A Brutus család története II.

A görög városok megtörése

Az ie.260. esztendõ elsõ híre a thrák – görög szövetség megkötése volt, ami kellemetlenül érintette Amulius-t, de igazi hatását a család nem érezte egyelõre. A harcok iránya erõsen megoszlott a hadnemek között. Míg a tengereken az elsõszámú célpontot az év elején a gallok jelentették, addig a szárazföldön a görög sereg legyõzése volt a cél. Amulius elgondolása szerint a kisebb gall hajóhad megsemmisítése után nyugodt szívvel fordulhat teljes erejével az õsi ellenség felé.
A Patavium blokádját végrehajtó Valerius-t a hazafelé tartó úton üldözõbe vette Bredic admirális csónakja, amelyen rajta utazott Matugenus of Axona gall követ is. Egy alkalmas pillanatban Valerius felvette vele a harcot és menekülésre kényszerítette. A következõ támadást Cnaeus admirális bireme-je hajtotta végre. Ez már elég a bátor gallnak és hajóját északra fordította, hazafelé; azonban Cnaeus a nyomába szegõdött. A nagy sietségben bele is szaladt egy viharba Tarentum-tól északra és 9 katonát veszített.
Numerius admirális Caracatus csónakját vette üldözõbe és kényszerítette csatára, amely a 4 bireme gyõzelmével végzõdött.
A szárazföldön Amulius elrendelte az összes erõ összegyûjtését. A településekrõl minden olyan katonai egységet, amely a helyõrség ellátásához túl értékes a parancsnoksága alá hívott. A vezér érezte közel az idõ, amikor a görög városokkal le kell játszani ki-ki meccsét. Ez azonban sokkal korábban bekövetkezett mint gondolta.
A thermon-i kikötõ felszabadítására hatalmas görög sereg közeledett Euarestos kapitány vezetése alatt. Amulius-nek fel kellett vállalnia a kétes kimenetelû csatát, hogy katonái magabiztosságát és a család erejének látszatát fenntartsa. Ezért seregével nem vonult el, hanem kedvezõ pozíciót foglalva várta a görögöket. Nem hiába…
A felkelő nap 2500 hadrendbe sorakozott katonát talált a leendő csatatéren közel egyenlő elosztásban. Amulius seregét egy lankás domb tetején helyezte el. Az első sort a dupla vonalban felálló 7 velites egység alkotta, mögöttük egyetlen vonalban a 6 hastati csapat alkotta a fő védelmet. Mögöttük a krétai íjászok várták az ellenséget. A lovasságot a bal szárnyra parancsolta fontos feladattal megbízva őket: a csata sorsa múlhat rajtuk.
A csatatérre rendezett sorokban érkező ellenség felállása nem okozott meglepetést Amulius-nak, bár azt erősen furcsálta, hogy ilyen nagy és fontos csata levezénylését egy egyszerű kapitányra bízták a görög városok. Már-már személyes sértésnek érezte..
A görögök két sorban álltak fel: elől 10 hoplita ( köztük milíciák ) és mögöttük a 4 peltaszta és 1-1 paraszt és parittyás egység. A sort a kapitány hoplita egysége zárta.
Amulius terve a hoplita-k merevségére és a távolsági csapatainak fölényére épült. A velites-ek folyamatos zaklatás mellett húzódnak vissza majd a hastatik mögé, majd a két szárnya kanyarodva oldalba kapják a hoplit-akat. Azok rendezett, a hastatikon túlnyúló sorát pedig a gyors lovasoknak kell megtörnie még a csata elején, hogy állandóan hátbatámadással fenyegetik őket. Ennek megfelelően a lovasságot felvezényelte egy oldalsó dombra.
A terv már a csata elején sikerrel kecsegtetett. A velites dárdaerdő komoly veszteségeket okozott. A hoplita vonal pedig természeténél fogva tolódni kezdett balra illetve a jobb oldalon több egység elfordult, hogy a kivezényelt lovassággal szembeszálljon.
