Alternatív világtörténet (3)

5. fejezet
Az alábbi, a megszokottnál rövidebb, fejezetet, bocsánatot is kérek érte, inkább a feltételezett jellemre mintsem a bizonyított tényekre építeném. Próbáltam a történelemkönyvekből már megszokott jellemzéseket és történéseket  felhasználva boncolgatni a nagy gócot. A történelem néhány szálát viszont csak úgy tudjuk teljesen elkülöníteni hatalmas csomónktól, ha eltávolodunk a tényektől, és igaz nem független de azokból következtetett feltevéseket kapcsolunk össze a forrásokkal, egészítünk ki történeteket és rendezzük át az eseményeket.

Apa és fia
Hosszú-hosszú idők folyamán a nem épp jelentéktelen személyiségek iszonyatosan eltorzultak. Igen valószínű, hogy amit mi apánktól hallottunk népünk nagy uralkodóiról, azt ükapáink egészen másképp ismerték. E sajnálatos asszociációk egyik legnagyobb áldozata Faraj ibn Mustafa ad-Dawlah. Bevallom az előző fejezetekben én sem a legszebb képet adtam róla és cselekedeteiről de most itt az idő hogy mélyebben is belenézzünk tetteinek hátterébe. Ehhez viszont előbb meg kell említenünk atyját, Mustafát. Faraj későbbi közutálatát lényegében apjának köszönheti. Az emberek úgy emlékeztek rá, mint vitéz, birodalomépítő, kivételes uralkodó, aki nem ismer félelmet. Bizonyos szempontokból nézve, egyet érthetünk néhány állítással, de be kell látnunk, hogy nem csak hogy nem épített, inkább rombolt, mint aki ebben látja a fennmaradás egyetlen lehetőségét. Mert igaz hogy kijjebb tolta uradalmának határait, de ezt csak egy olyan katonai rendszer segítségével tudta elérni, mely kiépítésének következményeit fiának kellett vállalnia. A városokat, melyeket elfoglalt, csak kemény katonai beavatkozások mellett tudta megtartani, aminek következtében azok jó ideig képtelenek voltak kiheverni lakosságuk nagy részének elvesztését, és épületeik rombadöntését. Ilyen állapotok mellett, el kell ismernünk azért, a szultán képes volt hadjáratokat indítani és verni szét, inváziókat szervezni, és finanszírozni Selim al-Rasid a pénzt feketelyukként elnyelő hadjáratát, továbbá fejet kell hajtanunk kivételes hadvezéri és vezetői tehetsége előtt. De ez az állapot nem maradhatott így sokáig. Az előbb utóbb úgy is összeomló rendszer végül a teljesen más politikát folytató valaki alatt omlott össze. Ha Faraj tényleg egy gyengekezű, uralkodásra alkalmatlan személy lett volna, a birodalom nem létezhetett, nem tölthette volna be történelem formáló szerepét az elkövetkezendő századokban. Az ifjú szultán, akit méltán nevezhetünk egy új generációs uralkodónak, leginkább abba bukott bele, hogy túlontúl gyorsan akarta saját tetszésére formálni apja, birodalomnak nem nevezhető, politikailag és gazdaságilag gyenge, csak katonai hatalommal összetartott szövetségét. Egy szövetséget, melyet nem a tisztelet, hanem a félelem kovácsolt össze. Röviden így jellemezhetnénk Mustafa „birodalmát”, és azt a bámulatos, megmagyarázhatatlan teljesítményt, amivel összetartotta művét. Nem véletlen hát, hogy az, ami egyértelműen rossz volt, széppé, előnyössé torzult a megpróbáltatások és az idő súlya alatt. Visszatérve Faraj szultánhoz, kit hűséges népe kitaszított még a megemlékezésre méltóak listájából is, látni fogjuk - hogy igaz, félkegyelműnek titulálták - uralkodásra sokkalta készségesebb volt, mint az apja. A fent említett hosszas, bár jócskán megrövidített cselekvését, egy nagyszabású, addig soha a türköktől nem tapasztalt reformmal kezdte. Hogy lássuk is milyen hatásai voltak az úgynevezett „kereskedelmi oázislánc” kiépítésének, megemlítem azt az aprócska összehasonlítást, hogy míg Mustafa idejében a szultán bruttó bevétele alig tízezer arany drachma volt, eladdig Faraj majdhogynem harmincezer többlettel számolhatott évente, ami Murad kalifa idejében is csak harminckilencezer-re gyarapodott. Ennek a bevételnek nagyobb részét építkezésekre fordította, amelyektől ennek további növekedését várta. A maradékot, az akkori állapotokhoz viszonyítva, meglepő mód, a török tengeri hadviselés fejlesztésére fordította. „A tengerbe dobta a sok drága aranyunkat” jegyzik a történetírók néhány vezír panaszos meggyőződését. És valóban, tekintetbe véve, hogy halála után jó negyven évig erre még Mustafa bevétele egy százalékának megfelelő összeget sem fordítottak, valóban értelmetlen volt mindez. De akkor, amikor a császár fáradhatatlan seregei folyamatos zár alatt tartották a busás hasznot hozó Ciprust, ez igen bölcs reakció a szultán részéről. Sőt, még ha tovább feszegetjük, bátran állíthatjuk, hogy ha minden erre irányuló folyót, hagytak volna szabadon zubogni, jelentős előnyhöz juttatta volna a birodalmat a későbbi időkben, továbbá rengeteg időt és az elkövetkezendő időben sokkalta égetőbben szükséges energiát megspórolt volna. De nem így történt. Szerencsétlen szultánt még hátráltatták is az olyan vezírek, kiknek hatalma igencsak megcsappant az új, előrelátóbb politika jóvoltából. Részben az ő hűtlenségük vezette csúfos vereséghez az iszlámot a keresztesektől, mert nem voltak képesek elfogadni, a „jelent” melyet akaratuk ellenére formált, egy gyengeelméjűnek tartott, kitaszított uralkodó. És csak úgy, mint apja idejében a kereszteseknek, ő neki is a megosztottság lett a veszte, amit ő maga idézett elő, azzal hogy megvetette apja diktatúráját és nem törődve, hű népe maradiságával alakította át birodalmát. Így érte utol végzete az Anthiókheia előtti Nur-síkságon, ahol kényszeredetten megütközött a három lengyel seregével, féltve azt, amit visszaépített s átalakított a ráhagyott káoszból. Halála után viszont ahelyett, hogy javult volna a húsz évvel ezelőtti helyzet, gyakorlatilag ugyan az az állapot, egy gyenge szövetség várta hogy megváltsák, ami egy fiatal, tizenéves fiúra várt, mint életének célja, majd kihívása, végül feladata. S e rövidke fejezet végszavaként, ami napjainkra már nem több puszta mentegetésnél, állítom, hogy Faraj soha nem volt, nem lehetett gyengekezű szultán, csupán valaki, aki korát meghaladva, olyas valamire kérte népét, amelyre az még hatvan év elteltével is csak vakon állt készen.

Abu Juszuf ibn Ibrahim al-Kufi
Abu Juszuf - 2009-03-10

 
Fórum: legfrissebb
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Posted by Pretoriánus - szept.. 23, 2018 11:49
Posted by Roger - szept.. 23, 2018 10:22
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 135 vendég böngészi