Pannonia krónikája 2. rész

 

II. rész
A királyság alapjainak megszilárdítása

1100 nyarára László királyunk világosan látta, hogy Zagreb elfoglalásával keresztezte Velence terveit. Úgy gondolta – és erre utaltak a kémek jelentései is a Zagreb környékén egyre gyakrabban feltűnő velencei seregekről – hamarosan komoly nehézségeket okozhat e gazdag kereskedő város mohó terjeszkedési vágya. Jó királyunk ugyanakkor tudta, hogy haladéktalanul folytatni kell a királyság területeinek gyarapítását is. E kettős feladat bizony komoly próbatétel elé állította virágzó királyságunk gazdaságát és haderejét is. Királyunk azonnal ki is adta parancsait a célok – Zagreb védelmének megerősítése és Iasi mielőbbi elfoglalása – elérése érdekében: 2-2 lándzsás és íjász csapat indult Miklós kapitány vezetésével Budapestről Zagrebba, 2 lándzsás egység Kenéz kapitány vezetésével Budapestre indult feltöltésre, 1 lándzsás egység egyenesen Zagrebba indult Markus kapitány parancsnoksága alatt, István parancsnoksága alatt 2-2 lovas- és nemesi íjász csapat Bucharestből indult útnak Zagreb megerősítésére, végül Dénes kapitány parancsára 2-2 boszniai íjász és lándzsás, valamint 1 lovas íjász egység Bucharestből Iasi elfoglalására indult. A kincstárban a már megkezdett építkezések mellett 5241 arany maradt.

1102-ben urunk üzenetet kapott a nemesek tanácsától, amelyben azt kérték vegye fel a diplomáciai kapcsolatokat Sicilyával. Bucharesteben és Zagrebban befejeződtek az építkezések, Branban, Budapesten, Zagrebban pedig a csapatok feltöltése, újrafegyverzése, valamint az új egységek kiképzése folytatódott a tervezett ütemben. Kálmán herceg személyes futárt küldött királyunkhoz, aki tájékoztatta a királyt, hogy Herceg urunk a Brann-i kastély bővítését –ezáltal a kiképzési lehetőségek javítását- tartaná szükségesnek. E tervéhez kérte atyjának jóváhagyását. Urunk sajnálattal tájékoztatta fiának futárát, hogy bár a tervet kiválónak tartja, de a kincstár tartalékai a fejlesztést még nem teszik lehetővé. Zagrebban urunk a futár távozása után templom építését rendelte el. Az egységek 2 éve megkezdett átcsoportosítása is változatlan lendülettel folytatódott, sőt Budapesten újabb 2 lándzsás csapat veszteségeinek pótlása kezdődött meg. Bános Gergely orgyilkos második feladatát, a Budapest környékén portyázó rablóbanda kapitányának, Tibornak a megölését is feltűnés nélkül, sikeresen végrehajtotta. Fejes Zsigmond követ folytatta itáliai útját, hogy – immár a nemesi tanács kívánsága szerint is – diplomáciai kapcsolatokat építsen ki a Sicilyai Királysággal.