A római jobb szárnyon közben megkezdte a rendezett visszavonulást egy velites csapat, mert ott a görög parasztok előretörtek. Amulius személyesen lovagolt oda, aminek hatására a támadó egység menekülőre fogta. Azonban hamarosan sorozatosan kezdték meg hátrálást a velites-ek a közeledő centrum elől.
A másik oldalt a lovasság kettévált. Egyik egység távolodva a csatatértől csalta maga után a hoplita-kat, míg a másik a görög sereg mögé került lecsapott a fedezetlen peltaszta egységekre.
Ilyen körülmények között érte el az első hoplita támadó a hastati falat.
A szinte teljesen felbomlott támadóvonal átütő sikert nem tudott elérni. A hastati-k kezdték felmorzsolni a hoplita csapatokat. Azonban ekkora az egész csatatér átláthatatlan forgatag volt már. Amulius érezte, hogy a győzelem megvan, de az irányítás szinte teljesen kicsúszott a kezéből. Azonban az alapok jól voltak lerakva és az önállósult egységek felmorzsolták a görög ellenállást mindenütt és őrjítő öldöklés vette kezdetét. 1181 görög maradt holtan a csatatéren 60 rómaival szemben. A hősi hallottak a hastatik és a lovasság sorából kerültek ki elsősorban. A győzelem megnyílt az út Thermon felé.
A hó lehullása előtt Amulius el is érte a fafallal védett települést és azonnal ostrom alá is vette. A települést védő görög családfő, Antigonos of Sparta 1-1 hoplita milícia és peltaszta egységnek parancsolt.
A téli hónapokra elkészült Segestica új útja és Croton Mars temploma. Segestica és Salona a korábbi Amulius parancs szerint kiképzett 1-1 városi őrséget és a 2 velites, 1 hastati valamint az 1 eques csapatot útnak indította Amulius felé.
Aztán egy gall követ, Enemnogemus of Scaldis jelent meg Asinus Aquilius-nál Segestica-ban, hogy békét kérjen. Asinus arra gondolt, hogy ezzel nagy szolgálatot tesz a családnak tárgyalásokba kezdett és a szomszédos Patavium-ért cserében elfogadta a tűzszünetet. Hibázott, amivel bizony komoly fejtörést okozott Amulius-nak.
A tengerekre már későn érkezett meg a tűzszünet híre, így Cnaeus admirális még elsüllyesztette Berdic-et a követtel együtt, majd visszaindult Tarentum felé. Útközben csapott le rá a görög Kebes admirális trimere-je. Egyenlőtlen küzdelem volt és a Cnaeus a tengerben lelte halálát. Talán az istenek büntetése volt a tűzszünet megszegése miatt. Ezalatt Numerius a görög Polydectes admirálist támadta meg és kergette el bireme-jet.
Gnaeus Petilius a nagyon távoli Durnatha faluban találkozott először a parthusok-kal. A tárgyalások eredményeként kereskedelmi egyezményt kötött és 1.000 aranyért térképet adott el nekik. Így az év végére 1.598 arany volt a kincstárban.
259. nyarára érett be Asinus előző hibája. Amulius késve tudott parancsot adni a Segestica-ból elinduló Marcellus kapitánynak, hogy 2 velites és 1 hastati egységével szállja meg az új birtokot. Mire az egységek mozgásba lendültek volna egy gall sereg azonnal visszafoglalta várost és újra hadiállapot lépett életbe. Ez új átszervezést jelentett. A Tarentumból átkelt Cornelius-t Apollonia-ba küldte, a vele átkelt 1-1 eques, hastati és harci kutya egységet táborába parancsolta. Titus-t pedig Apollonia-ból Salona illetve Segestica felé küldte.
A tengereken is tovább folyt az öldöklő küzdelem. Numerius tekintélyes vérdíjat tűzött ki Kebes admirális fejére és megkezdődött a vadászat. Az első áldozat Metrobius admirális volt, akinek azonban sikerült hajóját kimenekítenie a végveszélyből. És a tenger még hemzsegett a görög hajóktól.
