Egyiptom Története III. rész

III. rész

Antiochia megvédése után a Szultán elhagyta a várost,mivel már túl kevesen voltak ahhoz,hogy megvédjék a várat egy esetleges ostrom során.De a tengeren nagy sikert arattunk:legyőztük a velencei flottát azzal a hajóhaddal,amit még Ragusa blokád alá vonására állítottak fel Alexandriába.A mongólok további hadai özönlöttek országunkba,de most délebben,mint eddig,Jedda környékén.Kicsit később Dán követ érkezett,akivel lefektettük kereskedelmünk alapköveit,és térképeket is csaréltünk.Ugyanekkor a Mongólok majdnem kétszer akkora sereggel támadtak Antiochiára-ahol a helyőrség felére csökkent az első ostrom előttinek-mint a legendás győzelemkor,amikor a Szultán saját kezével végzett a Mongól Kánnal.De néhány osztaguk tovább vonult,Kairó felé,ahol közben megépült egy Ágyúüzem. Pár év elteltével később Antiochia hős védői kitámadtak a várból,aminek északi kapuja előtt a Kán,és serege állt,de a nagyobbik seregük szerencsénkra a keleti-kapunál állomásoztak,és nem volt faltörő kosuk.Seregünket tehát az északi-kapunál állítottuk fel,ahonnan kirohantunk,és levertük kissebbük hadukat,majd a Kán felbuzdította néhány megmaradt testőrét,és a közelükben lévő íjászokat,így Egyiptomihoz méltó bátorsággal indultak újabb,elkeseredett rohamra a Kán csapatai,de sikertelenül!Levágtuk az uralkodót,így a kis sereg végleg megfutamodott,de a hatalmas,elsöprő erejű had megérkezett,és elpusztította a maroknyi megmaradt városőrt...

Ez után a siker után harcosaik nagy része ott maradt a városba,néhány kisebb csoport viszont Aleppo falaihoz vonult,és könnyedén elfoglaalták.Majd seregük egy kis része eltakarodott a birodalomból,de még így is túl sokan maradtak ahhoz,hogy a Szultáni Hadak legyőzhessék őket.Ezidőtájt teljesítettük A Tanács küldetését:blokád alá vettük Ragusát.Ugyanebben az évben a Szultán egy új tervet hirdetett ki,ezekkel a szavakkal:-Gyarmatokat kell létrehozni Kréta szigetén,és azután onnan el kell foglalni Rhodost is!!! Rögtön jelentkezett is egy bátor harcos,akit a Szultán hadvezérnek nevezett ki,és vele ment a szultán is.De még várniuk kelletta hajókra,amik még Ragusánál harcoltak a velencei bárkákkal.A Mongólok eközben már Damaszkusz közelében jártak hódító seregükkel.A Magyarokkal pedig hosszas tárgyalások után megosztottuk egymással földrajzi ismereteinket,és kereskedni is kezdtünk. Pár év múlva a Mongólok megtámadták Damaszkuszt,és rögtön el is foglalták.De ennél rosszabb dolog is történt ebben az évben: a Mórok szövetséget kötöttek a Mongólokkal!! Viszont ekkor kötöttünk tűzszüneti szerződést Velence uralkodójával,ellentétben a törökökökkel,akik pedig hadat üzentek a mongóloknak.

1258-ban a Szultán és mostmár legfélelmetesebb,fiatal hadvezére beszálltak a hajókba haderejükkel együtt,ami Krétára vitte őket.Ugyanekkor kezdték a Mongólok Jeruzsálemet ostromolni... 1264-ben a Mongólok könnyedén bevették Jeruzsálemet is,így már csak a három ősi városunk,és a Két Déli Város,Jedda,és Dangola maradt Birodalmunk része.Viszont 4 évvel ez után régóta várt hódításokat vitt végbe a Szultán,és legjobb vezére,ugyanis megkezdte a Krétai területek begyűjtését,de Iraklonnal még vártak,mivel intézni kellett a Milánóval folytatott tárgyalásokat,aminek vége tűzszünet lett,nem úgy mint a Mongólok,és a Bizánciak ügyében,ahol háború tört ki. Gáza helytartójának halála után (betegségben halt meg) a Szultán elrendelte,hogy minden ősi városban csak két gyalogos osztag,és egy helytartó tatrózkodhat (a nagy veszteségek elkerülése végett),a felszabadult katonák pedig kötelesek Krétára,vagy Rhodoszra utazni,hódítani.A mongólok ezek után az intézkedések után elfoglalták Gázát,majd Jedda felé fordultak.

