Portugál krónika 2. rész

 

II. rész
A spanyolok eltiprása

A gazdaság fellendült, a kincstár aranyainak száma gyarapodott, a nemesség pedig Rennes lázadó falu elfoglalását kérte, 2500 florin ellenében. Lopo információi alapján Affonso átképzett, és jobban felszerelt seregével elindult a megmaradt spanyolok ellen, hogy végleg leszámoljon velük. Az új családtag, Pero elindított egy kisebb különítményt Rennes felderítésére, és ha lehetőség nyílik rá, akkor a falu bevételére. Diego da Silva diplomata elhagyta a fővárost és hajóra szállt, amely Északnak szállítja majd őt. János ekkor a helytartó nélkül maradt Toledoba ment.

Egy érdekes fordulat következett be, amire senki nem számított! A franciák keresték meg Perot, hogy kereskedelmi egyezményt kössenek velünk. A szépséges Constance hercegnő képviselte Franciaország érdekeit a tárgyalásokon. Biztosra ment, mivel a kereskedelmi egyezményért a francia térképeket is felajánlotta. Pero Affonso tanácsát követve elfogadta és megvendégelte a hercegnőt. Állítása szerint Constance szívesen élvezte volna még tovább a portugál vendégszeretet, amit Pero nyújtott, de tovább kellett utaznia a Pápai állam felé. Egy újabb jó hír is érkezett Henrikhez: a kiküldött különítmény elfoglalta, és megszállta Rennest. Amint e hír közhírré tétetett, a nemesek azonnal küldték is a jutalmat, a 4 egységnyi lovagsereget. Lopo bejutott Leónba és szomorúan konstatálta, hogy igen nagy számú spanyol sereg van a város közelében. El is küldte a híreket a legjobb galambjával Affonsonak. A herceg mérlegelte a lehetőségeit, és úgy vélte, hogy ha nem egyszerre kellene megküzdenie a spanyol seregekkel, akkor jóval nagyobbak lennének az esélyei. Megpróbálta úgy intézni a dolgokat, hogy külön-külön találkozzon az ellenséges hadakkal. A 4 lovagegység elindult Affonso táborába, míg Pamplonából 3 Jinetes egység indult el Affonso segítségére. A jinetes az akkori portugál lovasság zömét alkotja. Nagyon gyors, és az elhajított dárdáik szinte kivétel nélkül célba találnak.

Újabb 2 év elteltével a nemesség ismét küldetéssel látta el az országot. Ezúttal Valencia volt a célpont, és a jutalom ismét 2500 florin. Diego és Maria folytatta diplomáciai küldetéseit, míg Affonso elérte Leónt. A terve sikerült, bár a spanyolok tették lehetővé, hogy külön-külön támadjon. Egy éjszakai ütközet mellett döntött a herceg. A Kantábriai-hegység vonulatai között, egy kis tisztáson volt az ütközet. A spanyol vezér azonban a közeli hegyre állította embereit. Affonso se volt rest, azonnal megindult a hegyre, egyik jinetesét azonban cselből a hegyen keresztül, és nem a hegy megkerülésével küldte harcba. Kicsit nehézkesen ment a hegymászás, de a lovasok megoldották a problémát, és az ellen hátába kerültek. Azonban mire fölértek, a harc már javában folyt. A spanyol királyi család legújabb tagja már elesett. Vajon ki küldte őt a másvilágra? Ki más, mint Affonso! Az első sereget tehát legyőzte a herceg, de a spanyol sem volt olyan buta, mint előzőleg mutatta. A király elrejtőzött a közeli erdőben. Mikor csapatait csatarendbe állította, elindult Affonso felé. Affonso észrevette az orvtámadást, és amennyire csak tudott felkészült az ellenség rohamára. Megmaradt gyalogságát az íjászok elé küldte, míg a lovasságát hagyta egy kicsit üldözni. Itt azonban elszámította magát, mert a lovasokra nagy szükség lett volna a harc kezdetén. Ugyanis amíg a lovagok és a jinetesek üldöztek, addig a portugál gyalogság felmorzsolódott. Már csak számszeríjasaink, és paraszt íjászaink éltek, lándzsásaink odavesztek. Ám a spanyol veszteségek is az egekbe szöktek! Affonso ekkor parancsot adott a lovasoknak a csatába való visszatérésre, kíséretével pedig megtámadta a spanyol trónörököst. Az íjászok ekkor már karddal is harcoltak, mivel annyira közel kerültek az ellenfél lándzsásai, hogy az íjjal már csak ütögethették volna az ellent. A lovagok is elhullottak, jineteseink 120as tömegéből pedig már csak kilenc élt, amikor Affonso megadta a kegyelemdöfést Vaasco hercegnek.