Amulius a meleg idő érkeztével azonnal rohamot parancsolt Thermon ellen.
A két faltörő kos gyorsan utat tört a falon illetve a kapunál és a résen keresztül berohanó hastatik elsöpörték az ellenállást, még Antigonos of Sparta-t is megölték.
A főteret védő hoplita egység már csak a hírnév megőrzése miatt tanúsított némi ellenállást. Thermon rabszolgaságba hajtott lakossága Amulius számára nem volt elég nagy ár az elesett 40 rómaiért.
Odahaza, Tarentum-ban Vibius fogadta a brit Cunobelinos of Vectis követet, akivel sikerült kereskedelmi egyezményt kötni és térképet eladni neki 600 aranyért.
259. telén Tarentumban elkészül a közösségi gazdálkodás alapja és vízre bocsátanak egy újabb bireme-t, ahogy Croton-ban is. Segestica-ban pedig megtisztítják a földet a jobb termés érdekében.
A szárazföldön Titus elindul Patavium felé és követi őt Decius kapitány 1 eques egységgel. A türelmetlen Marcellus kapitány azonban az érkezésük előtt blokád alá veszi a kikötőt.
A front másik végén Sextus kapitány indul el az Amulius által rábízott sereggel Thermon-ból a görög félsziget felé.
A tengeren Tertius admirális 3 bireme-je rátalált Kebes admirálisra és rövid csatában menekülésre kényszerítette. Ugyanekkor Numerius admirális 4 bireme-vel Ocelau 2 bireme-jére csapott le és egyiket elsüllyesztette, majd Croton-ba vonult feltöltésre. Azonban a nagy kavargásban nem sikerült teljesíteni a szenátus Sparta blokádjára vonatkozó utasítását, aminek meg is lett a következménye: ismét nem került komoly szerep a Brutus családnak és a kincstárban is csak 105 arany maradt.
Az új esztendő – 258. – egy szeleukida – numidía szövetséggel köszöntött be, de a Brutus-településeken sem állt meg a fejlődés: Thermon megtisztították a földet, Salona-ban bányát nyitottak. Croton-ban elkészült a kövezett út és újabb bireme került kiállításra. Segestica-ban pedig egy városi őrség kezdte meg a szolgálatot.
Herennius Ovidius követ eredménytelen tárgyalásokat folytatott a dák Dicomes követtel, majd sikerült megegyeznie az ibériai Caros of Valentia követtel: kereskedelmi egyezmény és térkép 1.000 aranyért.
A tengereken tovább folyt a sikeres hadjárat. Asinius 4 bireme-je Polydectis 2 hajóját űzte el. Julianus admirális Poecas admirálist verte meg, majd egyesült Tertius admirálissal. Így a 4 bireme egyesült a Pistias-t elsüllyesztett Numerius admirálissal. A tenger kezd tisztulni.
Azonban a szárazföldön nem alakultak ilyen jól a dolgok. A gall Lugotorix the Honest támadt rá Marcellus-ra, akinek sikerült visszavonulnia veszteség nélkül. Azonban félő, hogy a vérszemet kapó ellenség a védtelen tartományra támad.
Azonban Segestica-ban még nem érzékelték a veszélyt és télre kereskedõk költöztek a településre. A távoli hírek szerint pedig Parthia és Egyiptom között szövetség köttetett.
A tengeren Kebes admirálist utolérte végzete Tertius admirális képében, aki elsüllyesztette a görög ellenséget, majd továbbhajózott északra.
A görög félszigeten Sextus kapitány elérte Corinth-ot és ostrom alá vette. Az ellenség elkeseredett lépésre szánta el magát és Iasos of Dardania követ kereste fel Vibius-t. Azonban ajánlata a szemtelenség határát súrolta: tûzszünetet és Thermon-t követelte. Vibius kidobta, döntsenek a fegyverek.
Erre jutott a görög család is és megindította támadását az ostromló sereg ellen.
