A gótok átírják a történelmet…

A népvándorlás.
Hogyan harcoljunk hatékonyan ellene? A gótok átírják a történelmet…(valaki azt mondta a gótokkal lehetetlen)
Szögezzük le már az elején. Minden vitézség hiábavaló. A hordák nem egyszerűen sokan, rettentő sokan voltak. A gótok nem riadtak ugyan meg a túlerőtől, de így mi értelme a harcnak, ha a sárkány egyik fejét levágva rögvest három is nő helyette. A gótok országa, ha megnézzük a térképet egyetlen közepesen fejlett városból állott, hadseregük néhány száz erős harcosból: amennyit kicsiny birodalmuk fenntartani képes. A hordák? Csak a legelső népvándor vandál 9000 harcost számlál, de akkor az őket elűző és mögöttük nyomuló kétakkora hun rettenetről még nem is beszéltünk. S további hatalmas népcsoportok várhatók, akiket elűztek helyükről és a kis gót nép szállásterületére hatolnak. A tanács sokat vívódott, hogyan mentsék a népet. Kerekedjenek fel és ők is hordaként, próbáljanak a római birodalmak területén új hazát kiharcolni? Még van néhány évük azt kéne valahogy kihasználni. Ha megjönnek a vandálok jelenlegi erejük nem ellenfél azoknak. De az országuk területén sincs egy igazi természetes védvonal, amely segítené létszámhátrányban küzdő csapataik. Amint viszont vereséget szenvednek és hordává válva mindent egy lapra feltéve behatolnak a rómaiakhoz, könnyen felmorzsolódhatnak a hatalmas erődök és az erős római hadak között. Közben hátukban egyre újabb ellenséges hordák, akiknek az ő vérük kaparja majd ki a gesztenyét. A mérlegelés nem volt könnyű. Egy biztos erejüket növelni kell, kihasználva az időt. Ez pedig birodalom építést jelent. Terjeszkedni keletre értelmetlen, a friss hódítások megszilárdulni se lennének képesek, máris körbeölelné őket a keletről sorjázó népek tengere. S egyetlen hulláma elsöpörné a hiábavaló gót erőfeszítéseket. Ám latolgassuk csak. A szükségszerűen bekövetkező vereség a hordáktól úgyis rákényszeríti őket a rómaiakkal való háborúra. Ám miért akkor kezdjenek hozzá, amikor nincs egyetlen városuk sem, és a rómaiak is felkészülve nagy hadsereggel várják őket megerősített védvonalaik mögött? De ha most azonnal meglepetés szerűen támadnak, megszerezhetik a híres római limeseket, és a mögöttük fekvő fejlett, kőfalas városokat, amelyek birtokában a siker esélyével vehetik fel a küzdelmet a rájuk özönlő népek árjával. Ha meg nem sikerül valami, akkor is már egy gyengített római határon kell majd hordává alakulva betörni. A két római birodalom közül a nyugati látszott gyengébbnek, tehát az lesz a gót támadás célpontja. Ideje viszont akkor biztosítani a többi határt. Követ látogatta meg a szarmatákat, de a Kelet-Római Birodalmat is szövetségi ajánlattal. Azok el is fogadták, nem gondolva arra, az egésznek a célja szemfényvesztés, csak azt szolgálja, hogy ők nyugton maradjanak. Így adva időt a gótoknak céljaik eléréséhez. Campus Iazyges a legközelebbi nyugati – egyébként lázadók uralta - város volt gót expanzió első áldozata. Nem volt nagy haditett bevétele, még falai sem voltak. Azonban kibővítette a gótok anyagi hátterét a további terjeszkedéshez. S a kicsiny gót sereg azonnal tovább indult – mielőtt a rómaiak megneszelnék szándékaikat – Aquincum felé. Aquincum körbezárása Ermaneric trónörökös vezetésével. Carmuntum felől hiába érkeznek felmentőnek szánt római csapatok. A kialakult csatában a gót nehézlovasság letiporja a római határvédőket. A következő évre pedig Aquincum is elesik. Éppen ideje volt, mert keletről hírek jönnek a vandálok közeledéséről, a szarmata főváros végveszélyben. Campus Iazygest a lázadók közben megpróbálják visszafoglalni, most megtérült a gótok által azonnal megépített kerítés. E mögött próbálja Leovigild megszervezni a város védelmét. Miután csak felfegyverzett parasztokra támaszkodhat, ezért megvárja az ifjú Valamart, akit a fővárosból küldenek segítségére. Megérkeztekor a védők kitörnek és szétszórják az útonállókat. Valamar már itt is megmutatta oroszlánkörmeit, hősiesen küzdött. Pár év és a világ is megismeri ezt a rettenetes vitézt. A gót fősereg közben útban volt nagy sebesen a tengerparti Salona felé. Ki kellett használniuk, ebben a pillanatban jelentősebb katonai erő, védelem nélkül maradt a Nyugat-Római Birodalom keleti fele. Sietve bevették hát, mielőtt a rómaiak csapatokat, küldhettek volna támogatására. Már két erős kőfalas városa volt a feljövő gót birodalomnak. Az új szerzeményekben azonnal megkezdődött a lovasíjász és nehézlovas kiképzők felállítása készülve a következő esztendők viharfelhőire... De a rómaiak sem tétlenkedtek új légiókat szereltek fel Észak-Itáliában és elindították őket Aquincum visszafoglalására. Ezek még el sem érték Pannóniát, mikor újabb társaik indultak Dalmácia felé. A gótoknak, pedig