ETW: Hajós csata tippek

A Total War sorozat rajongóinak egy régi kívánsága valósult meg az Empire Total War-ban, a lejátszható tengeri csata által. A tengeri kereskedelem jelentős bevételei miatt nem szabad elhanyagolni a flottát. Valamint az iskolákban fejleszthető tengerészeti technológiákat is lehetőségünkhöz mérten fejlesszük, itt jegyezném, meg hogy a naval hospital kikötőt ne építsük meg, mert az általa építhető hajóknak adott plusz tapasztalat miatt nem éri meg, valamint ennél a kikötőnél a legnagyobb hajótípusokat sem tudjuk megépíteni.
Hajótípusok:
-Galley: kevés, de nagy kaliberű ágyúk a hajóorrban, valamint mivel evezőkel is hajtják független a széltől, hajónkkal érdemes a lőtávolság határán állandóan mozogni és a vitorlázat helyet a hajótestet lőni.
-Sloop,Brig: gyors hajók nagy lőtávolsággal, de kevés és közepes kaliberű ágyúkkal.
-Kereskedelmi hajók: Dhow, Indiaman csak kereskedelemre használható, Fluyt közepes kaliberű ágyúkkal rendelkezik, ahogy a Galleon is, de ennél a típusnál nagy kaliberű ágyúk találhatók a hajóorrban, gyengeségük a sebességük.
-Fregattok: Razee, Frigate jó sebesség és ágyúk, de a lőtávolsága miatt érdemes más hajótípust alkalmazni helyette.
-Bomb Ketch, Rocket Ship: a legnagyobb lőtávolsággal rendelkeznek és elég akár egyetlen találatuk is, ami végzetes lehet az ellenséges hajónak, viszont lassúak és számukra is végzetes lehet egyetlen ellenséges hajóról leadott sortűz. Érdemes a flottánk mögött tartani, vagy pár gyors hajóval védeni a támadások ellen.
-Sorhajók:6.-tól 1.-ig osztályozott hajótípus a flotta gerince, a 6. osztályú sorhajóktól haladva a 1. osztályig fokozatosan nő a tűzerő és hajótest erőssége, viszont a sebesség és az ágyúk újratöltési ideje csökken. Az 5. osztályú sorhajó a leguniverzálisabb, mivel gyors és nagy a lőtávolsága, amivel ellensúlyozza a gyenge hajótestet. Az admirális sorhajóknak (5./3./1. osztály) a hajótestük erősebb valamint az építési és a fenntartási költségeik nagyobbak, mint a vele azonos osztályú sorhajó. A költségek miatt nem érdemes csak admirális sorhajókat építeni, de flottánként egy-két hajót érdemes tartani. A megépíthető legnagyobb hajótípus a Heavy Firts Rate ami a leglassabb, viszont a hajóteste a legerősebb és a legnagyobb tűzerejű, egyetlen oldalsortüze végzetes lehet egy kisebb hajónak. A hajóágyúknál alkalmazott ágyúgolyó típusok:
-Round shot (tömör ágyúgolyó)- a hajótestet rombolja,
-Chain shot (láncos ágyúgolyó) - a vitorlázatott szakítja szét,
-Grape shot (kartács)- a legénység létszámát csökkenthetjük.
A hajóágyúk tűznyitását hagyjuk meg a hajóknak, időben nyitnak tüzet, de az ágyúgolyó típusra figyeljünk, a kézi (játékos általi) tűznyitás inkább a multi csatákban hasznos. Rá is térnék a csatákra, most elsősorban az Empire kampányban bevált taktikáról írnék.
A hajókat sose állítsuk egymás mögé, mivel így elvesztjük azt a lehetőségünket, hogy egy ellenséges hajóra több hajónk támadjon, és csak lassan tudunk reagálni az ellenséges hajók mozgására, irányváltására. A hajóink számától függően érdemes egy vagy két soros vonalban felállítani a flottánkat.