Doreius kapitány vezette a felmentõ sereget, amelyben 4 hoplita, 2 páncélozott hoplita és 1-1 milícia hoplita és lovas egység, köztük több tapasztalt katona volt. A védõket Doros of Sparta vezette 1-1 milícia hoplita és páncélozott hoplita kísérte. Velük szemben Sextus 7 velites, 6 hastati, 2 eques és 1-1 krétai íjász és harci kutya egységnek parancsolt.
A sereg egy dombon helyezkedett el, amely jobbra a tengerre merõlegesen állt, lassan ereszkedve a sós víz felé. A domb tetején búzatáblák és egy major épülete. A római sereg a búzatáblák mellett balra állt fel: elõl a velites-ek, mögöttük a hastatik és az íjászok. A kutyák a bal oldalra kerültek, míg a lovasság búzatábla túlsó oldalára a domb takarásába.
Az elõrenyomuló Doreius kapitány és a balról érkezõ Doros folyamatosan közeledett a velites-ek felé. Sextus a domb oldalán Doreius kapitány hátába került a lovassággal. Ott azonban nem tudott parancsolni a katonáknak és túl korai támadást indítottak a még rendezett hoplita-k ellen. A bátor Sextus az elsõk között esett el és egysége menekülni kezdett a csatatérrõl. Szerencsére eddigre a velites és a támadásba lendülõ hastatik kezdték megtörni a hoplita arcvonalat és maga Doreius is elesett.
A csatatér szélén aztán Valerius kapitány rendezte a lovasságot és visszavezette õket a csatatérre. Így õ maga vezethette a Doros of Sparta elleni mindent elsöprõ rohamot, amelynek végén a görög családtag is meghalt és település a Brutus-család kezébe került és lakosság rabszolgasorsa jutott. 675 görög halt meg a csatában 151 rómaival szemben.
257. nyarán a szenátus újra Sparta blokádját rendelte el. Ennek érdekében élénk tengeri csapatmozgások kezdõdtek. Elõször Tertius 2 bireme-vel Poecas admirális bireme-jét kergette el, majd Asinus végezte be sorsát. Ezt követõen nyitva volt az út, hogy 4 bireme-vel blokád alá vegye Sparta-t. Az egészet Numerius fedezte további 4 bireme-vel.
A települések közül ezalatt Tarentum-ban piacot alapítottak és hastati egység került felállításra. Ugyanakkor Croton-ban csatornát avattak és Thermon-ban egy új velites egység készült a harcra. A nagykorú Oppius Brutus átvette Tarentum vezetését, Vibius pedig Apollonia-ba ment, ahonnan Cornelius Thermon-ba vette az irányt. Titus elérte 2 velites és 1-1 hastati és eques egységével a gall határt.
A téli hónapokra a gallok is reagáltak Titus megjelenésére és ellene küldték Lugotorix the Honest és Belenus the Mad gall vezéreket seregükkel.
Titus a jelentõs hátránya miatt visszavonulást rendelt el Segestica felé. Sürgõs üzenetére Amulius azonnal erõsítés küldését szervezte meg. Ebben kapóra jött neki a szenátus új feladata is, Patavium blokádja – korábbi feladatért 1.000 aranyat kapott. Tertius admirálist két hajóval indította Patavium felé és vele 2 hastati egységet. Ugyanakkor szárazföldön – Thermon-ból – további 2 velites és 1 hastati egység indult el Placus kapitány vezetésével Titus megsegítésére. Aztán Asinus admirálist rendelte Thermon-hoz, hogy gyorsan Corinth-ba jusson. A tengeren Numerius maradt harcolni és gyorsan legyõzte Ocelau-t Sparta közelében.
A távoli világból érkezett hírek szerint Numídia és Ibéria keveredett háborúba, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy Segestica-ban bánya nyílott, Thermon-ban pedig a kövezett út készült el. A hadsereg pedig 2 hastati és 1-1 harci kutya és velites egységgel bõvült. A kincstárban 8961 arany maradt.
