Egyiptom Története II. rész

II. rész
Mongolok

Kr.U.1188.(mohamed után 618.)
A Jeruzsálemi nagy győzelem után újra meg kellett szervezni a város védelmét,mely azzal kezdődött,hogy megerősíteték a falakat,és sok más városban ugyanígy,tettek,vagy mást építettek.Antiochiában viszont ezidőtájt tört ki pestis,és ekkor ment hozzá a szultán lánya ,Hurgadai Sikhla Hurgadai Zeinhez.Ez a házasság mégjobban dühítette a keresztényeket,mivel mindkét fél még csak 16 éves volt. Ennek ellenére 8 év múlva a pápa sikertelennek nyilvánította, és lefújta a Jeruzsálem elleni kereszteshadjáratot.Ez sok katonát felszabadított a helyőrségből,ezért a Szultán kiszemelt két közeli lázadó várost tartományt,és kémeket küldött oda. Az egyikről-Tripoliról-Kiderült,hogy már a Mórok uralják így Jeddára,a másik városra összpontosítottak a hadak. 2 év múlva újabb tartományt fedeztünk fel, ami még a lázadók kezén volt.De már Jedda felé vonultak a hadak,tehát az újonnan felfedezett város elfoglalását ideiglenesen mellőzték.Sokáig vonultak a sivatagban,amíg elértek a faluig.Ezalatt az idő alatt a trónörökös örökbefogadta al Muazamot,és aggasztó híreket kaptunk keleti kereskedőktől egy vad,és erős népről...de nem jelentek meg.íközben a kincstárban egyre kevesebb arany volt...

16 év múlva,Kr.U.1216-ban harc nélkül elfoglalták Jeddát.Ezt a nemesi tanács 2500 arannyal díjazta.Ebben az évben épült meg Alexandriában a Tolvajok Céhe.Eddig egyébként Kairóban volt Teológusok mesterek céhe,és Jeruzsálemben Mesteri felfedezők céhe.Ugyanekkor történt egy szörnyű eset,az,hogy bebizonyosodott,hogy a mongolok közelednek,és hamarosan ideérnek hatalmas hadaikkal,és remek lovasaikkal... Kicsivel ezek után a herceg fia feleségül vett egy Umaya nevű fiatal nőt.Ugyanekkor indult egy Diplomata,hogy tárgyaljon a Mórokkal,és falat keztek építeni az újonnan elfoglalt városban. Pár év múlva hatalmas mór hadsereg érkezett Baghdadhoz,és körülzártákugyanekkor a Szultán nagy erőket csoportosított a köznép által Egyiptom északi fővárosaként is emlegetett Antiochiába.A következő lényeges mozzanat az volt,hogy a mórok bevették Baghdadot.Továbbá bebizonyosodott,hogy léteznek a mongolok...ugyanis felbukkant egy mongol sereg.Rögtön utána a tanács célul tűzte ki,hogy vegyük fel a kapcsolatot a Mórokkal,majd néhány év múlva a mongolok hadat üzentek a törököknek.Kairóból viszont egy pozitív hír is érkezett: a mezőgazdaság elérte a jelenlegi tudásunk szerinti legmagasabb szintet!

2 év múlva a kincstárban már csak 35437 arany volt,ami a régi 99000-hez képest elenyésző,de még-a mongolokat leszámítva-mi voltunk a leggazdagabb nép.Ekkor felmérték városaink állapotát is,az eredmény röviden a következő lett:4 nagy település:Kairó,Jeruzsálem,Alexandria,Antioch,ezek közül két városban átlagos állapotok uralkodnak,Antiochban különösen jók a viszonyok,de Alexandriában már lázonganak az emberek.A többi településen jók az állapotok,és Jedda kivételével mindenhol nő a népesség.A kilencből 5 településen van helytartó,és 4-en nincs,de ez megoldható,sőt,már tervbe is vettéka Szultáni sarjak megfelelő elosztását a városokban,és erődökben,Alexandriában pedig csökkentették az adókat,és a nép megbékélt. A felmérések után után elkezdték kiküszöbölni a hibákat.Ekkor támadtak ki gázából a hadak,hogy felszabadítsák az utat leendő helytartójuknak.A gyalogosok az íjászok elé,a lovasok melléjük álltak,majd a lovasok rohamra indultak az ellenség lovasai ellen,a gyalogok,és az íjászok pediga lázadó lándzsások életére törtek.A lovasoknak hittekről kiderült,hogy tevéről lövő beduinok,így menekülés közben is nyilakat repítettek kitűnő lovainkba,és vitézeinkbe,de miután utolértük őket,könnyedén levertük a beduinokat.Közben a gyalogosaink keményen küzdöttek az elszánt lándzsások ellen.nagyok voltak a veszteségek,de a lovas harcosaink gyors hátbatámadása eldöntötte a csata kimenetelét,és diadalmaskodtunk.