Egy soros vonalnál (5-6 hajó), középre sorhajók szélre a kisebb, gyorsabb hajók. Két soros vonalnál az első sorba a kisebb egységek (esetleg középre egy-két sorhajó), a második sor szélére a gyorsabb sorhajók, a lassú, de nagy tűzerejű sorhajók középre. Így a gyors hajókkal azonnal tudunk reagálni az ellenséges flotta bármilyen irányú mozgására, valamint így a hajók sebességét is ki tudjuk használni, nem tartják fel egymást. Mindkét esetben azt a hajót, amelyen az admirálisuk tartózkodik érdemes a felállított hajóink mögött elhelyezni, tartani és csak a legvégső esetben bevetni mivel elvesztése esetén minden hajón jelentősen csökken a morál, hajóink hamarabb menekülni fognak és amennyiben nem éri támadás, nem üldözik, visszatérhet a csatába, de addig nem elérhető, melynek a jelentőségét nem kell részleteznem. A csatában a legfontosabb a sebesség és a hajók lőtávolsága, mert hiába van nagy tűzerejű hajónk, ha nem tud mozogni miután egy nagyobb lőtávolságú hajó a vitorlázatát szétlőtte, így az elsődleges cél mindig az ellenséges hajók vitorlázatának szétlövése legyen. Viszont a lőtávolság nem minden, ezt gyorsan megjegyezném, mielőtt csak nagy lőtávolságú hajókat építenétek (itt is megvan, minden típusnak a maga ellenfele, ellenszere) mivel ezeknek a hajóknak gyenge a hajótestük és egy csatában minden igyekezett ellenére eltalálják az ellenséges hajók sortüzei.(bár így is lehet győzni, túlerő esetén is, de ahhoz nem kevés tapasztalat kell). Flottánkat az ellenséges flotta hajótípusainak ismerete alapján állítsuk össze, illetve az információ hiánya esetén legyen pár gyors és nagy lőtávolságú hajónk, de nagyrészt sorhajókból (gyorsabb-lassabb) álljon a flottánk. A szélirány is nagyon fontos, mivel ez a csatában folyamatosan változik érdemes figyelni, és ennek megfelelően irányítani a hajóinkat. A taktikai leírásokat kiegészítem rajzokkal is, melyeken kék színel jelöltem a saját flottát, pirossal az ellenséget. A csata kezdetén felállítjuk a hajóinkat a fentebb leírt módon, majd a széliránytól függően tegyük meg a következő lépéseket: Ellenséges hajók hátszélben közelítenek, ebben az esetben hajóinkat elfordítjuk jobbra és balra, hogy teljes oldalsortűzzel tudjuk lőni az ellenséges hajók vitorlázatát. Amennyiben az ellenség is jobbra vagy balra kezd fordulni (hogy ő is oldalsortüzet adjon le) vagy újabb ellenséges hajók érkeznek, azonnal vonjuk hátrább a hajóinkat illetve két soros felállásnál a második sor hajóinak az oldalsortüze fogadja az ellenfelet, amíg mögöttük újra feláll az első sor, vagy a második sor széleire küldjük az első sort, így nagyobb tűzerővel tudjuk fogadni az újabb ellenséges hajókat. Oldalszél esetén, a csata kezdetén érdemes a hajóinkat elfordítani oldalra, a széliránynak megfelelően kb. 45° szögben, így majd az ellenséges hajók hátszélben követnek. Bár így oldalszélben haladnak hajóink, de gyorsabb hajóinkkal a teljes vitorlázottal közelítő ellenség elé kerülhetünk (amíg megfordulnak a hajóink felé, időt nyerünk), így már lelassíthatók, amíg a sorhajóink is beérik, elé vágnak az ellenségnek, itt is amennyiben szükséges hátszélbe kell fordulni majd hátrább, kell vonulni. Ha mi vagyunk hátszélben, jobbra-balra megkerüljük az ellenséges flottát lőtávolságon kívül, megkerülve az ellenfél is utánunk fordul és így újra lőhető a vitorlázat. Röviden összefoglalva a hajócsatánál azt kell elérni, hogy hátszéllel, haladj és az ellenfél mögötted legyen és (lehetőleg) teljes vitorlázattal kövesen, a lőtávolságot tartsuk és ne pontosan az ellenség előtt legyünk, mivel a hajóorrban található ágyúk minden hajótípusnál a legerősebbek, de csak szűk tartományban tudnak lőni. Ha már van némi tapasztalat meg lehet próbálni, hogy a hajóinkat az egyik oldalról a másikra fordítva folyamatos tűz alatt tartjuk az ellenséget. Ráfordulunk az ellenségre majd sortűz (nem várjuk meg az újratöltést és gyorsan visszafordulunk és a másik (tüzelésre kész) oldalra fordulva tüzelünk, újra visszafordulunk és a másik oldal