Azonban a csatát még nem nyerte meg a portugál herceg. Rodrigo király az íjászainkat szorongatta, amikor Affonso odaért, és hercegünk láttán Rodrigonak inába szállt a bátorsága, vele együtt a föld alá a harci kedve. Megfordította lovát, és menekülőre fogta. Ekkor omlott össze a spanyol had, Affonso pedig legyilkolt katonáiért bosszút állva az összes menekülőt levágta, de 356 foglyot is ejtett. Ismét győzött, és ezzel a spanyol királyságnak eddig oly fényes csillaga leáldozott. Azonban Henrik megüzente Affonsonak, hogy ha lehetséges, akkor adja el a foglyokat. Ezt hallva Affonso őrjöngeni kezdett, tört-zúzott dühében. Csak a táncosnők és hadvezérei megjelenése nyugtatta meg. Végül, bár nehéz szívvel, eleget tett apja parancsának, és kiadta a foglyokat 2300 florin ellenében, majd ostrom alá fogta Leónt. Rodrigo királynak nagyon gyenge serege volt, de a mienk még gyengébb lett a sok harc következtében. Azonban az előző feladatért kapott 4 lovagcsapat már úton volt Affonso felé, és ezzel az erővel már semmi nem állhat majd Affonso útjába.


Az 1098-as esztendő jól kezdődött. Henrik megtudta, hogy fia örökbe fogadott egy tehetséges ifjút, aki maximálisan hű a hatalomhoz. Martym do Vinhaltnak hívták. Henrik kicsit maga mellé vette, és tanítgatni kezdte neki a kormányzás fortélyait. Valenciát sikeresen bevette a kiküldött had, és megkezdték a fejlesztéseket. Toledoban és Pamplonában toborzás folyt, míg Maria és Diego da Silva úticélja felé haladt.

A századfordulóhoz érkeztünk. Minden településen nagy ünnepségeket rendeztek, csapra ütötték az összes boroshordót, orgiák ezrei zajlottak le egy éjszaka alatt. Jánost Toledoban érte az új század, és ő sem volt rest belevetni magát a mulatozás forgatagába. Henrik királynak is jól indult ez az évszázad, mert a nemesek egy kis ajándékkal kedveskedtek neki, amiért felvirágoztatta az országot. Affonso sem volt rest, az újév tiszteletére elfoglalta Leónt, és a spanyol király fejét maga tűzte ki a falra. A herceg büszke lehet magára, mivel egymaga okozta a spanyol nép vesztét. Maria hercegnő elérte Milánót, és a nemesi küldetésnek eleget téve kereskedelmi egyezményt kötött az uralkodóval, sőt szövetségre is léptünk velük. Ezután a hercegnő diplomáciai készségei az egekbe szöktek, csak idő kérdése volt a házassága, a rengeteg kérő közül azonban a legjobbat kellett kiválasztani csodálatos hercegnőnk számára. Rossz hírből is jutott azonban az udvarba. Egy kalózflotta megtámadta a Diego da Silvát és kíséretét szállító hajókat. Szerencsére az egyik hajó el tudott menekülni, és partra tudta tenni a diplomatát Rennes partjainál. Lopo Periz elindult Cordoba felé, Affonso parancsa szerint.

A következő évben egy német diplomata érkezett Rennesbe, de nem sikerült egyezségre jutni. Diego pedig egy angol diplomata felé indult.


Maria Bologna felé tartott, Affonso pedig Toledoba igyekezett, hogy maga felügyelje serege felkészítését. Jelentős számú lázadó sereg jelent meg Pamplona mellett, de Johao tábornoknak a vár helytartójának ez az ellenfél nem jelentett gondot. Könnyen győzött, veszteségei pedig kicsik maradtak.

Maria hercegnő kereskedelmi egyezményt, és térképcserét ért el a németekkel, majd végre férjhez ment!!! A szerencsés úr Hanrrique Gocaluic, egy portugál főnemes fia lett.