Ezen siker után a Nemesek Tanácsa jutalom ígéretével buzdította Ragusa kikötőjének blokád alá vevésére a Szultánt,aki Antiochiában tartózkodott.Erre a célra meg is kezdődött egy kissebb flotta létrehozása Alexandriában,és felhasználva a lehetőséget az Európával való kapcsolatfelvételre Kairóban egy Diplomatát szerveztünk be,akit később a flotta szállította régi elnyomóink,a rómaiak utódainak lakóhelyére.Alexandriában bizonyára örültek a hajóknak,ugyanis ott újra béke,és nyugalom honolt.Rögtön ez után egy Dán diplomata érkezett Aleppoba,aki békét (még a keresztesháború idején üzentek hadat)és kereskedelmi egyezményeket ajánlott.Ezt elfogadtuk,sőt,térképeket is cseréltünk. Pár év múlva a mongolok hatalmas óriási sereggel vonultak Aleppo mellett,de nem támadtak ránk.Viszont egy számunkra eddig ismeretlen népről,a Magyarokról kaptunk hírt,azt,hogy az ő birodalmuk a leghatalmasabb...

Erről a népről azt is beszélik,hogy a hatalmas Hunok leszármazottjai,akik a már említett régi elnyomóink,a Rómaiak világuralmának megdöntésében jelentős szerepet vállaltak.Valamint azt is megtudtuk,hogy a Német-Római Birodalom elbukott,és megsemmisült.Mi viszont egy lázadó kisváros falainál keveredtünk csatába,de előbb faltörő kost kellett építenünk.Miután ez megtörtént,1200fős seregünkel könnyedén levertük a lázadókat. Az ostrom után egy zseniális új felfedezésről,a puskaporról kaptunk információkat.De ekkor igazolódott be legnagyobb félelmünk:a mongolok megtámadták Antiochiát,ahol a Szultán élt... A Szultán nem várt,hergelte a mongolokat,akik még csak összes közelben lévő seregük egy negyedével támadtak a városra,egészen addig hergelte őket,amíg támadásra nem indultak.Ekkor az íjászok a falon,a gyalogosok a kapu mögött,a lovasok pedig mellettük álltak csatarendbe,míg a Szultán a főtéren várt.

A mongolok közeledtek,de a tüzes nyilaktól megrettenve visszahőköltek,és rendezték soraikat.Kis idő után minden itt lévő Allah áldását élvező Egyiptomi kiment a vár elé a mi seregünkből,még maga a Szultán is.Ekkor az íjászaik lőni kezdtek,lovasaik eghy része pedig rohamosan közeledett felénk.Erre válaszképp a mi lovasaink is megindultan egy íjász,és egy gyalogos csoport támogatásával a rohamozó lovasok,és az íjászok ellen.Az egyik lovasíjász csoportot könnyedén megrémítettük,mert nem számítottak a támadásra,de a másik csoport már bátrabb,és felkészültebb volt: futottak előlünk,de hátrafele lőtték félelmetes nyilaikat,de amint utolértük őket, kis ideig még hadakoztak kis buzogányaik segítségével,majd megfutamodtak.Ezekután az íjászokkal könnyű volt elbánni.Közben már indultak a gyalogosaink is a feléjük rohanó ádáz mongol harcosok ellen.De a mongolok hátrálni kezdtek,miközben lovasaik valamilyen szertartást végezhettek,ugyanis körbe-körbe futottak.A gyalogosaink ekkor a lovasok szertartását zavarták meg,és az íjászokra bízták az ellenséges gyalogosokat.Ezidőtájt érkezett meg lovas-hadunk,akik eddig messze üldözték a lovas-íjászokat,és most meglepték az ellenséget,akok szétrebbentek,akár a fecskék.De gyalogosaink mégis rosszul jártak,mivel hatalmas,erős páncélozott buzogányos mongol lovasok támadtak rájuk.Ez még nem lett volna akkora gond,de körbevették őket egyéb mongol hadak,és menekültek volna megrémült lándzsásaink,de legtöbbjüket lemészárolták...

Eközben maga a Szultán ,és őrsége,valamint a többi lovas támadt az ellenséges vezérre,és segédeire,majd a Szultán saját kezűleg végzett minden mongol urával a mongol Kánnal.Ezután rájuk is a buzogányos mongolok támadtak,de visszaverték őket,és mindenki mást,mivel ezen a napon Moussa,a Szultán élvezte Allah kegyelmét.A legtöbb katona a Keleti Nép soraiból elfutott,aki nem,azt megöltük.De visszatért néhány kósza lovas,és néhány gyalogos csoport,akik reménytelenül próbáltak végezni urunkkal,de megint elfutottak,de most már végleg!!!

Így arattunk hát hősies győzelmet az ádáz mongolok -avagy a Keleti Nép- felett Kr.U.1240(Mohamed után 730)-ben Allah mérhetetlen kegyelméből. Turambar - 2007-01-13

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 92 vendég böngészi