addigra betöltött ágyúival újra ráfordulunk az ellenségre és tüzelünk, ezt ismételjük, amíg az ellenséges hajónak szét nem lőttük a vitorlázatát. Több hajónál nagy odafigyelést követel ez a taktika, mivel a sebességünk és a hajók közti távolság is csökken, amire nagyon figyelni kell, mert így hamarabb lesz lehetősége az ellenséges hajónak oldalra fordulnia és tüzelnie ránk (ezt ki is használja amint lehetősége van rá), ezt a szándékát kell, időben észrevennünk és azonnal félbehagyva a manőverezést, növelni kell, a hajók közti távolságot majd újra el lehet kezdeni a manőverezést. A hajók bármely irányba fordításához ne nagy távolságra jelöljük ki a fordulást mivel az sok időbe telik valamint nagy lesz a fordulókör, érdemes a hajónk mellett, közelében kijelölni a fordulást, de úgy hogy a vitorlákat fel lehessen húzni, mert így gyorsan és szűkebben fordul meg a hajónk, a hajóhoz túl közel kijelölt fordulásnál a vitorlát nem lehet felhúzni így a fordulás nagyon lassú lesz. Ha az ellenséges hajókat vitorlázatuktól megszabadítottuk, a következő taktikát ajánlom. Vegyük figyelembe a többi ellenséges hajó (lő) távolságát, majd ennek megfelelően közelítsük meg a kiszemelt mozdulatlan hajót hossztengelyéhez képest kb. 15° szögben (így elkerüljük, hogy hajónkra tudjon lőni) elölről vagy hátulról, majd lőhetjük a hajótestet, amíg meg nem adja, magát vagy el nem süllyed. Ha egy kicsit tudd fordulni, mindenképp megpróbál oldalsortüzet leadni ránk, ezt viszont hajónk helyzetének folyamatos korrigálásával meg tudjuk akadályozni. Az ellenséges hajók elsüllyesztése (bár egy hajócsata győzelem így az igazi) több ok miatt nem célszerű, helyette megközelítjük az ellenséges hajót, majd kartács lövedékkel lőjük az ellenséges hajó legénységét. Így egyrészt szerezhetünk egy alig sérült hajót, amit a csata után a kampánytérképen pénzé tehetünk (az összeg függ attól is, hogy menyire sérült a hajó), vagy megtarthatjuk ez által pénzt és időt takarítunk meg, valamint hajóink tapasztalata is így jobban nő, mint ha hajót süllyesztünk el, és minél tapasztaltabb a hajónk annál pontosabban és gyorsabban lő, ami nem elhanyagolható tényező egy csatában. Az ellenséges hajó megcsáklyázását csak menekülő hajó ellen ajánlom, de előtte itt sem árt egy-két kartács sortűz, mivel minél több embert vesztünk annál több ágyúnk marad legénység nélkül és nem tudhatjuk, hogy az óceánokon mikor találkozunk újra ellenséges flottával. Az ellenséges flotta általában két fajta taktikát alkalmaz, melyek a következők: Az ellenfél a hajóit egymás mögé egy-két sorban állítja fel és egyenest megindul hajóink felé, ez esetben fenti módszerekkel legyőzhető. Viszont ha egymás mögött haladva (egy-két sorban) a felállt flottánk jobb vagy bal oldala felé indul meg, a szándéka, hogy körbehajózzon minket mivel így folyamatosan tűz alatt tarthatja a hajóinkat és mire kimenekülnének, a körből nagy veszteséget szenvednének. Az ellen-taktika ez esetben: a sorban lévő első ellenséges hajó felé küldünk egy lehetőleg gyors és nagy lőtávolságú hajónkat, mellyel a lőtávolság határáról tüzelve megpróbáljuk a hajónk után csalogatni az ellenséges hajósort, de a közelükbe ne menjünk, mivel azonnal védekező körbe megy át az ellenséges hajósor. Valamint ha a teljes flottánkkal próbálunk meg az ellenség elé kerülni, az ellenséges hajósor azonnal kört formál és így a kör külső részén tartózkodó hajóinkat folyamatosan tűz alatt tartják. A többi hajóval a lőtávolságon kívül az ellenség utolsó hajója mögé kerülve megtámadjuk azt, ekkor már az elöl lévő hajónkat is a többi hajónk után irányítjuk, mivel az ellenség sorban utolsó hajója támadása esetén az oszlopsort felbontja, és hajóink ellen fordul majd ezután szélirányba fordulva magunk után csalva megsemmisíthető. Természetesen a fentieken kívül lehet más taktika is, mivel az adott helyzetet, körülményeket figyelembe véve kell irányítani a flottánkat a csatában.

Pista
 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 173 vendég böngészi