Egyiptom Története I. rész

I. rész

A kezdetek





Kr.u.1080.(Mohamed Után 510.),Észak-Afrika Eme dicső,igaz hitű nép történelme hajnalán nagy kárt szenvedett el.Meghalt a Szultán,Al-Zahir,aki oly hosszan kormányozta a mostani Egyiptomi Birodalom elődjét,és a Fáraók Egyiptomának utódját,betegségben elhalálozott. Utódja fia lett,Mustansir,aki a nemesekkel együtt úgy döntött,hogy terjeszkedni kell.Erre a célra kész volt feláldozni bármit,és felhasznált mindent,még öccse irigy hatalomvágyát is a saját javára fordította,oly módom,hogy 600 fős,gyalogsereget ajándékozott neki,azzal a küldetéssel,hogy foglalja el Ahre városát. Mubarak,a testvér,és trónörökös ezt ügyesen végrehajtotta,nem csak nyers erőt,hanem ravaszságot is használva.

Egy kémet küldött a városba,abban a reményben,hogy megtudja a védő sereg pontos mivoltát.Azt beszélik,hogy ez a kém azzal a küldetéssel távozott a hercegi táborból,hogy nyissa ki a kapukat a sereg számára... Pár hónap alatt oda is ért Mubarak serege,és körülvette a várat,hogy ne jusson be élelem.egy éven áz tartott ez az állapot,azután a gaz lázadók kirontottak a várból,reménytelen támadást intézve hadaink ellen.A győzelem már kezdetektől biztos volt,hisz közel kétszer annyian voltunk,mint a rebellisek.A győzelem után a város lakosságának nagy részét,főleg a nemeseket lemészárolták lándzsásaink,és elvették vagyonukat. A Városba jött a hódító felcseperedett fia,Moussa,aki fontos,és nehéz küldetést kapott:elfoglalni Jeruzsálemet!A szultán leszármazottja 1000 fős sereget gyűjtött ösze,amiben a gyalogosok játszottak döntő szerepet.A várost mégis csata nélkül,kiéheztetéssel foglalta el,és tovább vonult újabb erődöket,városokat,köztük Damaszkuszt, és Aleppo-t elfoglalni.sikerrel is járt ezen útján.

Ezen hadjárat során a Birodalom kincstára megtelt arannyal,ezüsttel,a gazdaság virágzott,és a nép elégedett volt Mustansir-szultánnal. De Mustansir a hadjárat kezdetétől számítva 2 évvel meghalt,és öccse lett az uralkodó.A Birodalom eddigre Al-Zahir idejében lévő méretének több,mint kétszeresére dagadt. Az új szultán nem tétlenkedett,és fiává fogadtaal Az\'iz Zakariyyát,a Damaszkuszból jött kiváló harcost,és erre két évvel lányát egy tudóshoz,Dakhlai Amirhoz adta. Az eddigi 7 éves béke végét két szent háború egyszerre történő kihirdetése jelentette,Al-Zahir halálának 100-adik évforulóján(kr.u.1180): Az igaz hitű Muzulmánokat Baghdad elfoglalására szólító Dzsihádot hirdettek ki,míg a hitetlen,gyáva katolikusokat Jeruzsálem elfoglalására szólította a pápa.

Ez felbolygatta a birodalom életét,mivel így Jeruzsálembe kellett csoportosítani minnél nagyobb haderőt.Ebbe rengeteg pénzt kellett befektetni,mivel a sok-sok várost nem lehetett helyőrség nélkül hagyni,de megérte a fáradozásokat... 8 évvel a szent háborúk kezdete után megérkeztek a Milánói Hitetlen Hadak,ahogy a köznép nevezte őket,és hatalmas erejükkel ostrom alá vették Jeruzsálemet.Szerencsére a város mellett két kissebb lándzsás gyalogosokból álló csoport is állomásozott,így kis túlerőben voltunk a hitetlenekkel szemben.A gyáva európaiak a számukra szokatlan hőséggelviaskodtak,így nem indítottak faltörő kosokat,ostromtornyokat,csak vártak,spóroltak az energiájukkal.de nem számítottak a lándzsásaink hátsó támadására,amivel elértük,hogy a seregük rendje megbomlott.De mégis vártunk még,a másik,kicsit nagyobb csapat érkezéséig.Amikor már elég közel volt,kirontottunk a várból,5 felé osztva a sereget,ilyen felosztásban: az 1. gyalogos csoport a bal szárnyon lévő ellenséges gyalogoknak rontott,majd leverték a mögörrük lévő lovasokat, a 2. gyalogos csoport a jobb szárnyon tett hasonlóképp,de ott véresebbek voltak a harsok... az íjászok fele a bal szárnyat zilálta szét,a másik felük pedig a jobbat És a terv megkoronázásaként a lovasok végeztek a hitetlenek vezérével... Néhány perc múltán már a maroknyi megmaradt milánói menekülni próbált,de nem tudott...hátukba nyílvesszőt repítettek kiváló,sivatagba szokott íjászaink.

Másnap az elfogott keresztényeket a forró,és csata után vérrel áztatott homoktengerbe vittük,majd ott kivégeztük őket,Kr.U.1188.(mohamed után 618.) nyarán. Turambar - 2007-01-04

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 147 vendég böngészi