Medieval2: Total War - Frakciók

Angol Királyság:

Az 1066-os normann hódítást követően fiatal állam nincsen könnyű helyzetben. A kincstárat bár sikerült feltölteni, a Brit-szigeteken számos kelta nép él, akik megakadályozzák az további terjeszkedést, így Európa könnyebb célpont (lehet). A hadseregükre viszont nem lehet panasz; legendásan erős hosszúíjas egységek és képzett gyalogos egységek,de középszerű lovasság. Kezdeti területei a mai Angliában és Normandiában terülnek el.

Francia Királyság:

A kor feudális eszményképe – azonban ennek hátránya, hogy a megosztottság itt is jellemző, Normandia épp most szakadt e és hozott létre másik államot, Keleten pedig a Nemét-római Birodalom fenyegeti, a tartományok pedig lázadnak. Egy erős és tehetséges király kell az ország élére, aki egyesíteni tudja a népet és megindítani az országot a fejlődés útján. A hadseregük kiváló; a nyugati vidék egyik legjobb nehézlovassági alakulatát bírják, erős gyalogság. A játék kezdetén a mai Franciaország jelentős részét uralják.

Német-római Birodalom:

A 11. században a birodalom inkább hasonlít egy hercegi szövetségre, így a megnevezése mai szemmel nézve téves, a római örökség keletre található - Bizáncban. A birodalmat a császár irányítja, ám folyamatos nézeteltéréseik a pápával belső ellentéteket szülnek. Nyugatra megjelent egy szintén erős nagyhatalom Franciaország, délen viszont az olasz államok megosztottsága jelent terjeszkedési lehetőséget. Hadseregük viszont minden téren erős, tipikus nyugati hivatásos hadsereg is szépen kialakul a kései középkorra. A birodalom számos mai ország területét öleli fel már a játék elején is; Németország, Ausztria, Olaszország északi részét és Svájcot.

Kasztíliai (Spanyol) Királyság:

A játék elején még csak néhány tartománnyal rendelkeznek, versenyt kell futni a félszigeten megjelenő Portugál és még mindig nagyon erős mór befolyással. Ha céljaik sikerülnek, ők egyesíthetik Hispánia államit és egy erős keresztény királyságot hozhatnak létre. Hadseregük összetétele változatos; kiváló hajósok, jó könnyűgyalogság és lovasság, de a kései időszakra nem alakul ki ütőképes hadsereg. Területei a mai Spanyolország, Toledó központtal.

Velencei Köztársaság:
Az Észak-itáliai bizánci hatalom maradékain épült városállam a térség vezető kereskedő városává lépett elő. A 4. keresztes hadjáratban pedig megmutatták erejüket, és az Adriai-tenger feletti egyértelmű uralmukat. A hercegségből ezek után köztársaság lett és függetlenségét mindig is megőrizte, amelynek majd csak a 18. században vetnek véget. A hadseregük a megszokott Észak-Itáliai modell mellett fejlett technológiával egészül ki; kitűnő gyalogság, szegényes lovasság – de hamar kifejlődő hivatásos zsoldos sereg jellemző. Kezdeti területe az Adriai-partvidék városait foglalja magába, illetve gyarmatként Kréta szigetét.

Milánói Hercegség:

A hercegség mindig is kereskedelméről volt híre, azonban nem játszott politikailag meghatározó szerepet. Első felemelkedésükről a 12. században beszélhetünk, amikor nagyobb függetlenséget kaptak a pápától, majd a németek ellen létrehozták a Lombard- Ligát, amelynek mindig is első és legfontosabb szereplője Milánó volt. Hadseregük a többi észak-itáliai gazdag városállaméra hasonlít: kiváló gyalogság, számszeríjászok és jó zsoldos egységek bérelhetőek.

Szicíliai Királyság:

1127-ben Apulia és Calabria hercegi uradalma és Szicília megyéje perszonálunióban egyesültek. II. Roger normann király megkoronázásával született meg a Szicíliai királyság, amely engedélyt kapott a pápától, hogy területeit Afrikában bővítse. Az újonnan megjelenő középhatalom komoly esélyekkel pályázhat a mediterránum feletti kereskedelem megszerzésére. Hadseregük - erős gyalogság, normann lovagok és muzulmán sorozott egységek keverékéből tevődik össze. A királyság kiterjeszkedése a játék kezdetén Dél-Itália és Szicília.

Skót Királyság:

A 11. századi Skócia válaszút előtt áll; az országot a gél királyok kormányozták, ám a szigeten erős normann befolyás jelenik meg, amely a skót királyi udvarra is nagy hatást gyakorol. Az új király dönthet hogy átszervezi-e államát nyugati mintára, vagy visszatér a még mindig erős és meghatározó szerepet játszó klánok szövetségéhez, esetleg a két lehetőséget ötvözi… Hadseregük messze földön híres pikások és lándzsások erős keverékéből áll, valamint ezt kiegészítő könnyűgyalogság, de roppant gyenge lovasság. A kezdeti területük Észak-Britannia (nagyjából a mai Skócia).

Bizánci Birodalom:

Az egykori Kelet-római Birodalomnak csupán árnyéka. A birodalom a hanyatlás szélén van, folyamatosan veszít területeiből, belső viszályok jellemzik és megosztottság. A Nagy egyházszakadás óta pedig nyugatiról sem számíthat segítségre, így a Birodalom a keleti és nyugati világ között őrlődik fel, habár a főváros még mindig virágzik, egy erőskezű császár kell, aki képes lesz megállítani a hanyatlást. Hadseregükre jellemző a jó nehézlovasság és nagyon erős íjászok. A késői korban nem rendelkezik olyan egységekkel, amelyek puskaport használnának, egyszóval a professzionális hadsereg nem alakul ki. Területük az Égei-tenger partvidékére, Ciprusra és Kis-Ázsiai.

