A MAGYAROK KRÓNIKÁJA - IV. rész

A MAGYAROK KRÓNIKÁJA - IV. rész

Régen nem írtam már semmit a Magyar Királyság történetérõl, dehát az uralkodó engem, mint több nyelven beszélõ deákot, diplomáciai feladattal bízott meg, és ezt teljesítve be kellett járnom szinte minden európai ország tartományát, hogy a király által megszabott tennivalókat végrehajtsam.
Most, miután sikeresen hazatértem, folytatom szép országunk, jó királyaink regéjét.

Az Úr 1137. esztendejére tehát nem akart szûnni a folytonos háborúskodás szerte Európában, aminek következtében jelentõsen megváltoztak az erõviszonyok, uralkodók és országaik tûntek el, az egyszerû népet pedig mindenki sarcolta és sanyargatta. A Velencei Kereskedelmi Szövetség 1140-es évekre már az összes német tartományt, a Francia Királyság nagy részét birtokolta, és ekkor még megszerezte hozzá Szicília szigetét is III. Orbán pápától, aminek következtében rövid idõn belül már másodszor szûnt meg a katolikus egyház független világi hatalma.
IV. Giovanni dózse folytatta elõdje terjeszkedési politikáját, és II. Fülöp francia királytól elfoglalta a gazdag Flandriai tartományt, amivel az egykor dicsõséges - az angolokat a kontinensrõl kiszorító - Francia Királyság elbukott, és ezzel létrejött Nyugat-Európa legnagyobb, katonailag a legerõsebb és a kereskedelme révén leggazdagabb állama, melyet a Velencei Kereskedelmi Szövetség vezetett.

A keleti területeken is jelentõs változások mentek végbe, ahol a Bizánci Császárság elfoglalta a teljes Közel-Keletet és Kis-Ázsiát, amivel szinte minden muzulmán veszélyt felszámolt az országa körül, a Kijevi Nagyhercegséget pedig erõs szövetségesévé tette, hiszen mindkét állam vallása ortodox volt.

Hazánk II. (Építõ) Béla uralkodása alatt szépen gyarapodott, a kiváló flotta óvta a kereskedelmi hajóinkat, melyek búsás bevételt hoztak a kincstárba. A hadsereg nemcsak számban, hanem minõségben is felette állt a környezõ országok haderejének - kivételt talán csak Bizánc és Velence jelentett, de ezen államok stabil szövetségeseink voltak.
1143-ban azonban váratlan tragédia történt a királyi családban, mert egy hétvégi vadászaton az uralkodó lova megbokrosodott, és levetette magáról a királyt, aki olyan szerencsétlenül eset, hogy a nyakát szegte. Így II. (Építõ) Béla 29 évi uralkodás után (1114-1143), 64 éves korában elhunyt, és helyét az uralkodásra nevelt legidõsebb fiú, a 35 éves Károly foglalta el I. Károly néven, akinek ekkor András fia 7 éves volt, Ágota hercegnõ 14 évét töltötte be, 1144-ben pedig megszületett László herceg is.
I. Károly folytatta a váratlanul meghalt atyja munkáját, és az új adók bevezetése révén keletkezett plusz bevételeket a hadsereg fejlesztésére fordította, melynek növekedését megállította, azonban a magyar kovácsok által végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetõen minõségi páncélzattal és fegyverekkel látta el kiváló seregeinket.

Miközben hazánkban a király halálát leszámítva eseménytelenül csordogált az élet, és a nép elégedetten teljesítette királya parancsait, Európában ismét kiújultak a harcok. 1147-ben a korábban megmenekült püspökök II. Innocent néven egy ifjú pápát választottak maguk közül, és a templomos lovagok segítségével felkeléseket robbantottak ki Róma, Nápoly és Szicília tartományokban, amiket a lovagrend jelentõs seregekkel támogatott. A mohó velenceieket meglepte a lázadás hevessége, és kezdetben nem is tudtak úrrá lenni a fejetlenségen, fõleg amikor az általuk kinevezett bábpápát a feldühödött római polgárság máglyán elégette, és ünnepélyesen átadta a város kulcsait a díszes vértezetben seregei élén odaérkezõ II. Innocentnek.

Mindezen véres események közepette a Magyar Királyságban ismét örömünnepet tartottak, hiszen 1146-ban megszületett Erzsébet hercegnõ, aki azonnal az egész udvar kedvencévé vált.

1150-re a velenceiek még mindig nem tudták leverni a harcos új pápát, és egyre nagyobb erõsítéseket küldtek a nyugat-európai területekrõl az itáliai hadszíntérre. Ezzel azonban a helyzetük jelentõsen meggyengült, amit a nyughatatlan svéd király ki is használt, és általános támadást indított mindenhol az itáliai csapatok ellen, akik sok helyen váraikba vonultak vissza, azt remélve, hogy az itáliai helyzet rendezését követõen a megérkezõ felmentõ seregek kisegítik õket szorult helyzetükbõl.

1151-ben a szövetséges Kijevi Nagyhercegség követei útján azt követelte királyunktól, hogy távolítsuk el hadihajóinkat a Fekete-tengerrõl. és számoljuk fel kereskedõtelepeinket a Volga mentén, valamint töröljük el az orosz termékekre kirótt vámokat. Mivel I. Károly bölcs uralkodó volt, így megpróbálta elkerülni a háborút - hiszen ezek a követelések egy burkolt hadüzenettel értek fel - ezért udvarába invitálta a kijevi fejedelmet I. Chort-ot, hogy a problémákat mindkét fél részére megfelelõ módon orvosolhassák, hiszen a kölcsönös kereskedelem hasznosabb, mint egymás értelmetlen pusztítása. A kijeviek azonban elszánták magukat a háborúra, és 1151 õszén minden tengeren összeütközésbe kerültek a magyar hadihajókkal. A kiváló kiképzésnek köszönhetõen a magyar flották vesztesége viszonylag csekély volt, hiszen csak 2-3 tengeri területen szenvedtünk ideiglenes vereséget, majd a következõ évben végleg elsöpörtük a kijevi dromonokat a hadihajóinkkal, így mi szereztük meg a tengeri fölényt, ami a késõbbi csapatmozgások szempontjából döntõ jelentõségû volt.
A király rögtön összehívta az udvari haditanácsot, nemeseit és tábornokait, hogy ha már egyszer kénytelen hadat viselni, akkor az mindenképpen a magyar fegyverek dicsõségével és a Királyságság területének gyarapodásával érjen véget. A haditanács ki is dolgozott egy fondorlatos haditervet, amelynek segítségével megóvhattuk keleti tartományainkat az oroszok támadásától, és megszerezhettük a késõbbi sokkal jobb védekezés szempontjából fontos Moldáviát.Mivel most nekem is az udvari haditanácsra kell sietnem, hogy részletesen leírjam és lerajzoljam a király és tanácsadóinak döntéseit, ezért itt zárom Krónikám sorait, és a haditerv lényegét és kimenetelét majd a következõ krónikai bejegyzésem során ismertetem részletesen.

 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 246 vendég böngészi