A caralisi csata

Előzmények: Kr.e. 270-ben a római Julius család igencsak megerősödött. Élén a tehetséges hadvezérrel, Flavius Juliussal a három legnagyobb római család egyike lett. Kr.e. 267-ben háborút kezdtek a gallok, majd a görögök ellen. Négy évvel később a Szenátus nyomására harcot indítottak a punok ellen,melynek eredményeképpen Kr.e. 261-ben elfoglalták Szardíniát, és annak legnagyobb városát Caralist. Egy évvel később 700 denarius hadisarc kifizetést követően békét kötöttek Karthágóval. Kr.e. 260-ban egy fiatal római érkezett a városba helytartóként .A neve Amulius Julius volt,Flavius egyik unokája. Ugyanebben az évben a punok jelentős hajóhadat gyűjtöttek össze. Nemsokára a rettentő flotta (a korabeli krónikások szerint 50 hajó) Caralis közelében partra rakott egy Karthágói sereget. Amuliusnak nem volt elég embere ahhoz,hogy megvédje a várost,ezért egy kis bárkán futárt küldött nagyapjának,aki épp a mai Franciaország déli részén tartózkodott,ahol a vokonti lázadók ellen folytatott sikeres harcokat. A hírt hallva Flavius erős hajóflottát gyűjtött össze és ütőképes seregével és egy év múlva partra szállt a szigeten. Ekkor már két különálló pun sereg ostromolta Caralis városát,ahol az ostrom miatt a katonák és a lakosok is az éhhalál szélén jártak. A család vezetője cseles tervet eszelt ki. Flottájával szétverte a pun hajóhadat(a csata során maga a pun admirális is életét vesztette) és így Karthágó a saját csapdájába esett. A sziget foglya lett. Flavius egy percig sem habozott és pár nap múlva a centuriók már az ellenséges tábor zászlóit csodálhatták. Azonban az ostromló hadvezér Düdoszusz nyomban felhagyott a város ostromával és a felmentő sereg felé fordult. A hadvezér egy görög városban született és nem éppen eszéről volt híres,de nagy befolyással rendelkezett így hát őt nevezték ki a sereg élére.A pun sereg gerincét a hispániai gyalogosok alkották de képviseltették magukat a parittyások és a zsoldos könnyűlovasok is. A római sereg főként hastatusokból állt,de Flavius a Galliában felbérelt lovasait is magával hozta .A római vezér  egy erdőben alakította ki állását,ahonnan jól belátta a csatateret. A punok a nyílt mezőn álltak fel,mivel ki akarták használni létszám fölényüket. A karthágói seregben 550,a rómaiban 450 katona szolgált. A csata: Flavius katonái a fák között rejtőzködtek,és csak arra vártak hogy Düdoszusz támadjon. Végül a vezér úgy döntött a barlanghoz csalogatja a prédát. A testőrség(élén Flaviusszal) és a barbár lovasság támadásba lendült,majd a punok szeme láttára megálltak. Az ellenség tétovázott. Erre a lovasok neki rontottak a hispán gyalogosok egy csapatának ,akik nem tudták állni a rohamot és lemészárolták őket. Maradékuk véres fejjel menekült. A rómaiak megfordultak és vágtázva elindultak sajátjaik felé. Düdoszusz a bosszútól vezérelve üldözőbe vette őket saját pun lovasaival,gyalogosaival és parittyásaival .De a vezér lovassága túlságosan is elszakadt a gyalogosoktól. Amikor Düdoszusz közel ért a rómaiak kettészakadtak .A zsoldosok jobbról,a testőrök balról tettek egy félkört visszafele és két oldalról a karthágói vezérre csaptak. A pun lovasság megtorpant,de már késő volt .A rohamozó rómaiak dárdái felnyársalták katonáit és őt magát is .A hispán gyalogosok megálltak,és a Flavius vezette roham átgázolt rajtuk és a rómaiak a hátukba kerültek. Közben a centuriók által vezetett gyalogság előbújt az erdőből és lerohanta a megzavarodott pun sereget,már ami megmaradt belőle. Az öldöklő közelharcban a rómaiak rendet vágtak a karthágóiak soraiban,de azok keményen küzdöttek, és a rómaiak csak súlyos veszteségek árán győzték volna le őket,de a lovasság hátulról pontot tett a küzdelem végére. A vert sereg maradéka a közeli erdőkbe menekült,ahol végül Flavius elfogta őket.  Következmény- A csata folyamán a punok 500,míg a rómaiak csak 58 főt vesztettek. A csata hadászatilag bebizonyította,hogy hiába vannak létszám hátrányban gyorsan mozgó rómaiak képesek a reménytelenből is dicsőséges győzelmet varázsolni .A vereség súlyos csapás volt Karthágó számára. Mind a vízen,mind a szárazföldön elveszítette az ütközetet és katonasága is hatalmas veszteségeket szenvedett. De a csata nem okozta a punok vesztét, a Juliusok a gallokkal voltak elfoglalva,így nem tudták kiaknázni a győzelmüket. Azonban Karthágó nem szerezhette vissza területeit és a meglévőket sem volt képes megtartani. A caralisi vereség után a Scipio család elfoglalta tőlük Szicíliát és a tengeren ismét szétverték flottájukat. Egy új birodalom bontakozott ki a mediterrán világban: Róma.

Solyom2

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 146 vendég böngészi