1102 telén el is érte Nápolyt, és Roger királlyal folytatott tárgyalásai eredményeként, kereskedelmi jogokért és térképekért cserébe 750 arany vándorolt kincstárunkba. A kincstárba befolyt a nemesi tanács által – a diplomácia kapcsolatok felvételéért – felajánlott 500 arany is, így már 4950 arany állt rendelkezésre, amely már elegendőnek tűnt a Brann-i kastély bővítésére, ezért urunk az előkészületek megkezdésére utasítást is adott. 1103-ban Kálmán herceg sikertelen tárgyalásokat folytatott egy Branban őt felkereső török követtel. A nemesek tanácsa újabb kéréssel fordult királyunkhoz, Iasi elfoglalását kérték. A hír megérkezésekor urunk alig tudta palástolni elégedettségét, hogy a nemes urak mennyire tervei alá játszanak és így dupla haszonra tehet szert. 1104 telére Branban, Zagrebban, Budapesten befejeződtek az építkezések. Branban azonnal meg is indult a kastély bővítése. Urunknak jelentették, hogy Budapest népessége már megkívánná, hogy a város tovább terjeszkedjen, azonban urunk a kincstár szerény bevételei miatt a falak kiterjesztését még nem engedélyezte. A korábban elrendelt csapat mozgások tovább folytatódtak, az első erősítés már meg is érkezett Zagrebba, ahol folytatódott az egységek páncélzatának korszerűsítése is, továbbá 2 lándzsás egység Budapestre indult feltöltésre, míg István tábornok a király titkos utasítására dél felé fordult kis seregével. Megkezdődött végre Dénes kapitány vezérletével Iasi ostroma, melyet csak 1-1 parasztokból toborzott íjász és gyalogos csapat, valamint 2 szláv zsoldos egység védett. Királyunk zagrebi palotájába bebocsátást nyert Bidell angol követ, akivel a titkos tárgyalásokon kereskedelmi egyezményről és szövetségről született megállapodás, mindezekért kincstárunkba 1600 arany vándorolt, így összesen 2662 arany várt elköltésre. Ugyanekkor léptek szövetségre a franciák és a Szent Római Birodalom is. Remélhetőleg e szövetség nem fog kárunkra válni a későbbiekben sem!

1106-1107-es évek meglehetősen eseménytelenül teltek el, mindössze Budapest új kőfalainak építését rendelte el királyunk a kincstár csaknem összes tartalékának felhasználásával. A másik említésre méltó esemény az volt, hogy Budapesten a város elöljárójával folytatott eredménytelen tárgyalásokat – szövetségről, kereskedelmi jogokról és a Kálmán herceg házasságáról – a csodaszép Ingrid dán hercegnő. Urunk az elöljáró tehetetlenségétől és baklövésétől mérhetetlen haragra gerjedt, bizony a hírnök élete is komoly veszélyben forgott, végül azonban urunk dühének csak a palota berendezése látta kárát. A szolgálók órákig takarították az összetört edényeket, bútorokat. Vajon urunk miért gerjedt íly mérhetetlen haragra e látszólag csekély jelentőségű eseménytől? Ennek csak az Úr és királyunk a megmondhatója, de talán erre fény derül egyszer! 1108 nyarán futár érkezett Istvántól, aki jelentette, hogy délen egy Szófia nevű kastélyt fedezett fel. Hamarosan újabb futár jelentette azt is, hogy a kastélyt egy bizánci sereg Nikiforos kapitány vezetése alatt ostrom alá vette. Királyunk Istvánt utasította, hogy ne avatkozzon közbe – nehogy háborúba keveredjünk Bizánccal – várja meg az ostrom eredményét. A keleti vidékről sokkal kedvezőbb hírek érkeztek: Iasit végre elesett, mi több az ostromlottak megadták magukat, így seregeink veszteséget sem szenvedtek. A kincstárba pedig befolyt a nemes urak által felajánlott 2500 arany is. Fejes követ Firenzében a milánóiakkal folytatott eredménytelen tárgyalásokat, a kincstár bevételeit nem sikerült gyarapítania térképek eladásával. Budapesten egy újabb kereskedő képzése indult meg. Branban végre befejeződött a kastély erődítménnyé történő átépítése!

