Portugál krónika 4. rész

IV. rész
Henrik után

Cordoba elérte a nagyvárosi fejlettségi szintet és a tolvajok céhe is továbbfejlődött. Most már mester tolvajok céhe működik Cordobában. János tovább erősítette Bordeaux várát, azonban a feladat megoldása során egy igen erős ellenfélre talált. Az időjárás nagyon makacsul berendezkedett egy hetekig tartó esős időszakra. Ha a franciák ezalatt az időszak alatt támadtak volna, akkor a falakat szimpla kavicshajigálással is szétzúzhatták volna. Ők azonban nem ismerték fel a lehetőséget, szerencsénkre. Henrik király udvarába örvendetes hír érkezett: a mi birodalmunk a legnagyobb kiterjedésű a világon. Az uralkodó, bár már benne járt a korban, hatalmas ünnepséget szervezett. A Lisszabon régióban tenyésztett összes juhot és kecskét levágták és megették. Henrik még sertést is hozatott, egyenesen Dániából, hogy ezzel emelje meg az amúgy sem gyenge lakoma fényét. A legjobb borok fogytak, bajor sört is lehetett fogyasztani, azonban csak korlátozott mennyiségben. A család ifjú tagját, Gonsalust útközben egy lázadó csapat lepte meg, hősiesen küzdött, de sajnos esélye sem volt a győzelemre. Nagy nehezen, ezer sebből vérezve tudott csak elmenekülni. Mikor a király ezt meghallotta, azonnal utasította a közelben állomásozó Menendust, hogy verje le ezen csapatokat. Menendus odamenetelt, és porrá zúzta az ellent, majd folytatta útját Pamplona felé. A nemesek által kért blokádot Meen admirális flottájával végrehajtotta.

Francia követség érkezik Rennes kis városába, tűzszünetet kérnek. Henrik azonban nem ad ingyen semmit. A franciák végül beleegyeznek abba, hogy 4 körig 550 florint szolgáltatnak be Henrik kincstárába, így a tűzszünet megköttetett. Henrik király udvarába egy új találmány híre is eljutott ebben az évben. Ez nem volt más, mint az európai papír, melyet Valenciától délre egy kis faluban, Xativában, fejlesztettek ki. Pamplona vára elérte az erődítményi fejlettségi szintet, azonban még a farmokat fejlesztik, így csak ezután indítható csak el az építkezés. Lopo Periz, Portugália legtapasztaltabb és legügyesebb ügynöke eléri Algierst és azonnal behatolt. Ezúttal egy imam képében lopódzott be a várba. E remekbe szabott akciója után a képességei az egekbe szöktek, megkapta az „Okos” nevet, így mostantól, mint „Lopo az Okos” említjük majd. Affonso herceg könnyedén leverte az ellene kiküldött kisebb sereget, majd tovább nyomult a mór főváros felé. Marrakesh várossá nőtte ki magát, itt azonnal megkezdték a fejlesztést. A pápa kiátkozta a franciákat!! Ez egy jó hír, mivel így őszentsége nem gátolhatja majd meg a francia földre való terjeszkedést. Diego kereskedelmi egyezményt köt a pápai állammal, azt azonban nem tudja elérni, hogy visszafogadjon minket a katolikus közösségbe. Azonban nem adja fel, Rómába indul további egyeztetések végett.

Mivel Nottingham kikötője a kijelölt ideig blokád alatt maradt, a nemesek küldték a jól megérdemelt jutalmat, ismét 3 war galleyt. Affonso ostrom alá fogja Algierst, míg családunk fiatal hölgye, Monica megkezdi útját a korona szolgálatában. Meen admirális Nottinghamtól visszafele jövet szétveri a környéken lézengő kalózokat. János miután Bordeauxot felkészítette egy erősebb támadásra, visszaindult az Ibériai-félszigetre, pontosabban a fővárosba, Henrik király kérésére.