még mindig egy igazi seregük volt. Ez előbb felszabadította Aquincumot, majd elfoglalta Carmuntumot is, amivel gyakorlatilag elfoglalta a birodalom keleti szárnyát. Az Itáliából utólag indított légiók számban és felszereltségben minden eddiginél nagyobbak voltak. Salonát ostrom alá vették és a gótoknak csak annyi idejük maradt, a Carmuntumnál győztes seregből a lovasságot irányítsák oda segítségül. A gyalogságuknak ugyanis már esélye sem lett volna időben odaérni. A vandálok megérkezése Sirmium alá, a védelem nélkül maradt gót fővárost már eddigre elpusztították. A nyugat-római seregekkel viaskodó gótok nagyobb fele éppen csak odaért, haduk egy része le is maradt a csatáról. Az ütközetre a folyóátkelőnél került sor, ahol a vandál törzsek túlerejükben bízva próbálták elsöpörni a gótokat. Hat csata, ebből öt egy kör alatt, s a gótok igencsak megfogyatkoztak a közel 700 emberükből 400-at vesztettek. De mi ez a vandálokéhoz képest? Ők 8000 fő veszteséget szenvedtek, a második körre az utolsó megmaradt nagy egységük próbál átjutni a gótokon, addigra persze befut azoknak is az erősítés. A vandál roham már teljesen esélytelen. Szánalmas maradékuk eltűnik a Nyugat-Római Birodalom irányában lévő hegyvidéken. A rettenetes Valamar (Arbiter Guratnak ajánlva). Az alig kihűlt vandál veszedelem nyomában ott toporzékoltak a népvándorlás legfélelmetesebb hadseregének a hunoknak lovasai. Ezt nem csak a különböztette meg a többiektől, itt még az egyszerű szabadok is lóhátról küzdenek, de nagyszámú nehézlovasságuk is, amely tökéletes kiegészítője volt a világ legjobb íjászait felvonultató hatalmas haduknak. Egyszóval a kemény gótok most tényleg emberükre akadtak bennük. Első kémlelőik rögtön feltűntek Sirmium mellett a vandálok felett éppen győztes, de sebeit ápolgató gót fősereg oldalában. Azok haladéktalanul elfoglalták a folyóátkelőket, s fegyverbe szólítottak mindenkit. A hunok azonban nem támadtak. Amilyen gyorsan feltűntek, ugyanúgy távoztak is északi irányba. Fennállt a lehetőség, a hunok északról megkerülik a gótokat, és rátámadnak a védtelen Aquincumra. Ugyanakkor több mint ezerfős ellenséges római sereg közeledett Salona felé is. Szerencsére délen a friss gót felségű - bizánciaktól elvett, de helyőrséggel gyengén ellátott- balkáni szerzemény városokra a Bizánc közelében állomásozó roppant kelet-római hadak valamely rejtélyes okból nem akartak rátámadni. Valamar gót vezér nehéz döntést hozott. Serege nagyobb részével Aquincumhoz vonult, kisebbiket, pedig Salona felé küldte. Ez utóbbi sikeresen legyőzte a támadó rómaiakat, az északabbra küldött többiek, pedig Aquincumban feltöltötték a vandálok elleni harcban megfogyatkozott egységeiket azon a nyáron. A hunok azonban becsapták a gótokat, amint azok elhagyták a védett átkelőket Sirmium alatt, ők visszatértek, átkeltek keletről és ostrom alá vették a várost. Várható volt több mint tízezer fős haduknak Sirmium legfeljebb tavaszig állhat ellen. Valamar erői zömével még nem érte el Aquincumot és azonnal visszafordult. Futárai erősítésért körbeszáguldozták a környező városokat és azok részben be is futottak, de a salonai hadtestet már nem volt ideje bevárni. Elfoglalta a Sirmiumtól északra lévő közeli folyóátkelőt és felkészült a csatára. Körülbelül nyolcszáz embere volt. Tizenötezernyi iszonyú hunnal néztek farkasszemet. Méltó feladat a "vandálverő"-nek. Aki itt hamarosan elszenvedi élete első vereségét. Amiről persze az ember előre nem tud, az nem zavarja, így hősünk is konok eltökéltséggel szállt szembe a hazájára törőkkel. Kevesen múlott ugyan, de ez történt. A gótok szerencsétlenségére - Valamar oldalán - a csatára felvonuló gót uralkodó az ütközet előtti reggel testőrségével együtt a folyó vízébe fulladt. Ha ez a 43 nehézlovas Valamar mellett állhatott volna az utolsó csatában minden másként történhetett volna... A világ legnagyobb hordája végzetes döntés hozott: felhagyott az ostrommal és minden erejével-tömegével megpróbálta Valamart bolhányi seregével beletaposni a várostól északra eső folyóátkelő vizébe. Gondolván Sirmium, úgyis magától kitárja kapuit a gót főhad veszte után. A hős Valamar... Tíz hatalmas csata zajlott le egy kör alatt ebből kilenc a hunok rettenetes vereségével végződött. (Hihetetlen csatafolyamra készülj, ha ismételni akarod! Az AI minden hordaegységét beküldi a csatába, ugyanabban a körben! Nincs idő semmire, jön a következő, órákon keresztül. No, ezért nem játszottam le csak egyszer a kampányt. Nincs ismétlés.) Rettenetes Valamar megszolgálta előnevét. Elvesztette seregének több mint felét, de nem ingyen. A hunok színe-virága tizenegy-két ezer ember pusztult el a túloldalon és most készülnek a mindkét oldalon megmaradtak az utolsó csatára.

