Gerezdi Bálint krónikája 2.rész

II. részHát folytatom történetemet, Magyarország történetét. A 1075- ben el kellett utaznom Gyulafehérvárra, hogy Salamon uram kívánságait tolmácsoljam Gézának, a király öccsének. Az utam többnyire eseménytelenül alakult, az uralkodó mellém adott ötven jó magyar vitézt a saját testőrei közül, hogy óvjanak fontos küldetésemben. Útközben történetekkel szórakoztattuk egymást, illetve az ország helyzetéről beszélgettünk.Észak felé haladtunk, Kárpátalja felől közelítettük meg Gyulafehérvárt, pedig ez nagy kerülőnek számít, de kellett az óvatosság, mert a váradi út még mindig veszélyesnek bizonyult a pogány lázadók seregei miatt, akiknek biztos, hogy feltűnt volna egy magányosan vonuló csapat, és ha engem elfogtak volna, fontos információkat tudhatnak meg, ezzel komoly előnyre tehetnek szert.Fehérvárig semmi jelentős nem történt, kivéve talán, hogy az egyik ló megbokrosodott, és ledobta hátáról lovasát, aki így lábát szegte, és szekérrel volt kénytelen továbbutazni. Sokat szórakoztam dühösségén, állandóan szitkozódott, átkozta a lovát, és esküdözött, hogy ez csak valamiféle boszorkányság lehet, mert ő még sohasem esett le lónak a hátáról. Rengeteget méltatlankodott, azt mondta, hogy csak asszonynak való, hogy szekéren utazzék, követelte, hogy adjunk alá lovat. A további út során sikerült jobban is megismerkednem ezzel az emberrel, a neve Kornis Gergely, és egy székely faluból származik. Már fiatalon beállt a király seregébe, ahol azonnal kitűnt harctéri vitézségével, szerették, és elismerték társai, és ennek köszönhetően maga a király választotta be maga mellé a testőrségébe. Salamon szerette a székelyeket. Zord külsejű, büszke nép ez, akik rendkívüli bátorsággal és állóképességgel vannak megáldva. Különösen nagyra tartják hosszú bajuszukat, és mint kincset ápolják. Keveset beszélnek, de ami a szívükön az a szájukon. Gergely is már többször megüthette volna a bokáját szókimondása miatt, ám bölcs királyunk sohasem neheztelt rá őszintesége miatt, tudta, hogy becsülete megingathatatlan, sohasem kételkedett benne, amit Gergely meg is hálált. Számos seb borította testét, közülük jó néhányat a királynak címeztek, ám ő ha kellett, testével védte urát. Emlékszem, mesélte. hogy régen, a nyitrai csatában a király mellett harcolt, és egy szláv baltás Salamonnak rontott, aki viszont egy másikkal volt elfoglalva, így nem vette észre a feléje irányuló támadást, és ha Gergely nem ugrik a baltás elé, akkor királyunk már ősei között lenne, megfosztva minket fejedelmi nagyságától. Ám a derék székely hárította a támadást, és a balta éle őt érte, egyenesen a fejét. A sisakja recsegve hasadt szét oldalt koponyájával együtt, ekkora ütés erejétől két vadkan is szörnyethalt volna, és úgy tűnt, Gergelynek is ez lesz a sorsa. Egy pillanatra mindenki megdermedt, a király, aki végzett ellenfelével kővé válva nézte hű harcosát, amint az összeesik, a szláv baltás pedig értetlenül figyelte az eseményeket, hiszen Salamon kéne előtte a földön heverjen, nem ez. De Gergely egyszerre csak felkelt, megrázta magát, és éktelen dühében hatalmas pallosával először a baltát tartó kezét vállból, majd a fejét csapta le a megdermedt szláv harcosnak. A csata dicső győzelemmel végződött, és Salamon az egész magyar sereg előtt a derék székely dicsőségére ürítette boros kupáját. Gergely haja azóta is hiányos oldalt, és hatalmas forradás őrzi a Nyitra melletti csata emlékét, s ő persze nagyon büszke erre.

Mire a tél beköszöntött, megérkeztünk Fehérvárra, ahol Géza, mint régi ismerősét üdvözölt, szobát adott, mindenkit elhelyezett, ám tárgyalni csak másnap akart. Estére remek lakomát csapott nekünk, mialatt ettünk, zenészek játszottak, és színészek szórakoztattak minket. Mint patak, folyt a sok bor, az asztalon pedig egymás hegyén-hátán hevertek a különböző finomabbnál finomabb étkek, s mindegyikünknek rendkívül jól esett eme királyi bánásmód. A vacsora után a fárasztó út, és a kiadós lakoma hatására azonnal elaludtam, s másnap sokáig nem ébredem föl.