Diego sikeres tárgyalásokat folytatott le Angliával, majd Dánia felé indult. Azokat a kalózokat, akik veszélyeztették Diego életét a nyár folyamán tönkreverték, a foglyokat pedig a cápáknak adták. Affonso is megházasodott, a nemesség pedig 500 florint ígért egy kereskedelmi egyezményért a dánokkal. Az új családtag, Hanrrique leveri a Lisszabon környékén állomásozó lázadókat, majd elindult Toledo felé, vele ment Martym is, őneki Leónt szánta Henrik király. A fejlesztések most már töretetlenül folytak tovább, a kincstár megtelt arannyal. János Valencia felé indult. Az ország püspöke, aki nem pártolt el a kiátkozás ellenére sem Henrik mellől, körbezarándokolta a királyságot, és terjesztette a kereszténységet. Verisimo új portéka után nézett és elindult János tanácsa szerint Dijon felé, hogy a helyi borokat hazaküldethesse, és a portugál nemes is élvezhesse ezen nedük fantasztikus ízvilágát.

A következő etap megint csak egy friggyel kezdődik, melyben Pero, a volt lovaskapitány házasodott meg. Egy Baraka nevű török vallási vezető meghirdette a muzulmán szent háborút, a jihadot. A célpont Bagdad. Ez a hír nem aggassztotta Henriket. Más problémái voltak: Lisszabon várossá nőtte ki magát, és ennek érdekében meg kell építtetni az erősebb védelmet adó kőfalakat. Ez azonban jó sok pénzbe kerül. Nagy nehezen gyűlt össze a pénz, és végre elindulhatott a város feljesztése! Toledoban tovább folytak a kiképzések, de most már visszafogottabban. Az új egységek fenntartása nagyon megterheli a gazdaságot, és ezt a király is tudta. Így utasította Affonsot, minél gyorsabban szerelje fel friss hadát, és induljon meg a mórok felé, mert a kincstár már nem bírja sokáig a plussz kiadásokat. Diego da Silva diplomata tovább rótta Észak-Európa erdőségeit, hogy elérje a dán királyságot.

Mór követségek jelentek meg az ország több részén is. Ahol felbukkantak ott a nép lázadozni kezdett, és kisebb lázadó csapatok verbuválódtak. Szerencsére még időben meg lett fékezve ez a jelenség. A király megtiltotta, hogy bárki mórral érintkezzék. Martym is összekötötte életét szerelmével, majd elindult Toledo felé. Ugyanebben az időben érkezik meg Leónba az új helytartó, Hanrrique. Rennesben egy kém kiképzését kezdik meg, mert János szerint Keletről előbb-utóbb a franciák vagy az angolok megtámadhatják Portugáliát, és jobb előre tájékozódni, mint utólag az életünkért könyörögni. Diego tovább folytatja útját, amelyet egy német követ megjelenése is tarkított. Mikor összetalálkozott a két kolléga, megpróbáltak tárgyalóasztalhoz ülni, de igazából egyiküknek sem fűlött a foga a munkához. Így hát betértek a közeli kis kocsmába, ahol elütötték az időt valahogy. Diego hazaküldött levelében dícséri a rajnai borokat, és a frízföldi nőket. Az ország pénzügyi helyzete:


Diego eléri Dániát, és megköti a kereskedelmi egyezményt. A további tárgyalásokból annyi jutott el Henrikhez, hogy Diegonak sikerült a portugál térképekért megkapni a dánok térképeit, ráadásul ezért még 1000 florin be is folyt a kincstárba. Ezt követően Diego továbbindult Lengyelország felé, míg a nemesek küldték a megígért jutalmat. Martinho Charinho szolgálatra jelentkezett, és első felaldata Angers francia kastély kikémlelése lett. El is indult, és gond nélkül bejutott a várba. Affonso herceg egy kis jótékonykodással kezdi az évet: adoptálja Sallvador Solazt, és elküldi őt Toledoba. Ugyanakkor Martymot maga mellé rendeli, és elindul a mórok elleni hadjáratára, Átlépi a határt, és már csak pár lépés választja el a mór fővárostól, Cordobától. Henrik 2 kisebb egységet küldött Affonsonak. Ezzel megkezdődtek a mór háborúk. 4.King Andrew - 2007-02-21

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 93 vendég böngészi