Orosz Nagyfejedelemség:

Az orosz történelem ezen szakaszára a megosztottság és a külső ellenségekkel való állandó küzdelem jellemző. A falvaik között óriási távolság van, amivel meg kell birkózni a fejedelmeknek – ez lehet áldás is, hiszen ellenségeiknek ugyanezzel kell megküzdeniük majd. Területük a játék elején még csak tükrözi a későbbi Oroszországot. A korai időszakban gyenge egységeik vannak, később viszont jobban felszerelt katonák is elérhetőek.

Egyiptom:
A középkorban nehéz helyzetben van a hanyatló kalifátus, Európából kiszorultak, befolyásuk folyamatosan csökkent, közben pedig a keresztes hadseregekkel kell farkasszemet nézniük. Emellett nagy problémát jelent, hogy a szomszédban élő török népek erős államot szerveztek, amely rivalizálás folytán hamar konfliktusba fog torkollni. Erős lovasság, azaz erős könnyű- nehéz- és távolsági lovasság, kiváltképp a mamelukok. Lovas íjászokkal is rendelkeznek, meg kis számban tevékkel (a klasszikus lovasság ellen jól bevethető). Az ókor óta híres íjászok most is jelen vannak, gyengéjük a zárt alakzatban harcoló gyalogság. A játék elején a területük a mai Egyiptom és Palesztina.

Mórok:
Ez a nép nem más, mint a hajdani berberek. Hadseregük minden téren ütőképes egységekből áll, ám a professzionális hadsereg tőlük is hiányzik. A területük Észak Afrikában helyezkedik el – de nagyon széttagolt, és a reconquista során elvesztett területek visszaszerzése komoly feladat lesz a leendő kalifa számára, a hispániai keresztény államokkal tehát szükségszerű lesz az összeütközés.

Török Birodalom:

A 11. század hajnalán érkeztek be Európa vonzáskörzetébe a szeldzsukok és Manzikertnél óriási győzelmet arattak az agonizáló Bizánci Birodalom felett. Jól szervezett hadseregük, és a nomád életmód felhagyása az, ami meghozta sikerüket. Ellenfeleik a bizánciak lesznek, ám ennél komolyabb és veszélyesebb lesz az Egyiptommal vívott háború a Szentföldért.

Portugál Királyság: Alighogy állammá szervezett királyság még fiatal, kérdés meddig tud élni a függetlenségével. Hadseregükre jellemzőek a nyugati vonások, de az arab világ hatása is megmutatkozik; kitűnő könnyűgyalogság, jó könnyűlovasság, de nincs hivatásos hadsereg. A játék kezdetekor birtokolják a mai Portugáliát és függő területek Észak-Spanyolországban (Baszkföldet).

Dán Királyság:

A pogány gyökerekkel rendelkező állam viszonylag még új Európában – nem kis erőfeszítésébe került az új királyoknak a keresztény vallásra való áttérés, de ez a momentum az ami vitathatatlanul a vezető északi hatalmak közé emelete az országot. Csatában azonban még megmutatkoznak a harcosaik kegyetlen szokásai.
Erős gyalogság jellemző a hadseregükre, amik nagyrészt bárddal vagy karddal vannak fölfegyverezve, a viking hagyományok miatt azonban hiányzik az ütőképes lovasság és a professzionális hadsereg, a gyalogságuk viszont elsöprő. Kezdeti területük a mai Dánia – innen északra jelentenek könnyű prédát az állammá nem szervezett északi népek falvai. Délről a Német-birodalom tartja masszívan a határt.

Lengyel Királyság:
A 10. században emelkedett Európa államai közé, belviszályoktól azonban nem mentes… A 13. században a külső ellenségei majdnem elsöpörték, de a 14. században Litvániával új erőt nyert, amely unió végül oda vezetett, hogy a 16. századi Európában már Oroszország után a legnagyobb hatalom volt. Hadseregük összképe hasonlít a magyarokéra – a keleti egységek és nyugati technika keveredése, ennek tükrében a lengyel nemes, a játék egyik legjobb lovassági egysége. Területük a játék kezdetén a mai Lengyelországra terjed ki.

Magyar Királyság:

A hagyomány azt tartja, hogy pontosan ezer évvel Jézus Krisztus születése után, azaz 1000-ben alakult meg a középkori Magyar Királyság. II. Szilveszter Pápa küldte a Szent Koronát Istvánnak – mintegy a keresztény királyság megalapítójának. A király halála után trónviszályok kezdődtek, és úgy tűnt a pogányság még egyszer felüti a fejét, - ám a sors másként rendelkezett a királyságról.
Az ország nyugat felé már nem tud terjeszkedni az ott szilárdan álló Német-római Birodalomtól, északon pedig a lengyelek vágják el útjukat – a Kárpátok déli részéből azonban erős ellenállás tapasztalható, ezért Havasalföld és Moldova kiváló célpont lehet. Délről viszont a Bizánci Birodalom – mint az ortodoxia központja, igyekszik visszanyerni a régi területeit, a Balkánon tehát velük is osztozkodni kell. Magyarország végső soron a kultúrák és a keleti etnikumok frontvonala – így kemény feladat vár a mindenkori magyar uralkodóra.
A játék legjobb lovasíjászai itt is megtalálhatóak (korai időszakban), kései és közép időszakban pedig rettegett nehézlovasság váltja fel. A gyalogság eleinte nagyrészt csak lándzsásokból áll, a gyalogságuk támadásban középszerű és védekezésben elfogadható.

DAR

 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 460 vendég böngészi