A következõ évben Amulius megérkezett Corinth-ba, ahol egy új eques egység köszöntötte. Közben tovább folyt Titus megsegítésének szervezése. Spurius Tarentum-ból újabb harci kutya egységet dobott át, aki egyesül Placus kapitánnyal és indulnak Segestica felé. Tertius hajói viszont már a település közelében tették partra Nero kapitány 2 hastati egységét. Asinus admirális Ocelau-t süllyesztette el, míg Numerius Sparta-nál 1 görög bireme-t süllyeszt el 3 katonai egységgel együtt, majd Sparta blokádjába fogott.
Segestica Juno oltárát még a meleg hónapokban sikerült felavatni és még az ibér – numídia tûzszünet híre is befutott.
A téli hónapok szörnyû híreket hoztak: Makedóniában pestis pusztít és dél felé tart. Numídia ismét háborúba keveredett Ibériával és a punokkal. Parthia pedig a szeleukidákkal. Viszont a makedónok békét kötöttek a görögökkel, amelynek azonban már nem volt hatása a hadjárat kimenetelére. A félsziget utolsó görög városa, Sparta. Ide küldte Amulius Luca Antonius-t kémkedni.
Sparta blokádját 2 görög bireme igyekezett feloszlatni, de Eryalus és Aetio admirálisok iszkolva menekültek Numerius 4 bireme-je elõl.
Caius Flaminius is elindult Thermon-ból, hogy a tartományban tanyázó útonállókkal tárgyaljon, mert minden katonára szükség van a Sparta elleni támadáshoz. A másik fronton Tertius 2 bireme-vel elérte Patavium-ot és megkezdte a blokádot.
A fejlesztések során Croton-ban piac, Thermon-ban csatorna, Corinth-ban pedig patkoló mûhely épület fel. Azonban az év végére átadásra került Tarentum új kormányzói palotája, ahol bõven elfért a kincstár 7587 aranya.
255. nyarára dák – makedón és Julius – makedón szövetség megkötésére került sor, míg a numídiaiak újra tûzszünetet kötöttek az ibériaiakkal. Corinth-ban új kémet fogadott fel a család, Publius Velius azonnal indult Thermon-ba, hogy az elhárításban dolgozzon.
Nero közben megérkezett Segestica-ba, ahol ennek örömére játékokat tartottak. Azonban a vígasság nem tartott sokáig, mert rossz hírek jöttek: a gall határt átlépte Belenes the Mad serege, míg a másik oldalon Meidias útonállói portyáztak; és Placus még messze jár.
A tengeren Asinus ( 4 bireme ) folytatta a járõrözést, Numerius pedig fenntartotta a blokádot 3 hajóval, míg Kaeso-t feltöltésre küldte. Az Aetolia tartományban portyázó Cear kapitány megvesztegetésére Caius Flaminius indult Thermon-ból. A titkos tárgyalások során a kapitány 8720 aranyat követelt, amit a római követ nem volt hajlandó megadni.
Amulius az új szenátusi utasítás alapján Sparta ostromára készülõdött. Gyorsan körbevette a fa fallal védett várost, amelyet 1-1 spártai hoplita és páncélozott hoplita védett. A közelben ott állomásozott Nicanor of Sparta és serege. Nem is várta meg a döntõ rohamot, hanem a város felszabadítására indult.
Amulius vezetése alatt 6 velites, 7 hastati 3 eques, 1-1 harci kutya és kréta íjász vonult fel a harchoz. Amulius arra épített, hogy a kisebb hoplita sereget bekeríti és a védtelen oldaluk felõl morzsolja fel. Ezért 3 velites egységet állított a centrum elé, mögéjük 2 sorban a hastatikat, de a második sor kitolódott jobbra. A lovasság a jobb szárnyra került. Balra távol a maradék 3 velites és kutyák kerültek. Az íjászok a centrum mögött kicsit balra a vezérrel.