1110-re a kincstár csupán 3287 aranyból gazdálkodhatott, így urunknak minden döntését alaposan meg kellett fontolnia, hogy a pénz a lehető legjobban kerüljön felhasználásra. Elsőként Iasi kastélyának fejlesztésére utalt ki a kincstárnok egy kisebb összeget, majd -Branban - feudális lovagok és gyalogos feudális lovagok képzése kezdődött. A kincstár helyzetét némiképp javította a nemes urak 1000 aranyra rúgó ajándéka. Budapesten létrejött a tolvajok céhe, és egyidejűleg megkezdődtek az előkészületek a várost körülvevő kőfal építésére. A diplomácia terén továbbra sem sikerült eredményt elérnie követeinknek, Fejes Zsigmond Bolognában a németekkel, Fazekas Istók Thessalonicában Bizánccal folytatott sikertelen tárgyalásokat, szövetségkötésről és térképek eladásáról. Királyunk parancsára nagy mértékű csapatmozgások indultak meg: Zagrebből 2 íjász csapat indult Cziriak kapitány vezetésével István seregének megerősítésére, Míg Iasiból Vilmos kapitány parancsnoksága alatt 2-2 lándzsás és nemesi lovas íjász, valamint 3 lovas íjász egység indult a Bucharest-Iasi úton fosztogató rablóbanda felszámolására. Baltasar Jakab kém pedig tovább indult a még felderítetlen keleti vidékekre.

1112 nyarára a kincstárban mindössze 1543 arany maradt, pedig Branban, Budapesten és Zagrebban az egységek ki illetve átképzése befejeződött. Az új kereskedő, Pozsonyi Vlad német területeken festék kereskedésbe kezdett. Bucharestben bordélyház építése indult. Fejes Zsigmond Heinrich császárral folytatott tárgyalásai eredményeként 259 aranyat kapott ajándékba, de semmilyen a királyság hasznára lévő eredményt nem ért el. Lezajlott az utóbbi idők első csatája is, melyet Vilmos kapitány vívott Azzony kapitány rablóbandájával. Erőviszonyok a csata előtt. A közel egyenlő erők küzdelmét Vilmos kapitány remek sereg-vezetése döntötte el. Vilmos kihasználva lovas íjászainak mozgékonyságát, folyamatos visszavonulás mellett állandó nyílzápor alatt tartotta a főként gyalogos egységekből álló ellenséges sereget. Ezzel nem csak nagy veszteségeket okozott nekik, hanem még ki is fárasztotta a közelharcot erőltető ellenséget. A nyilak elfogyása után a lovas íjászok hátulról rohamozták meg - az egyetlen lándzsás egységünket lerohanni akaró - ellenséges gyalogságot és így pillanatok alatt megtörték ellenállásukat. A rablók zömét a lovasok levágták, maradékuk pedig megfutott a csatatérről. Seregünk mindössze 23 ember vesztett a csatában. Temesvári Jakab – Bucharest kormányzója – érdemeinek elismerése képen adoptálta Vilmos kapitányt, aki így a királyság szolgálatát Vilmos Márton néven folytatta, példázva, hogy a hűséges kiemelkedő teljesítmény királyságunkban elnyeri méltó jutalmát! Vilmos Márton a győzelem és az örökbefogadási ceremónia után seregeivel keletre indult, útközben csatlakozott seregeihez a Branban időközben felállított 2 új feudális lovagi egység is. Branban azonnal megindult 2 lovas íjász egység kiképzése.

1114 telére a kincstárban már csak 354 arany maradt, így a kiadásokat jelentősen mérsékelni kellett, nem indulhatott meg Zagreb falainak bővítése. Iasiban sem folytatódott az építkezés annak ellenére, hogy a kastély bővítése befejeződött. Az egyetlen örömteli hír délről érkezett: az ostromló bizánci sereg nem tudta bevenni Szófiát és visszavonult. István azonnal lecsapott a kínálkozó lehetőségre és – az útban lévő erősítést be sem várva – ostrom alá vette a kimerült csapatok által védett erődítményt. Már csak azért is jól cselekedett, mert a nemes urak is a kastély elfoglalását kérték királyunktól, bár erről István nem tudhatott… Jó királyunkat még a kincstár kiürülésénél is jobban aggasztotta, hogy Kálmán hercegnek még mindig nem talált királyi családból való feleséget, így a királyi vérvonal fennmaradása sem biztosított, arról már nem is beszélve, hogy igen-igen hiányzik egy újabb erős szövetséges, elsősorban Velence és a Szent Római Birodalom ellenében. A következő években ennek a problémának a megoldása bizony égetően szükséges lesz... Anonymus - 2007-01-31

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 39 vendég böngészi