan elpusztítottam, ezután
a sajátommal sikerült oldalba kapni az addigra már küzdő germán gyalogosokat. Nem
sok kellett hozzá, és mindegyik menekülni próbált. Alig néhánynak sikerült,
hiszen lovasságom épségben átvészelte az összecsapást.

"http://twonline.jatekok.hu/fileserver/kep/MTW2/00269.jpg"

[a csata eredménye]

Ily módon hát győzedelmeskedtem az ellenségeim
fölött, kik igen számosan voltak!

Ez megnövelte önbizalmamat, katonáim is bátorságtól
duzzadtak… bátran nézhettem hát a jövőbe. [a jövőbe, amely a háború további
véres eseményeit foglalta magába. ]

Úgy határoztam, merész offenzívába kezdek, mihelyst
a másik sereg is összeszedte magát. Egy hetes pihenőt tartottam, mialatt
újraszerveztem a két haderőt. Ezután Virsucciust a kisebb had élén Mattium
városa ellen küldtem, miközben én, kikerülve Frízföld központját, a Raine [Rajna]
egyik átkelője közelében táboroztam le, azt remélve, hogy ily módon csatára
kényszeríthetem a közeli germán sereget.

Nem jöttek be a számításaim. Az ellenség egy
nevetségesen kicsi hadat küldött ellenem, amelyet könnyedén megvertem, különösebb
erőfeszítés nélkül. Hogy nagyobb nyomást fejtsek ki a germánokra, ostrom alá
vettem Tulisurgium városát. Az ostromtáborban ért a hír, hogy Virsuccius
elfoglalta Mattiumot. A követtel megüzentem neki, hogy vegye be Atuatucát. Én
folytattam az ostromot, majd egyik reggel egy érdekes (alapjában véve örömteli, ámde
szégyenteljes) eseményt közölt velem egy otthonról jövő futár:

- Uram, Ricburgis germán vezért egyik követünk némi
pénzzel rábírta, hogy oszlassa fel a seregét…

Magamon kívül voltam. Hát hogy merték? Vajon nem győztem
volna le őket a csatatéren? Nos, úgy gondoltam, megmutatom nekik, hogy nincs
szükségem rájuk a győzelemhez. Taktikai visszavonulást hajtottam végre a
várostól, és elfoglaltam Atuatucát, egyesülve Virsuccius seregével.[valójában, a fennmaradt germán és más gall források
alapján, súlyos vereséget szenvedett a felmentő seregtől. Bizony ezt a vereséget
szégyellte a nagy hadvezér, nem is merte bevallani… mindenesetre egyéb tettei
alapján mégiscsak egy hadászati zseni volt. ]A városban bevártam az erősítést, melynek érkezéséről már
korábban tájékoztattak, majd újraszerveztem a haderőmet. Ekkor egy tragikus, és
szégyenteljes esemény is történt: germán orgyilkos végzett Virsucciussal! Bosszút
esküdtem, megfogadtam, hogy nem nyugszok, amíg van olyan germán, aki nem tartozik
gall fennhatóság alá. Helyét az erősítéssel érkezett Vercassilaunos, a testvére
vette át. Az utánpótlással megnövelt hadseregemmel ostrom alá vettem
Tulisurgiumot. Kémekkel figyeltettem minden utat, sehol nem közeledett nagy
sereg, így ősz elején elrendeltem a rohamot a város ellen. Ez teljes sikerrel
járt. Birtokba vettem a települést, majd miután meggyőződtem róla, hogy a
germánok összegyűjtik erőiket a jövő évi hadjáratokra, úgy határoztam, Vercassilaunost
elküldöm egy sereg élén a gyengén védett, ámde igen fontos támaszpont Phabiranum
ellen. A fontos előkészületek után rohamozott, és be is vette a várost. A
bituriges törzsből való Meriadoc régen velem volt már kíséretemben, és sokszor
kifejtette, a háború után szeretne magának egy tartományt. Mivel nagy tehetséget
mutatott a városok igazgatásában és asszimilálásában, úgy döntöttem, rábízom az
új szerzemény irányítását. Vercassilaunosnak pedig megüzentem, szállásolja el a
seregét a környéken, az évben már nem lesznek hadmozdulatok.Tehát átteleltünk, miközben az ügynökeim szorgosan
gyűjtötték az információkat. Egyikőjük egy germán halászcsónakon átjutott
Szászföldre, ahol, mint kiderült, nagyméretű sereg állomásozott. Azonnal a flotta
segítségét kértem, ami főleg felfegyverzett halászhajókból állt. Ennek ellenére
megfelelt célomnak, lévén ellenségeim hajói sem voltak erősebbek, és kevesebben
voltak. A halászhajóink tehát blokádolták Szászföld
kikötőit, megakadályoztam, hogy az a nagy hadsereg beavatkozhasson a hadjáratba.