Nicanor of Sparta szembõl vezette támadásra a hoplita-it, míg Alkimachos kapitány bal felõl érkezett. A görög vezér seregének nem engedte, hogy eltolódjanak és nem a centrum felé támadt, hanem az elkülönített velites-ek felé. Azonban a kiképzett túlerõ legyûrte az ellenállást és meg is lett a gyõzelem. 525 görög halt meg 95 rómaival szemben, de a görög sereg teljesen megsemmisült és Sparta elesett és a polgárai rabszolgák lettek. A görög világ Róma szomszédságában megszûnt létezni.
225. tele csendesen kezdõdött. A szenátus Patavium elfoglalását kérte a családtól, amely nem tûnt lehetetlen feladatnak a görögök elleni sikerek után. Oppius megnõsült, Thermon és Croton egy-egy városi õrt állított ki, míg Tarentumban Secundus Postumius kémet fogadták fel és állomáshelyét Croton-ban jelölték ki.
Ibéria és Numídia újra háborúzni kezdett, míg a szeleukidák szövetséget kötöttek a szkítákkal. Gnaeus Petilius Libya tartományban, Siwa faluban találkozott a numídiai néppel és kereskedelmi egyezményt kötöttek, majd térképet vásároltak tõle, amiért 1 év alatt 1.100 aranyat fizetnek. Így 15.150 aranyat birtokolt a család.
Az év végére viszont Segestica környékén súlyossá vált a helyzet. A gall Belenus the Mad átlépte a határt és gyors menetben elkerülte a megerõsített Segestica-t és mélyen Dalmatia tartományban járt. Vele szemben csak Placus gyengécske serege állt az úton. Asinius Aquilius nem gondolhatott arra, hogy egyesülni tud vele, csak abban bízhatott, hogy sikerül csatát kicsikarnia és oda Placus idõbe megérkezik. És amíg távol van a közelben portyázó Meidias útonálló csapata nem fog támadást indítani Segestica ellen.
Asinus Aquilius 3 hastati, 2 velites és 1 eques egységgel indult el a gall sereg üldözésére. A gyors menetnek meg is lett az eredménye és tengeri úton csatára tudta kényszeríteni a gallokat és a közelbe ért már Placus is további két 2 velites és 1-1 hastati és harci kutya egységgel.
Asinus egy dombon foglalt állást, amely a tengeri út mellett helyezkedett el. Vele szemben nagy kiterjedésû erdõ terült el. Elõre a velites-ek, mögöttük a hastatik álltak. A lovasság jobbra került, míg õ maga a bal szárnyon állt fel. Belenus the Mad 4 hadicsapatát, 3 kardforgatóját és 2 barbár lovasát az erdõ szélére vezette. Szerette volna egyetlen gyors rohammal elsöpörni a római sorokat, hogy az erõsítés elõtt befejezze a csatát.
Lovassági csatával kezdõdött az ütközet, amelybõl Belenus the Mad teljesen kivonta magát és az erdõbe vonult vissza. A római lovasság gyors gyõzelmet aratott és ûzni kezdte az ellenséget. Szerencsére Asinus idõben visszaparancsolta õket, így a közben támadásba lendülõ gall gyalogosok hátába tudtak kerülni. Az idõközben befutó erõsítés összecsap az erdõben a gall vezérrel menekülésre kényszeríti, majd a visszavonuló gyalogosok soraiban folytatták a vérengzést. A csata végére 564 gall és 87 római hallott maradt a csatatéren. Placus pedig egyesült Asinus-sal.
254. nyarának legörömtelibb híre Oppius lányának, Agrippina-nak a születése. Hosszú évek óta az elsõ gyermek a családban. Ibéria és Numídia folytatta furcsa kapcsolatát és most éppen tûzszünetet kötöttek, ahogy a parthusok is a szeleukidákkal. A települések fejlõdése is töretlen volt: Croton-ban a bánya fejlõdött, Thermon-ban piac nyílt, míg Corinth-ban a közösségi gazdálkodás lendült fel és újabb városi õrség is felállításra került. A fõvárosban is fontos események zajlottak: felvették Marcus Honoratus kémet és megnyílt a hajóácsok új üzeme, megkezdõdhetett a trimere-k gyártása.
