Vallások (1. rész)

A játékban szereplő 5 vallásEgyelőre úgy gondoljuk, hogy több az a hitvallás és megnevezés, amit a Medieval 2-ben alkalmazhatunk, így ötöt határoztunk el: katolikus, ortodox keresztény, iszlám, pogány, valamint eretnek. A két keresztény és az iszlám lesz a játék elsődleges meghatározó vallása, de fellelhető lesz a pogányság is, mint a régi idők pusztuló hite szerte a világon, és az eretnekség, ami önmagában igazából nem is vallás, hanem egy általános szembenállás a szervezett vallásokkal ellenben. Ez okból kifolyólag, a Medieval 2-ben az eretnekség minden más egyéb vallásnak az „ellensége” lesz. A vallási harmónia stabil lesz mindaddig, amíg a vallási feszültség mértéke nyugtalansághoz és konfliktusokhoz nem fog vezetni.

Az, hogy kihagytunk egyes vallásokat, az a játékbeli frakciók vallásából következtethető ki. A vallás kizárólag a vallási épületek megépítésével és az adott papok képzésével terjeszthető. Így nem tudunk egyszerre több vallást is képviselni, és az adott vallásunktól eltérőt legfeljebb csak tiltani tudjuk.

Hogyan lesz hatással a vallás a Medieval 2 világára?A középkorban a hitvallások fontosságának következtében úgy terveztük, hogy a játékban is kiemelkedő szerepe legyen a vallásnak, sőt, néha nehéz feladat legyen megbirkózni az ebből származó problémákkal. A vallások legfőbb eredménye lehet a népesség boldogan tartása, többek között nyugtalanságuk megakadályozása, feltéve, ha az adott környezetben nem egy másik hit az uralkodó. A térképen egy régió népessége az említett öt vallás alapján lesz megosztva. Vannak azonban más módok is a vallások befolyásának terjesztésére, mint például a keresztes hadjáratok és a jihad (dzsihád) –ok végrehajtása, esetleg alkudozás a pápával, és még sok más diplomáciai alapon történő hatás az adott vallásra.

Vallási ügyek intézése birodalmunkbanAhhoz, hogy biztosítsuk hitünk túlsúlyát földjeinken, szükségünk lesz pénzügyileg is támogatni a vallást templomok és mecsetek felépítésével. Ha létrehozunk egy ilyen vallási objektumot, a lakosság megfelelő hitre való térítését százalékban fogjuk látni egy adott régión belül. A drágább és nagyobb épületekre pénzt adunk ki az „abszolútabb” vallási túlsúly érdekében. Ez azt jelenti, hogy költekezni kell a saját vallásunk érvénybe léptetésének érdekében, majd hagyni a dolgokat a normális kerékvágásban, mindaddig, míg eretnekek, vagy más vallási képviselők jelennek meg földjeinken, akik ellen a papokat, illetve az imámokat kell használnunk.

A hitek terjesztése – papok használataVallási épületek létrehozása előnyös a népesség boldogan tartásához, de néha szemsülnünk kell azzal a problémával, hogy egy tartomány meghódításakor egyes objektumok végett a lakosság nem szándékozik részesülni a vallásunkból. Ebben a helyzetben a megtérítés erőszakos változata szinte nélkülözhetetlen, s így azonnal papok (vagy az iszlámnál imámok) képeztetésébe kell fogni.

A papok komoly feladatokat ellátó ügynökök; egyszerre diplomaták, kémek, orgyilkosok. A vallási megítéléseiket és hatalmukat „jámbor” módon adják elő, de ez alatt ne csak a szeretett prédikációikra gondoljunk, hanem elsősorban arra, mikor ezeket általában az eretnekség ellen teszik. Azon régiókban, melyekben semmit sem tesznek az eretnekség ellen, ott az eretnekek elkezdenek sokasodni, majd a közrendet bomlasztani. Erre az egyetlen gyógyír kizárólag a pap, aki mint titokban egy orgyilkos pengével, vagy akár hivatalosan beszédével, de csakis ő képes ezeket a bomlasztó vallásellenes személyeket eltenni láb alól.

A pápa szerepe – a legnagyobb hatalommal rendelkező keresztény személyAmíg az összes hitvallásnak hasonló dolgokon alapuló következménye lesz a játékban, addig a katolikus frakciók pápa általi egyéni bánásmódban fognak részesülni. Amit a pápa mond az mindig megfontolt utasítás lesz, s így ez gyakran egy-egy katolikus állam uralkodójának problémáját fogja tartalmazni. Ez kizárólag csak akkor lesz bosszantó, ha olyan ellen szólít fel, akivel nem állunk hadban, vagy szomszédunk, aki szintén katolikus.

Összegezve a Medieval 2-ben a pápa egy rendkívüli személy lesz főleg bánásmódja végett, azok számára, akik becsülettel oldják meg küldetéseiket, és nem önhatalmúlag cselekednek. Ha katolikus frakcióval játszunk, a pápa küldetésekkel fog megbízni, hasonlóan, mint a Rome-ban a szenátus tette. Bár a pápának inkább egyéniségekre lesz sokkal nagyobb befolyása, mintsem a szenátusnak. Ez azért lesz így, hogy a pápa hasznot tudjon húzni (vagyoni értelemben) a saját jellegzetességeinek segítségével, valamint szerte katolikus templomok felállítatásával.

- nyilatkozta Dan Toose játékfejlesztő programozó, Creative Assembly.

Fordította: Knight Templar Knight Templar - 2006-10-30

 
Fórum: legfrissebb
Posted by II.Bocskai - okt.. 20, 2018 19:27
Posted by misafeco - okt.. 20, 2018 16:02
Posted by wick - okt.. 19, 2018 22:57
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Posted by misafeco - okt.. 19, 2018 18:25
Szavazás
Total War: WARHAMMER vélemény
 
ONLINE
Oldalainkat 141 vendég böngészi