Angol követség látogatja meg a Caenban állomásozó Gonsaluust. Tűzszünetet kérnek, azonban ennek Gonsaluus is megkéri az árát: 5000 florint. Az angolok próbálják az árat lejjebb srófolni, de Gonsaluus hajthatatlannak bizonyul. Így végül ebből az angol próbálkozásból nem lesz semmi. Henrik gyorsan talált egy férjet Monica hercegnőnek: Ayras Lagartot, ki jó vezér és bátor harcos hírében állt. János megérkezik Henrikhez. A király szokásává vált újabban a sakkozás, amiben eddig mindig mindenkit legyőzött, akivel kiállt. János azonban rendelkezett némi sakktudással, ismerte a megnyitások nagy részét, valamint ügyes középjátékos volt. Így tehát mikor a király kihívta őt egy sakkpartira, azt örömmel elfogadta, majd jól elverte Henriket. A király azonban nem adta fel a dolgot. Újra és újra kihívta Jánost, aki újra és újra győzött. Ez így ment minden áldott nap, reggeltől estig, visszavágó, visszavágó után.

A muzulmánok ismét Jihadot hirdettek. A célpont Konstantinápoly, a bizánci birodalom fővárosa. Cordobát árvíz sújtotta. Megáradt a Guadalquivir. 300 lakos halálát okozta e folyam. Rennes növekszik, most már gyakorlatilag nagy falunak számít majd, mihelyt elkészül az új palánk. Menendus megérkezik Pamplonába, ahol Johao tábornok fogadja őt. Átképezik a csapatokat, majd üzennek Henriknek, hogy egy erős sereget tudnának a rendelkezésére bocsájtani, melynek vezetését Menendus vállalta. A király el is indította a frissen kapott 3 gályát, hogy felvegye Menendust és Anglia felé szállítsa őt és seregét. Meen admirális flottája beér Caenba, ahol megindul az átképzés. Affonso beveszi Algierst és elindítja Lopot Tunis felé. Verisimo Ramiric, országunk kereskedője, úgy tűnik megunta a dijoni borokat és elindult Olaszország északi részére, ahonnan majd textíliákat fog importálni. Német követség érkezik Caenbe, ahol szövetséget ajánlanak. Gonsaluusnak sikerült kisajtolni belőlük egy kis sarcot. Miután ezt megtette, Gonsaluus összehívta seregét, majd behajózta őket. Azonban a tél megakadályozta, hogy partra szálljanak Angliában, így János nevelt fia úgy döntött, hogy megvárja a nyarat. Ráadásul tudta azt is, hogy Menendus, -aki ekkor már házas ember volt- szintén a nyarat várja, hogy elindulhasson Caernarvon felé. Henrik együttműködésre szólította fel a két vezért, akik ezt maradéktalanul hajtották végre. A terv az volt, hogy Gonsaluus a fősereggel elfoglalja Londont, míg Menendus Caernarvont. Deigo Velencével kereskedelmi egyezményt köt, valamint sikerült térképeket cserélni 1000 florinért.

Menendus és Gonsaluus egyszerre léptek hajóik fedélzetére és indultak meg Anglia felé. Gonsaluus azonban sokkal gyorsabban elérte a brit-szigeteket, mint Menendus. Miután kikötött, Gonsaluus nem támadott azonnal, nem ment fejjel a falnak. Megállt, tábort vert és engedett egy kis pihenőt katonáinak. Felderítői szerint Angliának nincs már akkora katonai ereje, mint volt hajdanában. Gonsaluus viszont nagy sereggel érkezett, ráért és kipihent katonákkal csak nyerhet. Meen admirális, miután partratette Gonsaluust, elindult és az angol flottát a vízzel tette egyenlővé. Verisimo elérte célját és az eddigieknél kétszer több profittal kezdte meg működését. Diego továbbra is Róma felé haladt, míg Lopo csak a sivatagot rótta, Tunis felé.