A gall határon Asinus Aquilius seregével visszatért Segestica-ba, hogy felkészüljön a Patavium elleni támadásra. Azonban a jelentések szerint ott annak környékén még mindig jelentõs gall seregek vannak, ezért inkább nem kockáztatott.
A déli fronton sem csitult teljesen a helyzet. Bár a szárazföldön a Brutus-család volt az úr a tengeren a görögök folytatták a harcot. Peukestes bireme-vel eljutott Sparta-ba és ott blokádot állított fel. A nyári hónapokra ért ide vissza Numerius admirális és õ ûzte el a görög hajót. Majd egyesült a frissen vízre bocsátott új trimere-vel.
További hajók épültek Tarentum-ban – trimere -, Croton-ban, Thermon-ban és Corinth-ban – bireme-k. Kellett is az utánpótlás, hiszen Asinus admirális viharba keveredett és 48 társával együtt életét vesztette. A megtépázott hajók – 4 bireme – Croton-ba tértek vissza. Az új bireme-k közül Cnaeus admirális Thermon-ból indult a gall földek felé fedélzetén Caius Flaminius diplomatával.
Segestica-ban Asinus Aquilius pihent seregével az útonállók ellen vonult. Meidias kapitány 2 paraszt, 1-1 peltaszta és lovas egységnek parancsolt. A római sereg 15 embert veszítve szüntette meg a tartományt fenyegetõ veszélyt. A csatát követõen dicsõséggel avathatta fel a település új kormányzói rezidenciáját. A kasszában 17.395 arany maradt.
253. nyarán megszületett Aulus kisfia, Nero és Cassius is megnõsült. A világban pedig hadiállapot állt be Pontusz és Armenia között, Karthago és a Scipio-k szövetséget kötöttek. Míg Rómával és a Julius-okkal tûzszünetben állapodtak meg.
A töretlen fejlõdést jellemezte a Corinth-ban átadott csatorna és a sparta-i patkolókovács mûhelye, továbbá a frissen vízre bocsátott új bireme. Thermon-ban felvételre került Kaeso Duilius kém, aki el is ment Apollonia-ba. Corinth-ban pedig Valerius Mamercus kém állt szolgálatba.
A tengeren Appius 4 bireme-vel indult el Croton-ból Sparta felé, ahol Numerius megtámadta 4 bireme-vel és 1 trimere-vel Pelias admirális 3 bireme-jét és gyõzelmet aratott. A görög flotta Thermon felé menekült. A csata után Numerius hajóhadához újabb trimere csatlakozott.
Salona közelében felbukkant egy útonálló csapat Duris kapitány vezetésével. A kormányzó, Cassius állandóan szemmel tartotta és elrendelte a felkészülést a leszámolásra.
A meleg napok végére egy görög követ, Archemides of Sparta kért kihallgatást Tarentum-ban Oppius-nál. Az ajánlat nevetséges volt és nem tükrözte a fennálló helyzetet. Oppius-nak sikerült rábírnia, hogy kereskedelmi egyezmény és 3.000 arany fejében fogadja el a tûzszünetet.
Télre újabb házasság megkötésére került sor, Cornelius adta be a derekát. Croton-ban és Thermon-ban közösségi gazdálkodásra álltak át. Új egységek kerültek kiképzésre Apollonia-ban, Salona-ban és Corinth-ban – városi õrség, míg Sparta lovas auxilíás. Továbbá egy-egy diplomatát és kémet vett fel a Brutus-család: Segestica-ban Manius Maximianus, Thermon-ban pedig Decius Vitellius kém fogadta el a család hívását; õ Salona-ba indult.
A világban a szkíták hadat üzentek Armenia-nak, de sikerült nekik békét kötniük a szeleukidákkal. A szenátus Karthago-t támadta meg ismét.