A tárgyalásra délután került sor, Géza tárgyalótermébe vitt, és ott beszéltünk. Előadtam Salamon terveit, királyom fő gondolata a pogányok leverése volt, ennek szerette volna a részleteit tisztázni. Javaslata, hogy két hadsereggel, külön-külön ütközzünk meg a lázadó hadakkal, és seregeik maradékát két tűz közé szorítva a hegyekbe kell űzni, és ott az utolsó szálig mindegyiket legyilkolni. Vezéreiket élve akarja urunk, rájuk nyilvános kivégzés vár majd. Géza figyelmesen meghallgatva a javaslatot úgy gondolta, hogy ő seregével Damján kapitány hadát könnyű és nehézlovas csapatok jó keverékével könnyedén szétveri, és mivel többségében gyalogos katonák állnak vele szemben, a székely lovas íjászok fürge nyilaikkal és mozgékonyságukkal megtizedelik ezeket, végül a már megfogyatkozott, és elkeseredett ellenséget páncélos lovasokkal kergeti szét. Géza szerint a veszteségek így minimálisak lesznek, a menekülőket pedig a gyors mozgású székely íjászok könnyedén lekaszabolják. Ezután királyunk öccse egyenesen Zhiznobud pogány vezér ellen vonul, másik irányból pedig Salamon támadja a szláv vezért, így két tűz között bármennyire felkészültek legyenek is, az utolsó pogány hadsereg is megsemmisül. Ésszerűnek tartottam az elképzelést, így beleegyeztem, és megígértem, hogy részletesen elmondom uramnak. Még néhány apró részletet megbeszéltünk, majd a tárgyalás végeztével még néhány napot Gyulafehérváron töltöttünk csapatommal élvezve a remek kiszolgálást, majd december visszaindultunk Budára. Gergely lábát megvizsgálták, és ellátták Géza orvosai, de még így legalább négy hétig pihennie kell. Látni kellett volna az arcát, amikor megtudta ezt. Azonnal tiltakozni kezdett, hogy ő ennyi időt nem bír ki, neki harcolnia kell, ez a négy hét egyenlő neki a halállal. Dacosan állította, hogy ő már rá tus állni, sőt lovagolni is tud már, ami persze nem volt igaz, a lábán egy hatalmas kék véraláfutás jelezte a törött csont helyét, ami így elég csúnya látványt nyújtott. Végül belenyugodott az orvosi véleménybe, és elfoglalta helyét a szekéren. Hazavezető utunk csendes volt, igyekeztünk minél gyorsabban haladni, hiszen fontos üzenetet vittünk. Megpróbáltunk a lehető legkevesebb alkalommal megállni, csak alig-alig pihentünk. Igyekezetünknek hála, január végén már otthon voltunk, szemünk örömmel itta be a jól ismert táj szépségeit. A király hatalmasat nevetett, amikor meglátta szerencsétlen Gergelyt összekötözött lábbal, de azonnal fel is ajánlotta, hogy a kényszerpihenő alatt a királyi udvar legjobbjai gondoskodnak ellátásáról. A derék székely nagyon szégyellte ügyetlenségét, de a kedves királyi gesztus annyira jól esett neki, hogy úgy érezte, hogy ezen pillanatban a királyért akár egyedül, törött lábbal is nekimenne a pogányoknak.

Amikor kettesben maradtam Salamonnal, elmeséltem neki hogy mire jutottunk a tárgyalás után öccsével. Géza terve nagyon tetszett neki, bölcs döntésnek tartotta, hogy beleegyeztem. Amíg én elmentem kipihenni az út fáradalmait, ő kiadta a legfontosabb feladatokat, ezekkel az intézkedésekkel elkezdődőt a hadi készülődés a pogányok elleni hadjáratra.
A következő hónapok ennek jegyében zajlottak, időhiányom miatt kevés dolgot jegyeztem fel, folyamatosan tárgyalnom kellett, az egekbe szökkent kiadásokat ellenőrizni, összesíteni a fegyvereket, gabonát, élelmiszert.

Salamon véres kardot küldött szerte az országba, ez volt a jel a háborúra, a nemesek saját seregeikkel érkeztek támogatni a királyt. Budán új csapatokat szereltek fel, a kovácsok éjt nappallá téve dolgoztak, özönlött a sok kard, lándzsa, dárda, nyílvessző, íj, pallos, balta, buzogány, csákány. A levegőben a háború szaga érzett.


1076-ra Gyulafehérváron készen állott az első támadó sereg, mely csak lovasságból állt, töménytelen számú paripa fújtatott türelmetlen az istállókban, a katonák fegyvereiket élesítették, mindenki tudta, hogy néhány nap múlva elindul a sereg a pogányok elleni hadjáratra... ÉÉN - 2007-01-21

 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 134 vendég böngészi