Marrakesh fejlesztése befejeződött, a tolvajok céhe alakult meg, majd elindult az utak feljavítása. Zaragoza is nagy faluvá avanzsálódott, míg egy francia követ érkezik Bordeauxba. Ez a követ kereskedelmi egyezményt, térkép információt és némi ráhatással 1500 florint ajánlott, amit el is fogadtunk. Meen admirális tovább folytatja útját a kijelölt cél, Nottingam felé, útközben pedig megtisztította a partokat mind az angol, mind a kalózhajóktól. Tudása igencsak megnövekedett az utóbbi időszakban. Gonsaluus ostrom alá vette Londont.

Algiersbe egy futár fut be, lóhalálában, amit itt érdemes szó szerint érteni, mert a ló, miután a lovasa leszállt, holtan rogyott össze. A futár is a halálán volt, csak egy kis portugál óbor hozta vissza a pirosságot az arcára. Miután kifújta magát, elmondta az üzenetet: a király, Henrik 2 hete, békésen elhunyt. Affonso nyugodtan fogadta a hírt, majd miután mindenki elhagyta a kastély központi épületét, kirántotta kardját és dühét az épületen vezette le. A helyreállítás azonban csak 5 év múlva történt meg, amikor Affonso elhagyta Algierst. Addig nem engedte, hogy renoválják. Szörnyű emlék lehetett ez neki! Na, de a hír mégiscsak kihatással volt az egész portugál népre. Először is Lisszabon népe lázadozni kezdett. Őket adócsökkentéssel fékezte meg a kirendelt kormányzó, János. Azonban jó oldala is volt annak, hogy Henrik meghalt, Isten nyugosztalja. A pápa visszafogadta frakciónkat a keresztény egységbe, így már csatlakozhatott Gonsaluus serege a keresztes hadjárathoz. Mikor a pápa elismerte a csatlakozást, Gonsaluus azonnal megtámadta Londont, és el is foglalta. Azonban volt még egy szörnyű hír ebben az évben, a nagy király halálán kívül: Manoel atya, országunk püspöke szintén elhalálozott. Meen admirális blokád alá vette Nottinghamot, Leon szintén terjeszkedik, míg a többi településen is kisebb fejlesztéseket tudtak eszközölni a helytartók. A kincstár végre gyarapodott, jó lét köszöntött be Portugáliába.

Lisszabonban elkészült a nagy kőfal, majd a tengerészeti akadémiát kezdték bővíteni. Admirálisképző tanszék kialakításába kezdtek, az építészek és a tanárok egyaránt, ahova a tervek szerint csak a legjobbakat veszik majd fel. A pápa visszafogadta Franciaországot. Diego Nápolyba ért és sikerült kereskedelmi egyezményt kötnie, valamint térképeket is cserélt a szicíliaiakkal. Lopo bejut Tunisba, míg Menendus partra szállt Angliában, Caernarvon mellett. Affonso király végre megkezdhette katonái átképzését, azonban nem tudott gyalogos egységeket toborozni, az új kaszárnyára pedig már nem volt pénze. Így hát parasztokat kellett kiképeznie, hogy legyen, aki viszi az ostromgépeket. Készült tehát a Tunis elleni harcra.

Sallvador Solazt eretnekség vádjával elégették, egy pápai inkvízitor komoly munkájának eredményeképpen. Ez ellen csak az ország püspöke emelhetett volna szót a következő zsinaton, azonban Manoel már halott, és a pápa inkább 3 velencei püspököt szentelt fel, mint egy portugált. Menendus ostrom alá fogta Caernarvont, majd örökbe fogadta egy hű katonáját, Nuno Diazt, akit elindított Lisszabon felé, míg maga a kosok elkészítését felügyelte.