Ekkoriban jelentették azt is, hogy keletre nagy
kiterjedésű, germán fennhatóság alatt álló területek vannak. Mindazonáltal
ezeken a földeken nem volt sok katona, és a szkíták nyomása alatt állt, így
számíthattam rá, hogy amint a központi germán hatalom összeomlik, bevonulnak a
területre. A célom tehát a következő évre az volt, hogy a három közeli germán
várost elfoglaljam, a kormányzatot elpusztítsam, és a nagy seregek
visszavonulását keletre megakadályozzam.

Ezekkel a célokkal vágtunk neki a tavasznak.

"http://twonline.jatekok.hu/fileserver/kep/MTW2/00270.jpg"

[a tavaszi hadjárat első ütközete előtt]Újult erővel tehát gyakorlatoztattam a sereget, Vercassilaunost
pedig elküldtem a Szászországot nem számolva legészakibb település, Hafnia
ellen. Közben jómagam Teutoburgum, a főváros felé indultam.

[ez kockázatos lépés volt, lévén a germán sereg legerősebb
alakulatai itt állomásoztak, és létszámban sem maradtak sokkal alatta az
ostromlóknak. Luccoban, úgy tűnik, volt valami földöntúli magabiztosság, ami
megerősítette győzelembe vetett hitét. ]

Viszont egy nagy sereg állta el az utam. Ezek
létszámban alulmúlták hadam, képzettségben sem voltak jobbak. Így, pár kisebb lovassági
manőver után, amelyekkel megsemmisítettem ellenségem könnyűfegyverzetű
gyalogságát, rohamot indítottam. A szárnyakról a lovasság, valamint középen a
képzett nehézgyalogság elsöprő támadása előtt nem állhattak a
germánok, vereséget szenvedtek.

"http://twonline.jatekok.hu/fileserver/kep/MTW2/00271.jpg"Közben jött a hír Vercassilaunostól, hogy egy kisebb
sereget legyőzött, és hamarosan Hafnia alá ér. Én pedig továbbhaladtam
Teutoburgumig, és ostrom alá fogtam a várost. Pár nap múlva, a germán vezér
vállalkozott a kitörésre… pontosan erre készültem eddig, erre az esetre kitalált
taktikát gyakoroltattam a katonáimmal, kipróbálhattam, működik-e. Pontosan
tudtam, nem lesz könnyű, és áldozatokkal fog járni, de úgy döntöttem, a főváros
elfoglalásáért megéri. Tehát a terv szerint két könnyűfegyverzetű csapat
halogató csatározásba kezdett a germán sereg fejszéseivel, amik a létszám egy
tekintélyes részét adták, és a főerővel eközben ellenállhatatlan erejű rohamot
indítottam a többi ellen. Nagy veszteségekkel ugyan, de sikerült őket
elsöpörni, és birtokba venni a várost. Közben a falakon kívül teljesen
kimerültek a fejszések, és dárdazápor után elsöpörték őket a
könnyűfegyverzetűek. Sikerült! Elfoglaltam Germánia fővárosát! Nagy ünnepet
ültünk, olyat, amilyet azelőtt gall vezér még soha. Végül is harmadnap komoly
teendőkkel is elkezdtem foglalkozni. [más forrásokból az derül ki, hogy
két hétig is eltartott a tivornyázás. ]

Ekkor megérkezett az erősítés, valamint Vercassilaunos
küldötte, aki útján tudtomra adta, hogy elfoglalta Hafniát.

[feljegyzései alapján valószínűleg serege jelentős részét elvesztette a véres harcban, mindenesetre még mindig elég embere volt
helyőrségnek, és Lucco támogatásához. ]

A követtel megüzentem: alvezérére bízzon rá egy minimális
méretű helyőrséget, és serege maradékával siessen ide hozzám, hogy
megbeszélhessük az ügyeket, és átvegye Teutoburgumot. Később úgy változtattam
tervemet, hogy elé siettem seregem nagy részével, és valahol a tengertől nem
messze tanácskoztunk. Döbbenten hallgattam, hogy belefáradt a háborúskodásba, ám
mivel követek útján értesítették arról, hogy egy új, nagy sereg érkezik a
segítségemre, elfogadtam a döntését, és rábíztam Teutoburgum vezetését. Ezután, a
hadammal ostrom alá vettem az utolsó nagy germán várost, Rhugiumot, és rohammal
be is vettem.[tehát lényegében eldőlt a hadjárat;a germánoknak egy
számottevő seregük volt még, amely viszont elszigeteltsége miatt(Szászföldön
állomásozott) nem befolyásolhatta a hadjárat kimenetelét. Lucco bátran
fordulhatott a keleti területek ellen, majd pedig az erősítést bevárva könnyen
leszámolhatott az utolsó haderővel is. Tanulmányom harmadik, záró részében
közlöm Germánia megsemmisítését. ]

 
Fórum: legfrissebb
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Posted by Pretoriánus - szept.. 23, 2018 11:49
Posted by Roger - szept.. 23, 2018 10:22
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 87 vendég böngészi