A megvékonyodott gót véderő.
Az utolsó és egyben tízedik ütközet. A hunok utolsó hordája; legerősebb harcosaiból, az uralkodói elitből álló, főleg nehézlovas tümén. Az utolsó közel 1000 hun sorakozik fel a 380 megmaradt góttal szemben. A legnagyobb probléma a hun nehézlovasság abszolút fölénye, nagyjából hatszoros. Jaj, de hiányzik az egykori gót uralkodó 43 lovasa. De persze a többi fegyvernemben is ott a fölény, de az még orvosolható lenne. A hunok pedig győznek, Valamar visszavonul seregével Sirmiumba. Ám hiába a győzelem, hová lett a hatalmas hun horda? Kb. ezerfős maradványukkal már akár a rómaiak is leszámolhatnak, mindenesetre Sirmium ostromával azonnal felhagynak. Sebeit nyalogató Valamar ellen sincs kedvük falakra mászni. Valamar pedig már a jövő tavaszra új az előzőnél is nagyobb hadat tud majd felállítani ellenük. A hunoknak ugyan akkor végleg befellegzik, ám a gótok nem lazíthatnak, mert máris itt vannak a roxolánok hordái...

Van élet a hordák után?
(Mi van a késő római birodalmakkal, ha az egyik barbár megsemmisíti a többit?) Megérkeztek a roxik is, az új gót uralkodó személyesen fogadja őket. Kicsit elbizakodottak a gótok, de végül igazuk lesz. Ekkora had is elégnek bizonyul a roxolán horda ellen. A hunok után viszonylag könnyű... A hordák gyakorlatilag felszámolva - ugyan Valamar még hun maradékokat üldöz néhány körön keresztül -, de immár semmi akadálya, hogy az áldozatul hagyott egykori gót anyaváros is visszakerüljön gótjaink birtokába. A "roxolán oroszlánnak" becézett Vithimer király személyesen vonul be hadaival. A gótok a rómaiak megmentői, cserébe jogosnak is találják, azok fizessék meg az árát hősies küzdelmüknek. Mivel? Hát birodalmaik átengedésével. Róma és Konstantinápoly felett nemsokára gót zászló leng. S az utolsó hun bujkálók megsemmisítésére is sor került végül Észak-Itáliában.

Hannibal
 
Fórum: legfrissebb
Posted by Johannesz Angelosz - okt.. 14, 2018 19:59
Posted by Mergor - okt.. 14, 2018 14:46
Posted by gzura - okt.. 14, 2018 01:10
Posted by Roger - okt.. 13, 2018 12:59
Posted by Roger - okt.. 13, 2018 12:56
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 371 vendég böngészi