A Pápa halott!!! Gregorio pápa már 65 éves volt, mikor utolérte a halál kaszája. A pápaválasztó konklávénak azonban csak a halálát követő hónap végére lett vége. Végül a bíborosok, hosszú huzavona után, Andreast választották Dániából. Mivel az előző pápa által kiszabott büntetések érvényüket vesztették, Anglia és a Német-római-Birodalom ismét bebocsátást nyert a keresztények közé. A nemesek megőrizték jó szokásukat és a kijelölt feladat elvégzése után rögtön küldték is a megérdemelt jutalmat. Ismét 3 war galleyt. Affonso fülébe eljutott a Jihad sikerességének a híre. Egy török sereg bevette Konstantinápolyt, így a törökök már Európát fenyegetik, hatalmas haderejükkel. János, aki tudta mi vár a magyarságra, ha senki nem segít neki, Affonsotol azt kérte, hogyha bárminemű segélykérés érkezik Magyarországból, akkor azt tudassa vele, és ha lehetséges, adjon mellé egy kisebb sereget, hogy hazája segítségére siethessen.

Skót követség érkezett Londonba, Gonsaluushoz, aki, miután véghezvitte a feladatát, megkapta a „keresztes vitéz” nevet. A skótok szövetséget, kereskedelmi egyezményt és térkép információt ajánlottak, azonban Gonsaluusnak sikerült egy kis pénzt is kicsalni a szoknyásoktól. Azonban egy másik személy is feltűnt ez idő tájt London környékén. Méghozzá a dánok királya, egy igen jelentős sereggel. Eddig a határt sem lépte át, reméljük ezután se fogja. A felfedezők céhe bízta meg ezúttal Affonsot egy küldetéssel. Antwerpen elfoglalását kértek, némi pénzjutalom fejében. A király utasította Gonsaluust, hogy minél gyorsabban vigye véghez a küldetést, szabad kezet adva Kabai úr nevelt fiának. Gonsaluus egy kisebb egységet küldött ki Londonból, egy trebuchet egység is a csapat része volt. Így nem kell kost készíteni, menetből lehet támadni. Ez a legrombolóbb korai vetőgép, egész városokat lehet lerombolni vele néhány lövedékkel. Andreas pápa tisztázatlan körülmények között elhalálozott, útóda Lanfrancus kardinális lett, Milánóból. Menendus egy könnyed rohammal bevette Caernarvont, míg Gonsalus elindult, hogy elfoglalja Toulouset.

Az új pápa egyből lesújtott szegény portugálokra. Azt követeli, hogy hagyjuk békén Angliát 6 éven át, különben kiátkoz minket. Affonso jól tudta, milyen az, ha az ember nem tagja a katolikus közösségnek, így inkább a béke mellett döntött. Megtiltott mindennemű támadási akciót az angolok ellen. Ez azonban nem vonatkozott a franciákra. A Gonsaluus által kiküldött sereg partra szállt, és még ugyanazon lendülettel be is vette Antwerpent. A felfedezők céhe 300 florinnal szúrta ki a király szemét, ám ez is több mint a semmi. Caen kastélya erődítménnyé fejlődött, így itt megindultak a munkálatok. A Király behajózta seregét és elindult Tunis felé.

Lisszabonban elkészült a nagy kőfal és beköltözött a mesterfelfedezők céhe a városba. Ismét meghalt a pápa. Ezúttal a lengyel Conpangnus lett az egyházfő. A pápa nagyon ifjú, mindössze 32 éves, így valószínűleg egy kiátkozás hossz ideig tarthatna el. Ugyanis, ha Affonso nem hívja vissza Gonsalust, akkor ez megtörténhet, mivel az új pápa egyből kilátásba helyezte a legsúlyosabb büntetést, ha a franciákra támadunk. Azonban a nemesség Bruges francia nagy falu elfoglalását kéri, amire 15 környi időt szabott ki. Szerencsére a pápa ennek csak a felét, így majd megvalósulhat a feladat. Így hát Gonsalus visszavonult. Affonso pedig partra szállt Tunis mellett.