Caius Flaminius elérte Gallia-t és tárgyalásba bocsátkozott Patavium-ban Belenes the Mad gall vezérrel, akiben még élénken élt a Dalmatia-ban elszenvedett súlyos vereség. Így kapva-kapott a tûzszünet után és a kereskedelmi egyezmény pedig csak hab volt a tortán. Tertius admirális 2 bireme-vel indult vissza Patavium mellõl, ahol a blokád fenntartása már nem volt indokolt. Fedélzetére vette Caius Flaminius-t és Asinus Aquilius vezért, hogy azokat dél felé szállítsa. Cnaeus admirális bireme-jével Segestica mellett maradt.
Cassius a tartományban portyázó útonállók ellen indult 2 városi õrségével. Csatára kényszerítette Duris 2 paraszt seregét és megsemmisítette azt.
Eközben Quintius kapitány seregével Sparta-ból hajóra száll és Galerius admirális bireme-jével Kréta szigetére vonult, hogy ott elfoglalja Kydonia-t. Azonban egy Julius tengeri támadás ismét háborúba rántotta a Brutus-családot. Thermon mellett Delias görög admirálisra támadt rá és a közelben tartózkodó Aulus bireme-je is a gyõztes harcba keveredett. Az év végére a kasszában 25.740 arany maradt.
252. nyarára a békesség volt a jellemzõ és ez alól csak Manius kapitány Kydonia elleni támadása a kivétel. A gyengén védett települést a sereg körülzárta, de nem akart felesleges vérontást, ezért rohamot nem rendelt el. Közben a hátországban gõzerõvel kezdõdött meg egy újabb légió felállítása, valamint a települések fejlesztése. Utóbbi keretében Tarentum-ban légiós kaszárnya, Segestica-ban milícia kaszárnya épült.
A Sparta-ban frissen felfogadott Vibius Mario követ azonnal Aetolia-ba ment, hogy ott a továbbra is Thermon közelében portyázó Ceas kapitánnyal tárgyaljon. Ennek során sikerült elérnie, hogy a sereg 8.720 arany fejében feloszoljon. Ez az összeg pár évvel ezelõtt túlságosan sok lett volna a kincstárnak, de most már megengedhette magának a család, hogy ezeket a portyázókat lehetõség szerint ne fegyveresen kelljen leküzdenie. A sikerest tárgyalást követõen a diplomata visszatért Corinth-ba, ahol újabb városi õrség felállítására került sor.
További három településen – Tarentum, Croton és Thermon – 3 új bireme-t bocsátottak vízre, amelyek feladata a család településeinél állomásozzanak. Ennek megfelelõen Flavus Salona-ba, Herius Apollonia-ba indult, míg Aulus Thermon-ban maradt. Így minden településnél volt már legalább egy hajó, amely a gyors csapatmozgásokat biztosíthatta.
A diplomáciában azonban nem volt uborkaszezon. A görögök harcba keveredtek a szeleukidákkal is, míg a punok a Julius családdal. Az ibériai nép viszont szövetséget kötött a gallokkal és a britekkel.
252. hideg tele sem hozta meg a vállalkozó kedvet igazán. Egyetlen tengeri csata zajlott Sparta-nál, ahol Polydectes görög admirális támadt rá a Julius család bireme-jére, amelybe beavatkozott a Sparta védelmét ellátó Galerius admirális is egy bireme-vel és gyõzelmet arattak, de az ellenségnek sikerült elmenekülnie.
Azért a családnak volt oka nagyobb örömre is az év végén. Megszületett Cornelius fia, Nero és ahogy várható volt elesett Kydonia is. Manius kapitány emberséges volt a kiéhezett polgárokkal.
Thermon-ban a család felfogatta Quintus Silanus kémet, akit Segestica-ba vezényeltek. Corinth-ban átadták az új lõteret, míg Armenia és Pontusz szövetségre lépett. A kincstárban 11.529 arany volt.

 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 150 vendég böngészi