De jajj!!Hírt kaptunk róla,hogy a Törököket leigázták a mongólok.Anyagi helyzetünk egyébként eddigre teljesen a visszájára fordult,ami azt jelentette,hogy közel 10000Arannyi tartozásunk van,és városaink is rossz állapotban voltak: Alexandriában lázongtak,Jeddát elfoglalták,Kairóban pedig szörnyű állapotok uralkodtak 1284-ben a Szultán elfoglalta Iraklont,és leigázta egész Krétát,valamint rögtön az ostrom után elindult a sereg egy része Rhodos felé.De útközben félelem fogott el mindenkit,mivel Mongól flottát pillantottunk mega tengeren.Ugyan ebben az évben Mongólok már elfoglalták Jeddát,és egy másik hadvezérük zászlója alatt vonultak Alexandria felé.KIcsivel később kaptunk hírt a Bizánci Birodalom bukásáról,amire a Szultán rögtön felordított,hogy \"Ezeket a Mongólokat már semmi sem állítja meg?\".Ezek közt a diplomatánk tárgyal Szicília nagyjaival,éakikkel végül megálapodtunk kereskedelmünk szabályaiban,és földrajzi ismereteinket is megosztottuk egymással. 1288. Július. 23.-án szörnyű dolog történt:Meghalt Moussa Szultán,aki elfoglalta Jeruzsálemet,és megvédte Antiochiát a mongóloktól,és közben saját kezével ölte meg a Mongól Kánt!! Ez elégedettlenségekhez vezetett a még Egyiptom birtokában lévő Kairóban,ahol Moussa született...

De ebben az évben,pár hónappal később más is történt:a Mongól ,és Mór flották együttesen legyőzték flottánkat,így az ezidőtájt ostromolt Rhodoszon,és Krétán ragadtunk,kivéve a három Afrikai várost,szinte katonák nélkül,kiszolgáltatva a Mongóloknak,egy kémet úgyszintén Afrikában,valamint a diplomatánkat Európában. Kicsivel később a Mongólok már a Magyarokkal hadakoztak,és megostromolták Kairót,melyet maga a trónörökös védelmezett... A Mongólok hamar rést ütöttek a falon, több helyen is,hatalmas erejű hajítógépeikkel,majd fojtatták a rombolást.A falon álló íjászaink mnd odavesztek,a fal romjai alatt maradtak már örökre...A trónörökös,és őrsége,valamint megmaradt hívei megunva a rombolás tehetetlen bámulását,kirohantak a főkapun,és dicsőségben estek el... Így esett hát el ősi fővárosunk,Kairó.Két évvel rá elfoglaltuk Rhodosz szigetét,ám ez csekély vigasz volt.Tovább szomorította a helyzetet,hogy Alexandriában földrengés volt,és emiatt a nép felháborodva rohant az utcákra,reformokat követelve. Kicsit javított a helyzeten az,hogy az európai népek nagy részével jó lett a viszonyunk,vagyis javított volna,ha a Mongólok rögtön elfoglalják Alexandriát, így nem ünnepelt a Szultán,és udvara ezen a napon sem.A pápa újra keresztes hadjáratot indított egy lengyel város ellen,és érdekes pletykák keringtek:\"A Mongól Birodalom,és Egyiptom békét kötöttek!!!\" Ezek a pletykák sajnos hamisak voltak...de azért európában tartózkodó diplomatán alment a Mongól uralom alatt lévő Konstantinápolyba,és megpróbálta igazá tenni a pletykákat,de sikertelenül,sőt!!A békekérvény miatt feldühödött Mongólok megtámadták,és el is foglalták Utolsó Afrikai Városunkat,Dangolát,így már semmi esélyünk nem maradt a Két Szigetről való kijutásra,ugyanis nem volt hajónk,tartozásunk megközelítette a 100000arany értéket,és nem volt hajónk...így dicső népünk visszaszorult,és visszahúzódva egészen mostanáig... Kr.U.1400(Mohamed után 830),Rethimno,Kréta Turambar - 2007-01-31

 
Fórum: legfrissebb
Posted by misafeco - szept.. 25, 2018 17:32
Posted by misafeco - szept.. 24, 2018 19:17
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 21:50
Posted by gzura - szept.. 23, 2018 21:38
Posted by Mergor - szept.. 23, 2018 13:50
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 100 vendég böngészi