A kincstár végre megtelt csillogó arannyal, míg Affonso elfoglalta Tunist. Kosra se volt szüksége, mivel Lopo kinyitotta neki a kapukat. Parasztjait nem is használta, mindössze egy elsöprő lovagroham kellett a győzelemhez. A siker után a király továbbküldte hű kémét Tripoliba. Lisszabonban elkészült az admirálisképző tanszék, tehát megkezdhették az új admirálisok képzését a fővárosban. Nuno Diaz, a helytartó ezután egy áruház létesítését szorgalmazta és még ugyanazon év telén megkezdték az építkezést. Eddig a mindenkori pápa akadályozta a legjobban a portugál hatalom terjeszkedését. Most azonban egy fiatal úr került hatalomra Rómában, akit, úgy tűnik, hogy könnyű befolyásolni. Itt az esély, hogy ezt az akadályt is leküzdjük. Affonso elkezdett kisebb ajándékokat küldözgetni Rómába, ezzel próbált hatni Conpangnusra, valamint úgy, hogy mindenhol templomok építését szorgalmazta.

Nuno Diaz menyegzőjével kezdődött ez az év. Kis lagzi volt, de a hangulatra így sem lehetett panasz. Nuno csak két nappal később tért magához. London tovább terjeszkedik, míg Affonso megkapja a „lovagias” melléknevet. A király nem volt már fiatal, de öreg se még. Hódításainak a híre bejárta a világot, minden uralkodó megismerte a portugál király csodálatos, már-már legendás tetteit. És hol volt még ekkor az életének vége…

Angol had fogja ostrom alá Londont, Gonsaluus nem sokat vár, azonnal kitör és könnyedén visszaveri az ellent. Egy arab találmánynak hála a hajók stabilabban hasíthatják a vizeket. Legalábbis ezt állította az a követ, aki Iconiumból indulva bejárta Európát és elterjesztette az új technika alapjait. Affonso azonban nem kért az arabok mesterkedéseiből, a követet elküldte az angolokhoz, hogy ott hirdesse az igét. Lopo bejut Tripoliba.


A király elindult Tunisból. Útközben egy kisebb lázadó egységen gyakorlatoztatta katonáit, akik remekül vizsgáztak. 225 ellen, míg 12 hazafi esett el. A hátországban egy nagy sereg felállítását kezdték meg, mindenhonnan ide, Granadába csoportosították a katonákat Martym do Vinhal parancsára, aki tudta, hogy Timbuktu kis faluja is mór megszállás alatt áll. Ha minden jól megy,gondolhatta Martym, mire a király elfoglalja és megszilárdítja hatalmát keleten, addigra Timbuktu a portugáloké lehet.

Ázsia belső területeiről, Indiából egy újabb követ érkezett Lisszabonba Nunohoz. E követ elmondta, hogy Indiában kitaláltak egy új műszert, az iránytűt. Ez az eszköz sokkal megbízhatóbb, mint az eddig használt asztrolábium. Ezt az ötletet Nuno is szorgalmazta, így tehát maradásra bírta a követet, aki minden tudását átadta a portugál hajósoknak. Így már a Föld mágneses hatását is kihasználták a hajózásban. Velencét a pápa kiátkozta, mivel a dózse a tiltás ellenére is tovább támadta szövetségsünk, Milánó városait. Affonso, miután Tripoli kis fakastélya alá ért, ugyanazon lendülettel be is vette azt, Lopo közreműködésével. Miután a vár a portugálok irányítása alá került, Lovagias Affonso elindította Lopot Egyiptom felé. Affonso ugyanis azt tervezte, hogy meghódítja az egész egyiptomi birodalmat, elfoglalja Jeruzsálemet. E nagy tervhez azonban még nagyon sok mindent kell megvalósítani, a nagy terv apró láncszemeit, amelyek fölött egy átlagos vezető könnyen átsiklana, ám Affonsot nem ilyennek ismeri a világ... 4. King Andrew - 2007-02-21

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 48 vendég böngészi